Överläggningar kring budget 2025

Lokalföreningens förtroendevalda träffas för att göra klart texten  till Vänsterpartiets yrkande till Mål- och resursplanen 2025 som kommunfullmäktige beslutar om 19 juni. Mötet  är öppet för alla medlemmar. Mötet i lokalen på Kronogatan 2.

Aqua Blå

Styrelsen har anmält att lokalföreningens medlemmar kommer att bemanna ett eget tält under Aqua Blå

Europaparlamentsvalet

Förslag till kandidater för EU-valet https://www.vansterpartiet.se/nyheter/forslag-till-kandidater-for-eu-valet/

Kommunfullmäktige – juni 2024

Vänsterpartiets ledamöter är Stefan Kärvling, Gunilla Cederbom, Ida Hildingsson och Lutz Rininsland. Ersättare är Peter Lénberg och James Bucci. Utskicka av kallelsen och handlingar sker i regel en vecka innan sammanträdet.