Styrelsemöte

Styrelsemöte i lokalen Kronogatan 2

Medlemsmöte oktober

Fortsatta diskussioner kring eftervalsanalys Lokalen Kronogatan 2

Gruppmöte för förtroendevalda

Öppet för alla medlemmar i lokalföreningen - Kronogatan 2 Medlemmar med uppdrag som förtroendevalda lämnar besked vid förhinder. Gruppmöte inför första sammanträdet med ”nya” fullmäktige 26 oktober.  Avstämning även för samtliga nämnder, kommande möten  och information från möten som nyss varit. (Uppdrag i nämnder och styrelser gäller till årets slut - nya ledamöter tillträder i […]