Förberedelser inför 1 Maj

Inbjudan till alla medlemmar om att vara med och organisera praktiska ting, som ljud, tält, fika, plakat mm. för firandet 1 Maj - välkommen i lokalen på Kronogatan 2

Kommunfullmäktige

Sammanträdet börjar klockan 18:00 i Huvudnäsaulan - finns gott om plats för  åhörare

Valberedningen

Valberedningen träffas i lokalen på Kronogatan 2

Partiföreningsmöte

Partiföreningsmöte med Nooshi Dadgostar som har möte med alla på länk nu på torsdag 22 sept kl 19. Samling i lokalen Kronogatan 2 kl 18:30

Valberedningen

Ledamöterna i lokalföreningens valberedning träffas kl 14 i lokalen på Kronogatan 2