sida

Våra uppdrag

Styrelsen 2021

Ordförande Magnus Lilja

Kassör Gunilla Cederbom

Monica Andersson

Ida Hildingsson

Peter Lénberg

Ersättare Åsa Jacobsson, Hakem Said och Madelaine Johansson

Internfeministiskt ansvariga

Ida Hildingsson och Magnus Lilja

Medlemsansvarig 

Monica Andersson och Ida Hildingsson

Studieansvarig

Monica Andersson

Revisorer i föreningen

Ordinarie: Gittan Kollberg och Göran Stenman
Ersättare James Bucci

Valberedning

Pontus Gläntegård  Inger Tolfes Berit Utberg

Vänsterpartiet regionalt

Distriktsstyrelsen Fyrbodal

Ledamöter Ida Hildingsson och Magnus Lilja

Styrelsen representantskap Västra Götaland

Ledamot Ida Hildingsson och ersättare Hakem Said

Representantskap Västra Götaland

Ersättare Gunilla Cederbom

Ombud

ABF ombud: Gunnel Boman
Robert Zackrisson

Folkets Hus ombud: Gittan Kollberg, Gunilla Cederbom,, Madelaine JohanssonMarianne Ramm,
Peter Lénberg. Pontus Gläntegård,  Ida Hildingsson, Gunnel Boman.

Föreningsarkivet: Ordinarie ombud Gunnel Boman och ersättare Göran Stenman
Kindblomska Folkparksstiftelsen:
Styrelseledamot: Gunilla Cederbom.
Ersättande ledamot: Inger Tolfes.
Ordinarie ombud vid årsmöte: Gittan Kollberg.
Ersättare: Eldbjörg Bryntesson.

Semesterhemsföreningen Nordkroken:
Ordinarie ombud Peter Lénberg.
Ersättare är Robert Zackrisson.

Gruppledare

James Bucci.

Insynsplats i kommunens budgetberedning

James Bucci.

Kommunfullmäktige

James Bucci, Stefan Kärvling, Marianne Ramm, Lutz Rininsland och Monica Andersson,
Ersättare är Magnus Lilja, 
Eva Lindgren och Eldbjörg Bryntesson.

Kommunstyrelsen

Ordinarie James Bucci och Marianne Ramm.
Ersättare är Stefan Kärvling.

Nämnder

Barn och Utbildningsnämnden: Ordinarie Magnus Lilja
och Stefan Kärvling. Ersättare Eva Lindgren.

Byggnadsnämnden: Ordinarie Pontus Gläntegård
Ersättare Gunnel Boman.

Kultur- och Fritidsnämnden: Ordinarie Bo Silfverberg.
Ersättare Gunilla Cederbom

Kunskapsförbundet Väst: Ordinarie Lutz Rininsland.
Ersättare Stefan Kärvling

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Ordinarie Göran Stenman
Berit Utberg

Socialnämnden:

Ordinarie Ida Hildingsson och ersättatre Lutz Rininsland

Samhällsbyggnadsnämnden: Ordinarie James Bucci.
Ersättare är Eldbjörg Bryntesson.

Styrelser mm.

Demokratiberedningen: Ordinarie Eva Andersson
Ersättare är Monica Andersson.
Fastighets AB: Ersättare är Sivert Rölvåg
Kommunrevisor: Ordinarie Peter Lénberg.

Bli medlem i Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk