sida

Förtroendevalda i Vänersborgs kommun

Kommunfullmäktige

James Bucci, Stefan Kärvling, Marianne Ramm, Lutz Rininsland och Monica Andersson
Ersättare är Magnus Lilja
Eva Lindgren och Eldbjörg Bryntesson

Gruppledare

James Bucci

Insynsplats i kommunens budgetberedning

James Bucci

Kommunstyrelsen

Ordinarie James Bucci och Marianne Ramm.
Ersättare är Stefan Kärvling

Nämnder

Barn och Utbildningsnämnden: Ordinarie Magnus Lilja
och Stefan Kärvling och ersättare Eva Lindgren

Byggnadsnämnden: Ordinarie Pontus Gläntegård
och ersättare Berit Utberg

Kultur- och Fritidsnämnden: Ordinarie Bo Silfverberg
och ersättare Gunilla Cederbom

Kunskapsförbundet Väst: Ordinarie Lutz Rininsland
och ersättare Stefan Kärvling

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Ordinarie Göran Stenman
och ersättare Kate Gaever

Socialnämnden:

Ordinarie Ida Hildingsson och ersättare Lutz Rininsland

Samhällsbyggnadsnämnden: Ordinarie James Bucci
och ersättare Eldbjörg Bryntesson

Styrelser mm.

Demokratiberedningen: Ordinarie Eva Lindgren och
ersättare Monica Andersson
Fastighets AB: Ersättare Sivert Rölvåg 
Kommunrevisor: Ledamot Peter Lénberg

Ombud

ABF ombud: Gunnel Boman
Robert Zackrisson

Folkets Hus ombud: Gittan Kollberg, Gunilla Cederbom,, Madelaine JohanssonMarianne Ramm,
Peter Lénberg. Pontus Gläntegård,  Ida Hildingsson, Gunnel Boman.

Föreningsarkivet: Ordinarie ombud Gunnel Boman och ersättare Göran Stenman
 
Kindblomska Folkparksstiftelsen:
Styrelseledamot: Gunilla Cederbom.
Ersättande ledamot: Inger Tolfes.
Ordinarie ombud vid årsmöte: Gittan Kollberg.
Ersättare: Eldbjörg Bryntesson.
 

Semesterhemsföreningen Nordkroken
Ordinarie ombud Peter Lénberg.
Ersättare är Robert Zackrisson.

Bli medlem i Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk