Kommunalt möte – Demokratiberedningen

Under kommunfullmäktige arbetar en demokratiberedning. Vice-ordförande i beredningen är Vänsterpartiets Ida Hildingsson, hennes ersättare i beredningen är Lutz Rininsland. Här kallelsen till mötet.  

Föreningsaktiviteter – Gruppmöte inför kommunstyrelsen

På kommunstyrelsen 28 februari avgörs för ett antal ärenden vilka beslutsförslag som kommande kommunfullmäktige skall ta ställning till. Därutöver fattas även beslut i viktiga ärenden som avgörs direkt av kommunstyrelsen, t ex ärendet "Ramanvisningar för budget 2025". Gruppmötet är öppet för alla medlemmar - det är önskvärt att lokalföreningens förtroendevalda anmäler förhinder i förväg. Plats: […]

Kommunalt möte – uppdrag som förtroendevald i Kommunstyrelsen

Våra företrädare är Stefan Kärvling som ledamot och Gunilla Cederbom som ersättare. Kallelsen och handlingar inför sammanträdet publiceras i regel en vecka innan. Här länken till protokollet från styrelsens sammanträde i januari.

Kommunfullmäktige – mars 2024

Vänsterpartiets ledamöter är Stefan Kärvling, Gunilla Cederbom, Ida Hildingsson och Lutz Rininsland. Ersättare är Peter Lénberg och James Bucci. Utskicka av kallelsen och handlingar sker i regel en vecka innan sammanträdet.