Oktobermarknad

Som varje år är medlemmar och förtroendevalda från Vänsterpartiets lokalförening ute i vimlet på Gågatan. Närmare bestämt, vi finns på Sundsgatan i hörnet från Edsgatan, utanför skyltfönstren hos Lundborgs på vägen ner till hamnkanalen. Det lär bli en kall dag, men vår avsikt är att finnas på plats mellan 09:00 och 15:00. Kom förbi, välkommen!

Kommunalt möte – Byggnadsnämnden – uppdrag som förtroendevald

Vår företrädare är Pontus Gläntegård som ledamot. Kallelsen och handlingar finns i regel en vecka innan mötet.  Här kallelsen inför nämndens möte 31 oktober. (Filen med underlag är stor och måste hämtas från kommunens hemsida, anslagstavlan.)

STUDIECIRKEL- fjärde träffen

Studiecirkelns fjärde träff.  Fortsätter därefter varannan tisdag fram till 5 december, ytterligare tre tillfällen. Plats: Lokalen, Kronogatan 2 21 november – 5 december plus avslutning (dag och tid återkommer vi) Varför är vi vänster och socialister? En inledning och därefter frågor/ämnen för gruppen att diskutera. Så blir det förstås fika/enklare förtäring i halvlek!  

Kommunalt möte – Kunskapsförbundet Väst – uppdrag som förtroendevald

Vänsterpartiet Vänersborgs företrädare i direktionen för Kunskapsförbundet Väst är Lutz Rininsland som ledamot och Peter Lénberg som ersättare. Från Trollhättans stad är Vänsterpartiets företrädare Mattias Foldemark på en plats som ersättare. Här kallelsen till sammanträdet i november. Observera att direktionens möte ordnas i salen LILLA PARIS på Birger Sjöberggymnasiet. HELA MÖTET ÄR ETT OFFENTLIGT MÖTE […]

STUDIECIRKEL- femte träffen

Studiecirkelns femte träff.  Plats: Lokalen, Kronogatan 2 Avslutning återstår (dag och tid återkommer vi till) Varför är vi vänster och socialister?  

Kommunalt möte – Demokratiberedningen

Under kommunfullmäktige arbetar en demokratiberedning. Vice-ordförande i beredningen är Vänsterpartiets Ida Hildingsson, hennes ersättare i beredningen är Lutz Rininsland. Här kallelsen till sammanträdet i november.  

Röd lördag – november

Medlemmar och förtroendevalda avser att finnas i Vargön utanför ICA där vi gärna samtalar kring lokala frågor - och om allt annat när någon vill veta vad Vänsterpartiet vill få gjort och ändrat till det bättre. 

Föreningsaktiviteter – Gruppmöte inför kommunstyrelsen

På kommunstyrelsen 29 november avgörs för ett antal ärenden vilka beslutsförslag som kommande kommunfullmäktige skall ta ställning till. Därutöver fattas även beslut i viktiga ärenden som avgörs direkt av kommunstyrelsen. Gruppmötet är öppet för alla medlemmar - det är önskvärt att lokalföreningens förtroendevalda anmäler förhinder i förväg. Notera höstens gruppmöten: 7 december - torsdag - […]