Vänsterpartiet Vänersborg

Topp är tillbaka!

 

Som om det inte vore nog med alla turer kring Arena Vänersborg och vänskapskorruptionen som Västnytt har avslöjat i veckan så har en annan gammal goding kommit hem till Vänersborgs kommunhus. 

Topp är tillbaka efter en period av tystnad sedan EU skrev till Sverige och Vänersborg i november 2009 

EU kommissionen är inte nöjd med svaret de fick och har därför återkommit med ett nytt brev där de undrar om det var Topp Livsmedelsprodukter AB som fick ett överpris när kommunledningen betalade 17m för anläggningen i Brålanda eller om Hammar Nordic Plugg AB fick köpa till ett underpris när kommunledningen sålde samma anläggningen för 8m.

Alltså EU undrar över det som många andra redan vet – är Topp en topp eller botten affär? Det är klart att detta var en bottenaffär i dubbla bemärkelser när Hammar Nordic Plugg AB hade redan sålt anläggningen vidare för 40m innan bläcket hade ens hunnit torka på optionsavtalet som bolaget hade fått av kommunledningen. Samtidigt passades Hammar Nordic Plugg AB på att stycka av och behålla en del av fastigheten. Esslingetorp fastigheterna är numera intecknade för omkring 87m.

Hur var det nu igen med vänskapskorruptionen?

Time gentlemen please!

.

Alla dessa arenor

Tisdagen den 9 mars medverkade Lutz Rininsland i SVTs debatt som handlade om arena inflationen runt om i Sverige. Här kan ni läsa hans debattinlägg som också finns på SVT debatts webbsida. Vill ni fördjupa er i hur skandalbygget Arena Vänersborg har kunnat åstadkommits så är det fritt fram att surfar på våra arena sidor.

”Låt oss slippa detta elände”

Vänersborgs kommunfullmäktige bestämde sig 2007 för krafttag – en arena skulle byggas, något stort skulle sätta Vänersborg ”på kartan”. Det var en entusiastisk församling som med stor majoritet slöt upp bakom förslaget att satsa 140 miljoner.

Sex tappra ledamöter varnade förgäves för övermod – men möttes av orden: ”Varför ska vi prioritera när vi kan ha allt?” En begäran om folkomröstning avslogs också av samma församling med samma röstsiffror 45 mot sex. Så var det 2007.

Vänersborg var tidigt ute med det trendiga ropet efter kommunens egen arena. Därefter gick det mesta snett, luften har gått ur och uppvaknandet är på gång. 140 miljoner blev 290 miljoner, utan något beslut att bevilja överskridandet.

Tvister om fakturor i miljonklassen, kommunen anmäldes till kronofogden för uteblivna betalningar, jurister av rang avlönas av kommunen för att biträda i en härva av rättsfall. Sedan kom snön, och avslöjade tekniska brister i konstruktionen. Vem känner inte till hålet i taket på den nybyggda Arena Vänersborg?

Men ska man endast se dessa arenabyggen som ett sätt att ge folket ”bröd och skådespel”? Nej, visst kan det finnas sunda tankar med en arena som samlingsplats i lagom storlek, men då får det lov att finnas vissa riktmärken inför beslutet.

I fallet Vänersborg saknas till exempel en central samlingsplats för allehanda aktiviteter, vilket bör finnas. Samarbete med närliggande kommuner i regionen borde vara självklart, liksom att det finns en förankring och en bred uppslutning bland medborgarna för projektet.
Motions- och folkhälsoaspekten måste vara minst lika stor som avsikten att gynna elitidrotten i kommunen och användningen av anläggningen för annat än idrott ska ske smidigt och utan större kostnad.

Man måste inse att specialbyggen för en idrott under avveckling är ett risktagande. Slutligen måste säkra grepp om kommande driftskostnader finnas innan spaden sätts i jorden. Arbetet kring Vänersborgs Bandyhall har nog misslyckats på samtliga sju punkter.

Nu står hallen där den står. Inte ens Vänsterpartiets ledamöter som röstade emot från första början är villiga att riva bygget ? det hjälper ju inte. En dröm vore att någon privat aktör kom och tog fram pengarna för att befria oss från oket. Men vilken finansiär satsar om det inte finns utsikter för framtida avkastning?

När de oansvariga pådrivande politikerna har försvunnit ur bilden efter det kommande kommunalvalet, så måste uppröjningsarbetet påbörjas. Idag talar budgetanvisningar för år 2011 och framåt ett tydligt språk. Skolan och omsorgen får snåla så mycket som det bara går ? och lite därtill.

Lördagens upplaga av lokaltidningen TTela berättar om att barnen får ”en skiva bröd, inte fler” och ingen frukt vid mellanmålet på fritids. I dag skriver samma tidning om ”erbjudandet” till ett trettiotal fritidspedagoger att under två år gå ner från heltid till 75 procents tjänstgöring.

Jag anar att en liknande situation växer fram i ett flertal kommuner som har tagit sig vatten över huvudet med sina arenaprojekt. Det kostar mycket att låna pengar och det kostar förfärligt mycket att underhålla och driva stora idrottsanläggningar.

Att skolan och omsorgen ska ha god kvalitet önskar de flesta. Huruvida handbollsarenan eller bandybanan är toppmodern eller inte är nog inte lika intressant för alla. Det är bäddat för fortsatta konflikter.

Lutz Rininsland (V)
Ledamot i Vänersborgs kommunfullmäktige

Det kan vara vanskligt att planka andras takkonstruktioner

Skall man planka försök då att planja något som håller. Att planja Göransson Arenas plannja 200 höll uppenbarligen inte.

Gefle dagblad skriver att Göransson Arena kommer att ha stängt hela veckan

Göransson Arena var föremål för besök i februari 2007 av Bohusgruppens Peter Nilsson, arkitekt Erik Myhrberg och byggkonsult Magnus Bengtsson. Det skedde även besök från Vänersborg till Sandviken i november 2007.  Förresten är det någon som vet hur många bågar Göransson Arena har? 

Men vem vet, Sandviken kanske också har planer på ett arenatak med hål i. Då kan de ju nu göra ett omvänt studiebesök för att planka Vänersborgs takdesign. Det är dock bra om Sandviken skyndar sig.

Åpropå hål, finansiella sådana – sätt på ljudet, klicka på hålet i taket och lyssna på ett debattinlägg från juni 2007.

Hoppsan! Vad rätt vi hade

Ser designen lite bekant ut?

Den 23 februari skrev vi angående hålet i Arena Vänersborgs tak

”Takplåten består av Plannja 200 och har även använts vid Göransson Arena i Sandviken. Hur många balkar har de där? Kanske har de fler balkar eller kanske har de inte fått lika mycket snö i Sandviken som vi har fått i Vänersborg eller så har de kanske dimensionerat konstruktionen med bättre hållfasthets kalkyler eller är det kanske dags för Sandviken att se över försäkringen!”

Och vad hände i Sandviken den 27 februari? – Göransson Arena nära att rasa

Gissa om några om Vänersborgs bandydos hade varit på studiebesök till Sandviken när de höll på som värst att rita Arena Vänersborg?

Fortsättningen följer

Fortsatt grävarbete

Västnytt har nominerats till Guldspaden 2009 för sina reportage om Vänersborgs tokerier. Bakgrunden till nomineringen kan läses hos föreningen grävande journalister. Chansen lär också vara stor att Västnytt även blir nominerade till Guldspaden 2010 för sitt arbete med att avslöja ytterligare oegentligheter i S+C styrda Vänersborg.

Helgen har varit bra utifrån ett grävperspektiv. En mycket intressant Arena pusselbit kunde grävas fram och läggas på plats och det lär också vara något för polisen att titta på.  Vi offentliggör inte uppgifterna då vi inte vill sabotera för polisen fall att de väljer att utreda.

Men var inte ledsna för det då ni kan få lite annat att läsa istället om ni hungrar efter arena uppgifter. Vill ni ÄTA (ändrings och tilläggsarbete) ? Varsågod och ät.

Och vill ni veta mera om skadorna på arena taket som TTELA skriver om idag kan ni fördjupa er med dessa två.

  1.  Arbetsgången med taket
  2.  Takkonstruktionen och dess skador

Och glöm inte Vänsterpartiet Vänersborg = delaktighet

 

Insynen i Arena Vänersborg har aldrig varit så bra

Det finns dem som påstår att insynen i Arena Vänersborg förbättrades avsevärt i samband med att det blev ett hål i taket.

