sida

Förtroendevalda i Vänersborgs kommun

Kommunfullmäktige

James Bucci, Stefan Kärvling, Marianne Ramm, Lutz Rininsland och Monica Andersson
Ersättare är Magnus Lilja
Eva Lindgren och Eldbjörg Bryntesson

Gruppledare

James Bucci

Insynsplats i kommunens budgetberedning

James Bucci

Kandidater på valsedeln till fullmäktige 2022-2026

1. Gunilla Cederbom
2. Stefan Kärvling
3. Ida Hildingsson
4. Lutz Rininsland
5. Magnus Lilja
6. Åsa Jacobsson 
7. Peter Lénberg
8. James Bucci
9. Madelaine Johansson
10. Ninja Juhlin
11. Kim Söderlund 
12. Eldbjörg Bryntesson 
13. Johan Olsson
14. Marianne Ramm 
15. Robert Zackrisson 
16. Monica Andersson 
17. Adam Frändelid 
18. Eva Lindgren 
19. Pontus Gläntegård
20. Britt-Mari Karlsson
21. Bo Silfverberg
22. Christian Stern
23. Gittan Kollberg
24. Dieter Morud Haak

Kommunstyrelsen

Ordinarie James Bucci och Marianne Ramm.
Ersättare är Stefan Kärvling

Nämnder

Barn och Utbildningsnämnden: Ordinarie Magnus Lilja
och Stefan Kärvling och ersättare Eva Lindgren

Byggnadsnämnden: Ordinarie Pontus Gläntegård
och ersättare Berit Utberg

Kultur- och Fritidsnämnden: Ordinarie Bo Silfverberg
och ersättare Gunilla Cederbom

Kunskapsförbundet Väst: Ordinarie Lutz Rininsland
och ersättare Stefan Kärvling

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Ordinarie Göran Stenman
och ersättare Britt-Marie Karlsson

Socialnämnden:

Ordinarie Ida Hildingsson och ersättare Lutz Rininsland

Samhällsbyggnadsnämnden: Ordinarie James Bucci
och ersättare Eldbjörg Bryntesson

Styrelser mm.

Demokratiberedningen: Ordinarie Eva Lindgren och
ersättare Monica Andersson
Fastighets AB: Ersättare Pontus Gläntegård 
Kommunrevisor: Ledamot Peter Lénberg

Ombud

ABF ombud: Gunnel Boman, Ida Hildingsson och Robert Zackrisson

Folkets Hus ombud: Gittan Kollberg, Ida Hildingsson, Kate Giaever, Gunnel Boman, Peter Lénberg, Gunilla Cederbom,, Madelaine Johansson och Magnus Lilja.

Föreningsarkivet: Ordinarie ombud Gunnel Boman och ersättare Göran Stenman
 
Kindblomska Folkparksstiftelsen:
Styrelseledamot: Gunilla Cederbom.
Ersättande ledamot: Inger Tolfes.
Ordinarie ombud vid årsmöte: Gittan Kollberg.
Ersättare: James Bucci
 

Semesterhemsföreningen Nordkroken
Ordinarie ombud Peter Lénberg.
Ersättare är Robert Zackrisson.

Bli medlem i Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk