Valberedningen

Ledamöterna i lokalföreningens valberedning träffas kl 14 i lokalen på Kronogatan 2