Parlamentariska gruppen ”summerar och ser framåt”

Den parlamentariska gruppen med alla våra förtroendevalda på olika platser i olika nämnder, styrelser och samverkansgrupper för samtal som bäst kan benämnas som "mellanvalsanalys". Mötet är öppet för alla medlemmar […]