Föreningsaktiviteter – Gruppmöte inför kommunfullmäktige

Gruppmötet i lokalen på Kronogatan 2 – öppet för alla medlemmar. På gruppmötet kommer vi att diskutera ärenden inför KF och aktuella ärenden i nämnderna. Länkar till kallelser och handlingar inför fullmäktige och samtliga nämndsmöten finns under varje möte som du ser i kalendern. Här länken till protokollet från sammanträdet 17 april. Alla medlemmar är välkomna att […]

Kommunfullmäktige

Vänsterpartiets ledamöter är Stefan Kärvling, Gunilla Cederbom, Ida Hildingsson och Lutz Rininsland. Ersättare är Peter Lénberg och James Bucci. Här länken till kallelsen för mötet 15 maj. (Handlingar utgörs av en fil som är för stor för att vi kan länka dit - läs handlingar på kommunens digitala anslagstavla.)

Kommunalt möte – uppdrag som förtroendevald i samhällsbyggnadsnämnden

Våra företrädare i samhällsbyggnadsnämnden är James Bucci som ordinarie ledamot och Eldbjörg Bryntesson som ersättare. Här länken till kallelsen. Utskickade handlingar utgörs av en fil som är för stor för att vi kan länka dit - vänligen hämta underlaget på kommunens digitala anslagstavla.

Budgetmöte

Lokalföreningens förtroendevalda samtalar ikväll om kommunens ekonomi med tanke på att kommunfullmäktige i juni fattar beslut om mål- och resursplanen (budget) för 2025 och framåt. Medlemmar välkomnas att delta. Lokalen på Kronogatan 2 med start klockan 18:00.

Information om och samtal kring MRP2025

Budgetprocessen inför Mål- och resursplanen 2024 är i sitt slutskede. Kommunstyrelsen behandlar underlaget 5 juni och lämnar ett förslag till kommunfullmäktige som fattar beslut 19 juni. Vår lokalförening har tackat ja till ett erbjudande att få information om budgettankarna från kommunens ekonomichef Thomas Sannemalm. Alla våra förtroendevalda kommer att närvara men även medlemmar utan uppdrag […]