sida

Vår ideologi

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

I vårt kommunalpolitiska partiprogram kan du läsa om vår vision för Vänersborg länk.

Här hittar du information vad Vänsterpartiet står för och vilka frågor man arbetar med på riksnivå (länk).

Dela den här sidan:

Kopiera länk