STUDIECIRKEL

Start tisdagen den 26 september kl. 18.00-20.30. Fortsätter därefter varannan tisdag fram till 5 december, totalt sex tillfällen. Plats: Lokalen, Kronogatan 2 Varför är vi vänster och socialister? En inledning och därefter frågor/ämnen för gruppen att diskutera. Så blir det förstås fika/enklare förtäring i halvlek! Anmäl dig senast idag, 23 september Skicka ett mejl till […]

Föreningsaktiviteter – styrelsemöte

Styrelsen har möte i lokalen på Kronogatan 2 (vi för samtal med ABF)  Styrelsemöten alltid sista lördag varje månad - boka klockan 10-12  - 30 september - 28 oktober - 25 november - ? december   

Föreningsaktiviteter – Gruppmöte inför kommunstyrelsen

Gruppmötet i lokalen på Kronogatan 2 – öppet för alla medlemmar. På kommunstyrelsen 4 oktober  avgörs för ett antal ärenden vilka beslutsförslag som kommande kommunfullmäktige skall ta ställning till. Därutöver fattas även beslut i viktiga ärenden som avgörs direkt av kommunstyrelsen.  Kallelsen och handlingar inför kommunstyrelsen bör finnas tillgängliga på kommunens digitala anslagstavla senast 28 […]

Kommunalt möte – Demokratiberedningen

Under kommunfullmäktige arbetar en demokratiberedning. Vice-ordförande i beredningen är Vänsterpartiets Ida Hildingsson, hennes ersättare i beredningen är Lutz Rininsland.   

Kommunalt möte – Kunskapsförbundet Väst – uppdrag som förtroendevald

Vänsterpartiet Vänersborgs företrädare i direktionen för Kunskapsförbundet Väst är Lutz Rininsland som ledamot och Peter Lénberg som ersättare. Från Trollhättans stad är Vänsterpartiets företrädare Mattias Foldemark på en plats som ersättare. Kallelsen publiceras i regel en vecka innan dagen för sammanträdet.

Föreningsaktiviteter – Gruppmöte inför kommunfullmäktige

Gruppmötet i lokalen på Kronogatan 2 – öppet för alla medlemmar. På gruppmötet kommer vi att diskutera ärenden inför KF och aktuella ärenden i nämnde.  Alla medlemmar är välkomna att delta på våra gruppmöten för att ta del av vad som händer i kommunalpolitiken och hur vi kan utveckla den. Notera höstens gruppmöten: 30 oktober […]

Utbildning – Arbete i föreningsstyrelsen

Distriktsstyrelsen i Fyrbodal  inbjuder till utbildning för främst nya medlemmar i hur det är att arbeta i en föreningsstyrelse. Syftet är att ge en djupare förståelse för styrelsearbetet och ge styrelsemedlemmen verktyg för att kunna agera ansvarsfullt. Vidare kommer deltagarna att få insikter i hur man aktiverar föreningens medlemmar och värvar nya. Dessutom ges idéer […]