Vänsterpartiet Vänersborg gör allt för att förbättra insynen i arenan dock drar vi gränsen vid att göra hål i taket. Vi bjuder på följande uppgifter.

Hål på fribärande plåt mellan båge 4 och 5 på ca 100 kvm (Ok då det var ju ingen nyhet, det ser ni ju själva)

Deformationer i plåten mellan båge 3 & 4 och båge 5 & 6.

Uppåt 750 kvm plåt är skadad. Och så finns det tidigare skador på duk, avluftare och takluckor pga is och snö.

Taket på lågdel södra sidan är skadat och tål inga mer laster.

Den som är otålig och vill se hela dokumentet skall mejla till [email protected] som ett första steg eller så kan ni se vad morgondagens TTELA skriver

Vänsterpartiet Vänersborg = delaktighet

Där medborgarna känner sig delaktiga och har inflytande.

Igår, dagen till ära, tryckte TTELA ett debattinlägg från Vänersborgs verkliga opposition när några andra politiker satt och åt på Ronnums Herrgård.  Vänersborgs kommun – en kommun där medborgarna känner sig delaktiga och har inflytande (från kommunens vision) – tillåt oss skratta.

Måldiskussion som inbördes beundran

Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren och avgående kommunchefen Guy Mahlviker har skickat en ”Inbjudan till måldiskussion” till en heldag på Ronnum Herrgård.

En exklusiv krets, ordförande, samtliga vice ordföranden och högsta chefen från varje förvaltning har bjudits in. Det ska tänkas framåt, det ska spånas, det ska formuleras och sättas fokus. ”Vision”, ”inriktningsmål” ”fokus 2011” och en inte helt oväsentlig sammanfattning ”Hur kopplas mål och resurser ihop?”

Skönt att ”de där uppe” sätter sig samman och tänker högt, då blir det säkert bra, eller?

2006 och 2008 har medborgarenkäten visat att vänersborgare gav bottenbetyg till sin egen kommun på punkterna delaktighet och inflytande, 2008 var det än sämre än två år tidigare.

Vänsterpartiet i Vänersborg tar plats, vi anstränger oss och håller oss framme när besluten tas men i slutändan finns vi bland dem som saknar inflytande. Vi har skaffat oss ett rykte att vara kommunens nej-sägare. Vi har i många frågor haft ett annat, avvikande förslag. Men i slutet, när vi förlorat omröstningen, blev det nej i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen, i barn- och ungdomsnämnden, i socialnämnden med flera. Det har blivit mer än 30 skriftliga reservationer där vi beskriver vad vi ville i stället och vad vi sade nej till. Alla reservationer finns att läsa på kommunens hemsida, de viktigaste även på vår egen hemsida. Nej till arenan, redan i juli 2007, nej till nedskärningar i skola och omsorg, nej till besparingskrav som innehöll krav på personalminskningar. Och vi har ställt obekväma frågor, nu senast kring ett obegripligt lågt pris för nya Torpaskolan och den urusla beslutsprocessen under barn- och ungdomsnämndens nya ordförande.

Visst kan man förstå Ljunggren och Mahlviker när de inte bjuder oss till bords på Ronnum. När det gäller att dunka varandra i ryggen är vi fel sort att bjuda in. Ljunggren kör raka rör och försöker inte ens låtsas öppenhet. Kritiken har vuxit sig stark mot kommunledningen och då vill han unna sig och sina närmaste en stunds matro.

Vi uppkäftiga Vänsterpartister får väl bida vår tid, som alltid, tills färdiga förslag presenteras och tills vi får lov att yttra oss. Är det så svårt att förstå att vi igen och igen hamnar på ett nej. Vi bär stämpeln med stolthet. Vårt tålamod sträcker sig åtminstone fram till kommunvalet i september. Vi hoppas på en annan framtid för Vänersborg.

Takras = fuskbygge

TV4 Väst kör med ett inslag idag om att takras = fuskbygge 

När det gäller Arena Vänersborg blev 18 bärande balkar till 13. Den som tvivlar behöver bara kolla i ritningarna som vi skrev om igår

Takplåten består av Plannja 200 och har även använts vid Göransson Arena i Sandviken. Hur många balkar har de där? Kanske har de fler balkar eller kanske har de inte fått lika mycket snö i Sandviken som vi har fått i Vänersborg eller så har de kanske dimensionerat konstruktionen med bättre hållfasthets kalkyler eller är det kanske dags för Sandviken att se över försäkringen!

