sida

Förtroendevalda i Vänersborgs kommun

Kommunfullmäktige

Stefan Kärvling, Gunilla CederbomIda Hildingsson och Lutz Rininsland
Ersättare är Peter Lénberg och James Bucci

Gruppledare

Stefan Kärvling

Insynsplats i kommunens budgetberedning

Stefan Kärvling

Kandidater på valsedeln till fullmäktige 2022-2026

1. Gunilla Cederbom
2. Stefan Kärvling
3. Ida Hildingsson
4. Lutz Rininsland
5. Magnus Lilja
6. Åsa Jacobsson 
7. Peter Lénberg
8. James Bucci
9. Madelaine Johansson
10. Ninja Juhlin
11. Kim Söderlund 
12. Eldbjörg Bryntesson 
13. Johan Olsson
14. Marianne Ramm 
15. Robert Zackrisson 
16. Monica Andersson 
17. Adam Frändelid 
18. Eva Lindgren 
19. Pontus Gläntegård
20. Britt-Mari Karlsson
21. Bo Silfverberg
22. Christian Stern
23. Gittan Kollberg
24. Dieter Morud Haak

Kommunstyrelsen

Ordinarie Stefan Kärvling och ersättare är Gunilla Cederbom

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden: Ordinarie Stefan Kärvling och ersättare är Peter Lénberg

Byggnadsnämnden: Ordinarie Pontus Gläntegård

Kultur- och Fritidsnämnden: Ordinarie Gunilla Cederbom
och ersättare är Madelaine Johansson

Kunskapsförbundet Väst: Ordinarie Lutz Rininsland och ersättare är Peter Lénberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Ordinarie Britt-Marie Karlsson och ersättare är Sara Falkensjö

SocialnämndenOrdinarie Ida Hildingsson och ersättare är Johan Olsson

Socialutskottet Ledamot Ida Hildingsson

Samhällsbyggnadsnämnden: Ordinarie James Bucci
och ersättare är Eldbjörg Bryntesson

Styrelser mm.

Demokratiberedningen: Ordinarie ledamot och beredningen vice-ordförande Ida Hildingsson och
ersättare är Lutz Rininsland
Fastighets AB: Ersättare Pontus Gläntegård 
Kommunrevisor: Ledamot Kate Giaever

Samverkansgrupp Miljö och klimat  Britt-Marie Karlsson

Vänersborgsbostäder AB  Britt-Marie Karlsson  

Ombud

ABFombud: Gunnel Boman, Ida Hildingsson och Robert Zackrisson

Folkets Hus ombud: Gittan Kollberg, Ida Hildingsson, Kate Giaever, Gunnel Boman, Peter Lénberg, Gunilla Cederbom,, Madelaine Johansson och Magnus Lilja.

Föreningsarkivet: Ordinarie ombud Gunnel Boman och ersättare Göran Stenman
 
Kindblomska Folkparksstiftelsen:
Styrelseledamot: Gunilla Cederbom.
Ersättande ledamot: Inger Tolfes.
Ordinarie ombud vid årsmöte: Gittan Kollberg.
Ersättare: James Bucci
 

Semesterhemsföreningen Nordkroken
Ordinarie ombud Peter Lénberg.
Ersättare är Robert Zackrisson.

Bli medlem i Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk