Internationella funktionsrättsdagen

Lokalen Kronogatan 2 Dagen är till för att uppmärksamma rättigheter för personer med funktionsvariation. Fika kommer anordnas mellan 12.15-13.00 och därefter börjar själva eventet 13.00-14.30. Det blir föreläsning och diskussion på temat funktionsvariation och tillgänglighet.

Möte om kommunens omvärldsanalys

Vi samtalar med utvecklingsledaren Anna Helena Wiechel om kommunens omvärlds- och situationsanalys. Inbjudan avser i första hand alla förtroendevalda i lokalföreningen men som alltid är alla intresserade medlemmar välkomna. Lokalen Kronogatan 2

Gruppmöte inför budgetfullmäktige

Våra förtroendevalda samlas inför "gamla nämndernas" sista sammanträde och inför kommunfullmäktiges budgetmöte 14 december. Som alltid är mötet öppet för alla medlemmar som har intresse i lokalföreningens parlamentariska arbete. Lokal Kronogatan 2

Kommunfullmäktige med beslut om budget för 2023

Nya möteslokalen Bojorten på kommunhusets gård Fullmäktige börjar redan 08:30 med hänsyn till att debatten kring MRP 2023-2025 kan dra ut på tiden. I den nya möteslokalen finns många lediga platser för åhörare. Pass på att slinka in i salen en stund för att se den nya lokalen. 

Årsmöte

Lokalföreningens årsmöte