Kindblomsvägen

Ett ärende – tur och retur samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 2011-09-28 ett ärende som Samhällsbyggnadsnämnden hade fört upp: ”Godkännande av markanvisningsavtalet avseende exploatering vid Kindblomsvägen – Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2”. Ärendet tvärstannande, varför har det spekulerats mycket om. Hur som helst, i september 2011 blev beslutet: ”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. Motiveringen till återremissen är att de handlingar som kommit in till kommunen under tiden från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-29 till med kommunfullmäktiges sammanträde idag 2011-09-28 och som innehåller nya uppgifter som inte kunnat beredas, ska ges möjlighet till detta samt att en medborgardialog genomförs med de berörda i området, innan beslut fattas.

Nu är det 2013 och troligen återförs ärendet inom en snar framtid, förmodligen via kommunstyrelsen 2013-02-06 till kommunfullmäktige 2013-02-27.

Vad kom Samhällsbyggnadsnämnden i december 2012 fram till? Det finns ett beslutsförslag från förvaltningen och ett beslut från nämnden. Dessa överensstämmer på två punkter och skiljer sig på en punkt. Överens är man om att medborgardialogen ägt tum. Det sägs dock inget om vad som kommit fram i dialogen. [Underlaget från medborgardialogen är offentligt, men filen är på 61 Mb varför vi inte kan länka till dokumentet.] Överens är man också om att det inte finns något att säga om det som ”kommit in till kommunen mellan 2011-08-29 och 2011-09-28”.

Förvaltningen föreslår kort och gott: ”att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att som svar överlämna fastighetsenhetens skrivelse daterad 2012-11-19 och att meddela kommunfullmäktige att en medborgardialog har genomförts enligt kommunfullmäktiges beslut och att området kan exploateras enligt gällande detaljplan B30.

Nämndens beslut blev: ”att som svar överlämna fastighetsenhetens skrivelse daterad 2012-11-19 och att meddela kommunfullmäktige att en medborgardialog har genomförts enligt kommunfullmäktiges beslut och att området kan exploateras enligt gällande detaljplan B30, därmed kan ärendet avslutas.

Ärendet var att ”godkänna markanvisningsavtalet”. Eftersom den som ville exploatera hade hoppat av, finns inget avtal att godkänna. Inte idag!

Ska beslutsförslaget tolkas som ett erkännande i stil med ”ledsen, inte denna gången, men vi lovar att komma igen …”?

Vänsterpartiet är fortfarande av den bestämda uppfattningen att det skall tas fram ett beslut som sätter streck över alla planer att ta bort det lilla grönområdet vid Kindblomsvägen. Vi får se vem som delar vår uppfattning när ”ärendet” kommer tillbaka till kommunfullmäktige.

Dela den här sidan:

Kopiera länk