Kommunfullmäktige

Vänsterpartiets ledamöter i kommunfullmäktige i Vänersborg är Stefan Kärvling, Gunilla Cederbom, Ida Hildingsson och Lutz Rininsland, med Peter Lénberg och James Bucci som ersättare. Välkommen att följa direktsända fullmäktige från 18:00: https://vanersborg.kommun.tv/

Föreningsaktiviteter – Medlemsmöte inför MRP 2024

På medlemsmötet får vi information från kommunens ekonomikontor om budgetprocessen inför 2024. Det återstår kommunstyrelsens beredning och beslutet i kommunfullmäktige i juni. Efter informationen finns tillfälle att samtala internt om lokalföreningens synpunkter med våra förtroendevalda som i budgetberedningen och i kommunstyrelsen har följt arbetet med budgeten från första början. Våra ledamöter från alla nämnder finns […]

Vänsterpartiet på Aqua Blå 2023

Lördag 3 juni och söndag 4 juni träffas förtroendevalda och medlemmar från Vänsterpartiets lokalförening på Aqua Blå.

Föreningsaktiviteter – Gruppmöte inför kommunstyrelsen

Gruppmötet i lokalen på Kronogatan 2 – öppet för alla medlemmar. På kommunstyrelsen 7 juni avgörs för ett antal ärenden vilka beslutsförslag som kommande kommunfullmäktige skall ta ställning till. Därutöver fattas även beslut i viktiga ärenden som avgörs direkt av kommunstyrelsen.  Här kallelsen till mötet 7 juni. Handlingar är en bunt med över 1000 sidor, vi kan […]

Kommunalt möte – Kommunstyrelsen

Våra företrädare är Stefan Kärvling som ledamot och Gunilla Cederbom som ersättare.  Här kallelsen till mötet 7 juni. Handlingar är en bunt med över 1000 sidor, vi kan inte länka här utan hänvisar till att läsa eller att ladda ner från kommunens digitala anslagstavla, klicka kallelser, klicka kommunstyrelsen.  

Medlemsaktivitet – Möte med Naturskyddsföreningen

Våra medlemmar har tillfälle att träffa styrelseaktiva från Naturskyddsföreningen i Vänersborg. Onsdag 7 juni på kvällstid från 18:00 och två timmar framåt - träffpunkt är Lillåstugan. Program görs upp när vi vet hur många som vill komma och när vi något så när vet hur "väder och vind" förväntas vara den kvällen.  Mycket information finns […]