Kindblomsvägen

Medborgardialogen – behöver det vara så svårt?

Lättare sagt än gjort. Tycks vara en lång väg att komma från tanke till handling.

Vi skrev på vår hemsida om ”MEDBORGARDIALOGEN – den som väntar på något gott får vänta lite längre”. Nu till det konkreta fallet där det varken gick eller går enligt förhoppningarna, där kommundirektörens predikan om ”bemötande och service” klingar förgäves och där ”medborgardialogen” inte har nått fram på riktigt.

Vi har upprepade gånger skrivit om Kindblomsvägen.

Här på hemsidan: Ett ärende tur och retur samhällsbyggnadsnämnden” 3 januari 2013 och ”Åter till Kindblomsvägen” 4 mars 2013.

Ledamoten i kommunstyrelsen Lutz Rininsland bloggade om Kindblomsvägen tretton gånger, första gången den 7 oktober 2011 och senast 28 april 2013 ”Kindblomsvägen – tyvärr inte för sista gången”. Ledamoten i kommunfullmäktige Stefan Kärvling hade ”Kindblomsvägen” med vid 25 inlägg, det första den 8 september 2011. I sammanhang med det vi skriver om här är hans inlägg 4 november 2012 ”Medborgardialogen genomförd – och nu då?” extra viktig att känna till.

Men vad är det som föranleder ett nytt inlägg? Titta på följande handlingar:

Ett beslut som fattades av samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott 10 januari 2013

Ett brev med ”information” från förvaltningen 2 april 2013

Ett brev med ”information” tillbaka till förvaltningen 8 april 213

Ett konstaterande i ett protokoll av samma utskott 4 juni 2013

Ett brev som förvaltningen skickade till några ”berörda” vid Kindblomsvägen 10 juni 2013

Ett brev tillbaka till förvaltningen med frågor från några ”berörda” 3 juli 2013

Därefter sänkte sig tystnaden, någon reaktion på frågorna har vi hittills inte kunnat se.

Det verkar vara svårt, men hjälp finns att få. SKL har nyss kommit med ett faktablad ”Faktablad 11 – Medborgardialog i planärenden” som är värdefull. Och snart, säkert innan valet i september 2014 har alla i vår kommun anammat att vi går mot nya tider.  Även på annat håll är man vaken – titta på en notis i ärendelistan från gårdagens regeringssammanträde (2013-08-08).

Dela den här sidan:

Kopiera länk