Styrelsemöte – Lokalen

Styrelsemöte - Lokalen Kronogatan 2 (ställdes in 2022-01-12) Årsmötesförberedelsen och valrörelsen (obs: möte även 9 februari "Inför årsmötet") (även: 1 mars "Inför årsmötet)

Medlemsmöte

Medlemsmöte - lokalen Kronogatan 2 (och vid behov digitalt) Valrörelsen, valplattform, inventering, Zetkin (obs; nästa medlemsmöte tisdag 25 januari 18-21 - KPPP remissversion bearbetas gruppvis) (obs: vid medlemsmötet 15 februari fastställs KPPP)

Öppet tidningsmöte

"Vänstern i Vänersborg" utkommer i mars med temat Feminism - redaktionsgruppen inbjuder till Öppet möte

Årsmöte

Lokalföreningen Vänsterpartiet i Vänersborg har årsmöte Bl a fastställer vi kommunfullmäktigelistan  

Kalendern drivs av The Events Calendar