I Plannjas tekniska information kan det säkert finnas någon ledtråd till varför det som har hänt med Arena Vänersborgs tak har kunnat hända. Det står lite om hur snedbelastningar sätter tabellvärden ur spel om vi nu utgår från att tabellvärden har följts

Vänersborgs kommun har i alla fall igår skrivit till Stålab för att begära att de lagar deras lagda tak som inte ens hann klara en vinter.

Stålab kanske vill skylla på konstruktören G Israelsson. Konstruktören kanske vill skylla på dem som bestämde att antal bågar skulle bli 13.

Konstigt att många som har varit inblandade i Arena projektet verkar sakna civil kurage för att säga som det har varit. En brist på bärande ryggrader? Det är kanske inte så konstigt då att det är också lite glest med Arenans bärande delar.

Monumental Felkonstruktion

Kommer Arenan att få stå kvar?

Detta inlägg skrivs med anledning av Arena Vänersborgs takras och med tanke på vad som händer nu.

Antalet bågar i Arena Vänersborg är färre än som var planerade när fullmäktige tog sitt beslut i juni 2007. I ritningarna i rapporten som fanns inför fullmäktiges beslut fanns det 18 bågar med väggarna inräknade. Ta er till Arenan och räkna hur många bågar det finns idag. Bäst att göra så då det kan vara 11 bågar om bygglovshandlingarna från 2007-11-08 stämmer eller så kan det vara 13 om ritningarna från 2008-09-19 stämmer.

Mindre antal bågar = större utrymme mellan bågarna = mera tyngd än som var ursprungligen tänkt när snön ligger på = Ajdå!

Vi vet när ritningarna ändrades, vi vet vilka som beslutade om ändringarna. Det vi inte vet är varför men var så säker – de ansvariga kommer att ställas till svars.

Som vi tidigare har antytt har det funnits en röd tråd i arena protokollen som till slut blev offentliga. Tråden heter brister i arkitekts- och konstruktionsritningar. Det har bevisats bland annat med e-posten som vi lade lite sekretess på. Efter helgens händelse lyfter vi på sekretessen. Det har även funnits funderingar tidigare vad gäller snön och hållfastheten, läs en handling om snö som få har hittills sett. Vi bjuder även på denna från 100104 där WSP är mycket tydliga och även visar att de har varit tidigt ute med att peka fingret.

Arkitekten hette Nylin och Myhrberg AB, konstruktören hette Gudmund Israelsson AB. 

Dessa har nu gått ihop i ett gemensamt bolag Nylin & Myhrberg G Israelsson AB där det Göteborgs adress N. Gubberosg. 32 har även varit en adress där arena byggkonsulten Magnus Bengtsson har befattning i ett par andra registrerade företag

En märklig händelse angående Myhrberg som har precis inträffat är att brevet som kommunen skickade ut rekommenderat i december, där man bad om ett förtydligande över tre fakturor, kom tillbaka i förra veckan. Det hade inte lösts ut…….

Konsulterna Myhrberg och Bengtsson var båda med i ”Bohusgruppen” som övernattade på Bohusgården vid Lucia 2006 när projektet Arena Vänersborg slutbehandlades av några högtuppsatta politiker och tjänstemän. Konsulterna har haft ett antal bygguppdrag kopplade till Vänersborgs kommun genom åren. Det fanns inga diarieförda uppdrag som skulle kunna förklara deras delaktighet vid Bohusgården. Det vi vet är att det har nämnts i ett protokoll att ett arena uppdrag gavs redan hösten 2006, alltså långt innan Lucia övernattningen på Bohusgården. Det uppdraget och vilka som jobbade med det skulle givetvis vara intressant att få fram.

Slutligen – vi kan bara hoppas att det inte finns ett samband mellan idrottshallars raserade tak , vi hoppas verkligen att det är bara slumpen som har avgjort vilka tak inte skulle hålla och att det inte beror på ett mönster av felkonstruktioner.

Läs gärna TTELAs artiklar och kommentarerna till dem.
Oklart när reparationer påbörjas
Taket rasade på arenan
Det är skrattretande

Senaste inläggen

Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv