Vänsterpartiet Vänersborg

Medlemsmöte ikväll, kommunstyrelsen onsdag

​Med tanke på Vänsterpartiets kongress 9-11 februari i Karlstad, vårt eget årsmöte 24 februari, distriktets årskonferens 3 mars och distriktets valkonferens 4 mars, på Folkhögskolan i Ljungskile, och med uppgiften att ta fram den egna kommunala valsedeln, ja, då finns gott om samtalsämnen och uppgifter för våra medlemmar. Medlemsmöte ikväll, tisdag 16 januari med start 18:30 i vår lokal på Kronogatan 31. (Styrelsen träffas dessförinnan klockan 17:00.)

Kommunstyrelsens sammanträde på onsdag kan man se på olika sätt. Det är kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, som bestämmer över dagordningen, det är hon som avgör vilka föredragningar som planeras och hur mycket tid var och en av handläggarna skall få. Ordföranden går nog inte i takt med övriga ledamöter i kommunstyrelsen. Det är väl inte tanken att bara komma, sätta sig och säga ja?

Eller vad sägs om följande tidsplan?

​8.30-8.50   Förslag till ny zonstruktur för kollektivtrafiken i Västra Götaland och Västtågsutredningen – Målbild Tåg 2035

8.50-8.55   Samverkansavtal med Forum Vänersborg m.fl.

8.55-9.05   Uppdragsavtal 2018 (vuxenutbildning) – Kunskapsförbundet Väst

Förslaget om ny zonstruktur för Västtrafik innehåller mycket plus men även åtminstone en rejäl tankeställare. Långa resor med Västtrafiktåg i Västra Götaland behöver inte vara dyra, men detta gäller inte om resan går via Göteborg. Enkelbiljett för en resa från Onsjö in till Vänersborg ser ut att kosta samma belopp som att åka tåg från Vänersborg till Borås via Herrljunga. Så visst kan det bli en del frågor.

Västtågsutredningen berör för vår del framförallt frågan om tågstopp i Brålanda och Frändefors. Och förslaget till beslut innebär att kommunstyrelsen absolut vill se att det äntligen händer något. Samtidigt innebär ett ja att kommunen binder upp sig till investeringar som framöver kan ligga på två gånger 25 miljoner kronor. Borde ge upphov till att några ledamöter vill utbyta tankar kring detta.

Fem raska minuter för att höra mer om avtalsförslaget med Forum Vänersborg. Förslaget innebär bl a att Vänersborgs kommun bidrar till Forums verksamhet med 650 000 kronor årligen. Är det så självklart att kommunstyrelsen kommer att säga ja till ett avtal som väcker fler frågor än det ger svar på?

Ett önskemål som Vänsterpartiet länge har haft: Kommunstyrelsen (helst kommunfullmäktige egentligen) behöver ta del av vilka vuxenutbildningar med vilken omfattning vi kan förvänta oss från Kunskapsförbundet Väst. Avtalet gäller 2018 och vårt nästa önskemål lyder: Beslut om 2019 borde komma än tidigare under hösten 2018, så att det också finns utrymme för att lämna alternativa förslag. Idag är det bara att tillstyrka förslaget. Ännu en gång dock, det är en framgång att underlaget i sin helhet kommer till kännedom för alla ledamöter i kommunstyrelsen.

Sedan var det en motion från Vänsterpartiet, en motion som barn- och utbildningsnämnden ställde sig bakom. Våra ledamöter ska försöka vinna gehör för ett annat, ett bättre beslut i kommunstyrelsen.

Här först kommunledningens förslag:

 1. Kommunfullmäktige bifaller motion om utredning av skolpersonalens
  arbetsbelastning och arbetsmiljö.
  2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och
  redovisa som anteckning på meddelandelistan till kommunfullmäktige senast
  hösten 2018.
  3. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.

Och här Vänsterpartiets förslag:

 1. Kommunfullmäktige bifaller motion om utredning av skolpersonalens
  arbetsbelastning och arbetsmiljö.
  2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag atti samverkan med barn- och utbildningsnämndenutreda frågan och redovisa som anteckning på meddelandelistan till kommunfullmäktige senast hösten 2018.
 2. Utredningen bör mynna ut i konkreta förslag som visar vilka sätt att minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön som är lämpligast och vilka mål som ska nås. Förslagen bör också kostnadsberäknas.
 3. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.

Vi får se hur detta vårt förslag tas emot.

Och vi får se hur tidsplanen för förmiddagen håller. Det finns ingen mening i att sitta i sammanträden onödigt länge. Målet bör dock vara att alla ledamöter känner sig säkra på att veta vad som beslutas. Och då är nog bäst att ställa frågor, annars får man inga svar.​

Kommunstyrelsen 8 + 3 =11

Kommunstyrelsens första sammanträde valåret 2018 är på onsdag 17 januari. Sedan följer ytterligare sju sammanträden innan valdagen söndag 9 september. Därefter är tre sammanträden med det ”gamla manskapet” planerade innan årsskiftet. Ledamöter i nämnder och styrelser tillträder ju först efter 1 januari 2019, deras mandatperiod sträcker sig fram 31 december 2022.

För kommunfullmäktige gäller annat: Fram till valdagen skall det bli åtta sammanträden, det första 31 januari, det sista 10 oktober. Det nyvalda fullmäktige har sedan tre sammanträden under 2018: 24 oktober, 21 november och 19 december.

Allt naturligtvis under förutsättning att det inte kallas till något extra sammanträde. Här kan man bara spekulera. Det finns ju ingen röd tråd, kommunledningens minoritetspartier hankar sig fram från månad till månad. Det finns nog ingen som önskar att det ska fortsätta så här ytterligare en mandatperiod.

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vänersborg låtsas som ingenting. Visserligen finns det lokala frågor som kan lösas utan att rikspartiernas strider behöver inverka menligt, men hur det går hem bland partimedlemmarna och väljarna återstå att se. Eller ska man tro att motsättningarna mellan Stefan Löfven och Annie Lööf också är bara på skoj? Vad Miljöpartiets väljare har fått ut av sina förtroendevalda är en intern hemlighet. Partiets representanter tycks inte komma ihåg mycket av den kämpaglöd som präglade deras valmanifest 2014.

Vad som är på gång, vilka partier som söker ett hållbart samförstånd inför nästa mandatperiod ser man nog först efter valdagen i september. Men ganska snart kommer det att synas om det finns förutsättningar för ett majoritetsstyre.

Budgetberedningen möts i slutet på januari och i början av februari. Den 28 februari skall kommunstyrelsen bestämma vilka ramar som skall gälla för samtliga nämnder för 2019. Kommunfullmäktige fattar sedan budgetbeslutet vid sitt sammanträde 20 juni.

Men även här spelar det roll att 2018 är ett valår. Juni-beslutet av det ”gamla fullmäktige” kan nämligen ändras genom ett nytt, ett annat beslut av det ”nya fullmäktige”, i så fall i november.

Det är nog ett bra tips att ha koll hur det utvecklas under den närmaste tiden. Även att höra efter vem som stod bakom vilka viktiga beslut 2015, 2016 och 2017. Att bara lita på alla nya löften som poppar upp under valrörelsen kan inte vara det klokaste.

Vänsterpartiet lovade 2014 att vara öppet och lyhört, att berätta inför beslut hur partiet ”tänker” och att låta bli att ingå hemliga överenskommelser. Därför anser vi det angeläget att uppdatera vår hemsida regelbundet.

 

Är allt som det borde vara?

I slutet på januari kallar Kunskapsförbundet Väst till Kvalitetsstämman. En dag för presentationer, en dag för reflektioner.  Programmet talar om att ”framgångar och utmaningar” skall ”synliggöras”. Alla enheter – i tur och ordning Magnus Åbergsgymnasiet, Vuxenutbildningen, Birger Sjöberggymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet – får 50 minuter vardera under rubriken: ”Rektorer och andra ledare berättar om resultat och pågående utvecklingsarbete i sina verksamheter”.

Vid dessa ärliga kvalitetsstämmor samlas kring 100 personer, pedagoger, annan personal, men direktionens ledamöter har inte alltid hörsammat inbjudan i någon större utsträckning. Det är synd, eftersom dagen är ett utmärkt tillfälle till värdefulla samtal. Visserligen får direktionen, alltså de förtroendevalda politikerna från Trollhättan och Vänersborg, för det mesta bra underlag inför olika beslut, men på Kvalitetsstämman kan man tränga in bakom all statistik och formell rapportering. Ett underlag som är bra att ha läst ordentligt innan stämman är Kvalitetsrapporten.

Det finns utöver betygs- och examensresultat annat som ingår i begreppet kvalitet. Elevenkäter om trivsel, upplevelse av studiero och bemötande av kamrater och lärare är viktiga underlag. Det gäller också frågor om personalens trivsel. På stämman går det att föra samtal som kan förtydliga statistiken: Är verkligen allt som det borde vara? Rapporter om tystnadskulturen på så många arbetsplatser gör att det inte kan undvikas att ställa kritiska frågor även på Kunskapsförbundets kvalitetsstämma.

Direktionen inväntar några besked från de två medlemskommunerna. Framförallt är det beskedet om uppdragsavtalet för vuxenutbildningen 2018. Det borde hanteras bättre så att Kunskapsförbundet i tid kan planera för löpande verksamhet. Men visst har man kommit en bit på vägen, senast i februari bör beslut ha fattats. 2015 och 2016 var det framåt midsommar innan beskedet lämnades. Här är länken till ”Behovs- och konsekvensanalys inför beställning till Kunskapsförbundet Väst 2018”. Förmodligen kommer ärendet tämligen snart upp i kommunstyrelsen i Vänersborg.

En fråga som har väckt uppmärksamhet är direktionens tanke att gå vidare med ”sammanslagningen” av utbildningar som idag finns på två orter. Det måste vara av intresse att väga nackdelar och fördelar med att upprätthålla mycket små enheter på två orter eller att organisera utbildningen för större personal- och elevgrupper på endast en ort.

När frågan togs upp första gången strax innan årsskiftet, förklarade Vänsterpartiets ledamot från Vänersborg att koncentration av Vård- och omsorg till Nils Ericsonsgymnasiet kan godtas under förutsättning att eleverna i Vänersborg läsåret 2018/19 får slutföra sin utbildning i Vänersborg. I februari skall direktionen få veta hur konsekvensanalysen formuleras.

Bättre att fråga en gång för mycket ….

Nej, i vår kommun kan man nog inte råka ut för att ställa en fråga i onödan. Allt för ofta händer inget. Då är det för sent och man ångrar att inte har kommit med en påminnelse.

I tidningen Arbetarbladet fans ett inlägg av Vänsterpartiets riksdagsledamot Ali Esbati:  ”Vi satsar på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarloven”.

Här i Vänersborg fanns redan våren 2017 ett medborgarförslag med samma inriktning. Det blev dock avslag.

Våra medlemmar studerade erfarenheter och utvärderingar i andra kommuner. Utan tvekan krävs mycket förberedelse och en genomtänkt planering för att det ska fungera från början. Därför kände Vänsterpartiet det angeläget att fråga kommunledningen redan i september om våra  skolungdomar kunde räkna med sommarlovskortet 2018. Svaret var att kommunen förbereder.

När vi i december fortfarande inte såg vilka som arbetar med planeringen, som – och det visar andra kommuner mer än tydligt – måste göras i god tid på flera olika nivåer i flera förvaltningar, då ställde vi frågan på nytt.

Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, svarade att kommunen ”gör en hel del”. Hon nämnde att även regionen arbetar med frågan. Hon namngav en befattningshavare på utvecklingskontoret. ”Det jobbas på.” Och så försäkrade hon två gånger att ”ärendet” blir föremål för överläggningar i budgetberedningen. (Som samlas till ett första möte i slutet på januari 2018.)

Det kanske kommer att behövas en tredje påminnelse. Vi lär oss.

Engagera dig under valåret!

Nu har vi tagit steget in i det nya året. Det innebär också att vi kommit in i ett valår. Valet 2018 är ett mycket viktigt val. Ett val där vi måste stå upp för en human asylpolitik, en välfärd som vi kan lita på och ett samhälle som tar jämställdhet och solidaritet på allvar.

När vi ser att regeringen med Socialdemokraterna i spetsen tittar högerut och hellre vill samarbeta med de borgerliga partierna ser vi också att vår egen position i politiken blir allt viktigare. Under de senaste fyra åren har vi visat att det är vi som driver politiken och regeringen till vänster. Det vill vi fortsätta göra och för det behöver vi bli starkare.

Här i Vänersborg har vi sedan lång tid tillbaka svaga kommunledningar i minoritet. Moderaterna och Socialdemokraterna byter plats med varandra i början av varje mandatperiod. 2014 valde Socialdemokraterna att inte ens samtala med Vänsterpartiets fullmäktigegrupp. Istället blev det fyra ledamöter från vardera Centerpartiet och Miljöpartiet som tillsammans med Socialdemokraterna samlar 22 av 51 platser i kommunfullmäktige.

Visserligen är det enklare att agera i opposition, men vi vill ta ansvar för utvecklingen av politiken i Vänersborg. Efter valdagen 9 september 2018 bör ingen kunna ignorera Vänsterpartiet i Vänersborg. Vi har en mycket aktiv grupp förtroendevalda som hämtar sin styrka från sina medlemmar och sympatisörer. Men vi borde kunna bli ännu fler.

Gå med i Vänsterpartiet här: http://vansterpartietweb.azurewebsites.net/#/newregister 

Kan detta vara en viktig fråga?

Självfallet är det, dock inte för alla just nu, kanske den viktigaste frågan som var och en av oss kan mötas av: Jag kan inte bo kvar hemma, vart tar jag vägen?

Häromdagen kom ett pressmeddelande på regeringens hemsida: ​Lagförslag ska göra det lättare att få hemtjänst. Texten i meddelandet var: ​”I ett lagförslag som regeringen nu lämnar till lagrådet föreslås att kommunerna ska få erbjuda hemtjänst till äldre utan föregående behovsprövning. Den nya lagen ska stärka äldre personers självbestämmande, delaktighet och medinflytande över hur deras insatser utförs.

– Ofta är det äldre med anhöriga som själva bäst vet vilka insatser de är i behov av. Med den nya bestämmelsen kan kommuner i högre grad fokusera på kvalitet och nöjdhet, i stället för på inledande utredningsarbete, vilket skapar en tryggare och bättre äldreomsorg, säger äldreminister Åsa Regnér.

Den nya lagen ska också bidra till att förebyggande insatser genom hemtjänst blir tillgängliga tidigare än i dag, vilket kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande äldreomsorg. De nya bestämmelserna ska bli frivilliga för kommunerna att tillämpa.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

När den äldre börjar upptäcka att det inte längre vill sig riktigt att sköta sig själv och hemmet, då är det socialtjänstens biståndsbeslut som avgör vilken hjälp som erbjuds i hemmet. Det är här där ovanstående lagförslag är tänkt att leda till en förändring. Vem ska ha rätt att göra bedömningen, den enskilda eller ska det ligga helt hos handläggaren som prövar en ansökan om bistånd?

Med stigande omsorgsbehov beviljas längre fram större insatser, det sker regelbundna behovsprövningar. Någon gång inträder ett balansläge – för den enskilde och för socialtjänsten. När har antalet dagliga insatser och antalet hemtjänstpersonal som kommer ”hem” överskridit gränsen? När är det bättre, för den enskilde eller med tanke på samhällets kostnader, att biståndet genom hemtjänst avslutas och inflyttning till ett särskilt boende är en bättre lösning?

Socialnämndens politiker har ställt sig bakom boendeplanen. Där beskrivs hur den ”lättare formen” av särskilda boenden, servicehusen, avvecklas. Många platser skall istället genom samarbete med AB Vänersborgsbostäder erbjudas som trygghetsboenden, någon biståndsbedömning förekommer inte och socialtjänstens personal träder in ”lite vid sidan om”. Det finns anledning att stanna upp och ställa frågan om vi har skjutit över målet?

Vänsterpartiets ledamöter i socialnämnden får som alla andra politiker i nämnden varje månad en redovisning över ”läget”. Det är betydelsefullt att få veta hur lång tid det tar mellan att en enskild fått sin ansökan om ett särskilt boende beviljat till dagen när inflyttning kan ske.  Förvaltningen presenterar en tabell, månad för månad, med följande:

 • Antal dagar från beslut till möjlig inflytt per plats. (fys)
 • Antal dagar från beslut till möjlig inflytt per plats. (demens)
 • Antal dagar från beslut till möjlig inflytt per plats. (servicehus)

Det vi har lärt oss är att väntetiden för rad 1 och rad 2 snabbt har blivit längre i takt med avvecklingen av servicehusen.

2015 begärde Vänsterpartiets ledamöter en annan redovisning: Antal dagar mellan att en ansökan om särskilt boende inkommer till när ett beslut fattas? Vi hade nämligen uppfattat att ”proppen” låg där, den enskilde behövde ”kämpa” länge för att ansökan skulle ge resultat. Under 2016 redovisades i samma tabell följande tre rader:

 • Antal dagar från ansökan till möjlig inflytt per plats. (fys)
 • Antal dagar från ansökan till möjlig inflytt per plats. (demens)
 • Antal dagar från ansökan till möjlig inflytt per plats. (servicehus)

Samtliga rader hade texten: ”Nyckeltal i denna grupp kommer att redovisas när den tekniska lösningen är installerad.” Nu har ytterligare ett år gått, den tekniska lösningen finns inte på plats, och denna senare del av tabellen utgår.

Ska vi nöja oss med detta? Svaret är: Nej, självfallet inte. När vi summerar de första tre åren av denna mandatperiod och påbörjar det sista och fjärde året är ett självklart konstaterande på sin plats: Inte avvakta till valrörelsen, inte avvakta tills nya löften om allt skall bli så mycket bättre de kommande fyra åren. Nej, sätt igång, ställ frågor till förvaltningen, begär att få klartext, begär att få raka svar på raka frågor.

För alla förtroendevalda från Vänsterpartiet i alla nämnder gäller samma sak: Acceptera inte svepande förklaringar, följ upp med frågor, var kritisk och ge dig inte innan du verkligen har levt upp till det ansvar du har fått som förtroendevald.

Det duger en bit, eller?

Tid för eftertanke

Det blir mycket välkommet med några lediga dagar nu. De sista dagarna gav en del tankeställare, t ex det som sades rakt ut  av Magdalena Andersson om människor som söker asyl i Sverige: ”Jag tänker att de personerna har större möjligheter om de söker sig till något annat land.” Eller när ingen sa något, när 35 ledamöter i fullmäktige hörde frågan och sänkte blicken, tysta.

Tankarna behöver ordnas, var är den röda tråden? Vad har vi lärt oss? Hur fortsätter vi, med vem kan vi samarbeta, komma överens? Vilka frågor är viktiga, vad kan vänta, vad inte? En blick på kalendern visar att sammanträdena fortsätter 2018 i samma takt som alltid. Men under våren tillkommer viktiga händelser för oss, vår egen årskonferens, distriktets årskonferens, och viktigast av allt Vänsterpartiets valkongress 9-11 februari i Karlstad.

Vi önskar alla några sköna dagar, sedan ska vi fortsätta med samtalet om en bättre framtid.

Någon som i efterhand vill förklara sig?

Vänsterpartiet hade ett tilläggsyrkande i fullmäktige igår: Kommunfullmäktige förutsätter att Socialnämnden använder det tillfälliga kommunbidraget i enlighet med regeringens förslag och riksdagens beslut.

Vem skulle kunna komma på tanken att inte ställa sig bakom en sådan fullständigt självklar mening? I alla fall var det inte en enda ledamot som från talarstolen ville underkänna uttalandet.

Sedan kom omröstningen. 35 av 51 ledamöter röstade för avslag på tilläggsförslaget.

Här vår reservation:

Reservation vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-13 i ärende 3:

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga (KS 2017/452)

Vi reserverar oss till förmån för Vänsterpartiets yrkande om ett tillägg i beslutsförslaget med lydelsen: ”Kommunfullmäktige förutsätter att Socialnämnden använder det tillfälliga kommunbidraget i enlighet med regeringens förslag och riksdagens beslut.

Yrkandet är enkelt och i grunden banalt – vem i fullmäktige kan vilja uttala sig för att statliga bidrag inte används på sätt som föreslagits av regeringen och beslutats av riksdagen? 35 av 51 ledamöter underkände vid omröstningen tillägget. Inte någon förklarade från talarstolen varför, inte någon besvarade frågan varför inte denna självklarhet skulle gälla i vår kommun.

Tilläggsförslaget har en bakgrund. I motionen till socialnämnden 2017-09-28 med rubriken ”Vill väcka ett nytt ärende” (Dnr: SOC 2017/249) sägs bl a: ”Det är också tydligt att den enskilda kommunen skall kunna bestämma exakt hur pengarna skall komma till användning. Det gäller dock uteslutande ärenden där ensamkommande ungdomar, som under den orimligt långa väntetiden på beslut i deras asylansökningar, fyller 18 år.”

När socialnämnden behandlade motionen 2017-10-26 var presidiets beslutsförslag:

 1. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag om att det tillfälliga kommunbidraget ska tillkomma socialnämnden och användas enligt bifogad utredning.
 2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att det tillfälliga kommunbidrag som Vänersborg tilldelas för ensamkommande unga under 2017 samt 2018 tillkommer socialnämnden.

I förvaltningens utredning talas om ”stigande kostnader för försörjningsstöd då statsbidrag för de över 21 år inte längre kommer kommunen till del och ersättning för ekonomiskt bistånd inte går att återsöka” och det sägs också ”att det tillfälliga kommunbidraget bör användas för att täcka hyreskostnader …” Det framgår att det handlar om ungdomar som har fått sin ansökan prövad och blivit beviljade uppehållstillstånd och därefter valt att stanna kvar i Vänersborg.

I socialnämnden ville vi med ett eget yrkande komma rätt igen. Vi markerade att det tillfälliga kommunbidraget var avsett att användas för ungdomar som var kvar i den utdragna asylprocessen och nu fyllde 18 år eller blev åldersuppskrivna.

Vi hänvisade också till syftet med Gymnasielagen, fast vi fick också inse att vi gick bet på att tolka lagtexten tillfredsställande.

Innan kommunfullmäktige nu skulle avgöra ärendet, hade riksdagen 2017-11-18 ställt sig bakom Finansutskottets betänkande 2017/18;FiU11 (höständringsbudget) och därefter 2017-12-12 bakom Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18 SfU4 (utgiftsområde 8 Migration). Därmed var det klart att Vänersborg kunde räkna med att ta del av det tillfälliga kommunbidraget med 2 mkr i december 2017 och 1 mkr under våren 2018.

2017-11-27 kom Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om ”En ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande”. Där finns flera förslag till förändringar inom gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen.

Sambandet mellan det tillfälliga kommunbidraget och dessa nu föreslagna bestämmelser som ska ge en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande är mycket tydligt.

I våra inlägg i kommunfullmäktige försökte vi visa vad som rimligen bör anses vara meningen med det tillfälliga kommunbidraget. Vi underströk flera gånger att vi upplevde det som vilseledande att kansliets underlag valde rubriceringen ”Ensamkommande unga” istället för det som i underlaget längre fram korrekt noterades, nämligen ”ensamkommande unga i asylprocessen.”

Inte någon av kommunfullmäktiges ledamöter bemötte våra argument, inte någon talade mot vårt tilläggsförslag.

Omröstningen visar dock att Vänsterpartiets tilläggsyrkande: ”Kommunfullmäktige förutsätter att Socialnämnden använder det tillfälliga kommunbidraget i enlighet med regeringens förslag och riksdagens beslut” inte delas av kommunfullmäktiges majoritet.

Vi överlämnar kopior av vår reservation med underlag vi hänvisar till i reservationen till Arbetsmarknadsdepartementet, Socialförsäkringsutskottets kansli och till kommunens revisorer.

Vänsterpartiet                2017-12-14

”Ensamkommande” i riksdag och i kommunfullmäktige

På onsdag beslutar kommunfullmäktige i ärendet ”Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga”. Det är mycket som skulle behöva tas med i debatten, men det är mest sannolikt att ordföranden Lars-Göran Ljunggren, S, begränsar alla inlägg till själva beslutsförslaget: ”Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut om 2017 års höständringsbudget, att det tillfälliga kommunbidraget från staten för ensamkommande unga, tillfaller Socialnämnden. Det innebär att kommunbidraget om 2 miljoner kronor för 2017 och 1 miljon kronor för 2018 redovisas på socialförvaltningen.

Med andra ord, ingen debatt om varför kommunen får ett tillfälligt kommunbidrag och ingen debatt om hur pengarna var tänkta att användas. Att socialförvaltningen har en annan uppfattning anses inte vara en fråga för kommunfullmäktige. Debattinläggen kommer att begränsas till frågan om hur det tillfälliga kommunbidraget skall behandlas i bokföringen.

Självfallet kommer Vänsterpartiet senare att försöka samla en majoritet i socialnämnden för att komma till ett beslut i enlighet med det som varit avsikten när regeringen och Vänsterpartiet centralt hade kommit överens. Det är ju skillnad mellan socialdemokraterna i regeringen och här på hemmaplan, tyvärr.

I fredags debatterades i riksdagen Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU4 som behandlar Utgiftsområdet 8 ”Migration” i regeringens budget för 2018. Besluten kommer att fattas på tisdag, 12 december, dagen innan vårt eget kommunfullmäktige. Här gällde en del av betänkandet den aktuella frågan om det tillfälliga kommunbidraget för 2018. Bidraget för 2017 hade redan tidigare bifallits av riksdagen.

Vänsterpartiets företräddes av Christina Höj Larsen och här finns en länk till hela hennes anförande. Paula Bieler, SD, begärde replik. Här det avslutande inlägget i replikskiftet:

​Anf. 30 CHRISTINA HÖJ LARSEN (V) replik:

Herr talman! Nej, Vänsterpartiet förhandlar inte om någonting med Sverigedemokraterna. Det kommer vi aldrig att göra, och därför går vi heller inte in och förhandlar eller tittar på ett utskottsinitiativ från Sverigedemokraterna.

Det gör vi inte av två olika skäl. Det ena handlar om Sverigedemokraternas syn på vem som ingår i vårt ”vi”. Vi har hört andre vice talmannen Björn Söder säga att samer och judar inte är svenskar i någon riktig mening. Vi har hört gruppledaren Mattias Karlsson säga att Zlatan inte är svensk på grund av något sätt som han rör sig på. Vi har även hört Mattias Karlsson hej vilt anklaga unga människor med uppehållstillstånd att vara terrorister. Detta är det ena skälet till att man inte kan förhandla med ett sådant parti. Ert ”vi” är rörligt och begränsat, och det kommer aldrig att innefatta alla oss som vill ha ett samhälle som tillhör oss alla. Det andra skälet är att ni dessutom är ett högerparti. Om man kollar på er senaste budget ser man att den rikaste tiondelen av befolkningen får mer än dubbelt så stor skattesänkning som den genomsnittliga löntagaren. Den rikaste tiondelen får därtill 13 gånger så mycket som de i vårt samhälle som har minst. Sverigedemokraterna är ett högerparti för de allra rikaste. Ni visar detta gång på gång i budgeten. Ni är dessutom ett parti som hela tiden förflyttar gränsen för vem som är ”vi”. Ett sådant parti kommer vi inte att förhandla med.

En liten del av ett stort anslag

Innan juluppehållet beslutar riksdagen om samtliga utgiftsområden i statens budget för 2018 och framåt. Budgetförslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Alliansens partier och SD har många egna förslag som behöver ”finansieras”. I deras motioner förekommer en mängd formuleringar som ”avvisar regeringens förslag” för att skapa utrymme för de egna idéerna.

Här ett exempel hur det fungerar: Idag fredag, 8 december, debatteras bl a ”Utgiftsområde 22 Kommunikationer” i kammaren. Som underlag finns Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU1. I utskottet har regeringens budgetproposition varit utgångspunkt. Till detta kommer samtliga motioner som berör frågor aktuella i detta utgiftsområde. I betänkandet redovisas texten ur propositionen, motionernas yrkanden och utskottets ställningstagande.

Nu är ju alliansens partier inte eniga i alla frågor. Dels för att kunna visa den egna ”profilen” vid ingången till ett valår, dels för att undvika den överhängande risken att få majoritet i utskottet och senare i kammaren.

Det konkreta exemplet, säkerligen av många ansett vara av underordnad betydelse: ”Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet”. På Vänsterpartiets förslag och efter förhandling skrev regeringen in detta som ett förslag i budgetpropositionen. Citat ur betänkandet: ”Regeringen föreslår vidare att ett statligt bidrag på 350 miljoner kronor per år införs 2018–2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Regeringen föreslår därför att anslaget 1:1 ökas med 350 miljoner kronor 2018.”

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har detta som förslag. Eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna varken i någon reservation eller i något särskilt yttrande berör anslaget, måste detta tolkas som att man accepterar. Däremot finns tre separata särskilda yttranden, här de relevanta avsnitt:

(L) : Samtidigt avslår vi regeringens satsning på 350 miljoner kronor årligen för gratis kollektivtrafik under sommarlovet för skolungdomar och prioriterar i stället kollektivtrafik på landsbygden som inkluderar åtgärder för höjd säkerhet i anslutning till hållplatser och perronger.

(C): Vi föreslår också en minskning av anslaget med 85 miljoner kronor eftersom vi avvisar regeringens förslag om en utökad satsning på kollektivtrafik på landsbygden och med 350 miljoner kronor till följd av att Centerpartiet avvisar regeringens förslag om avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar.
 
(KD): Vi avvisar regeringens förslag om avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet, vilket innebär en budgetförstärkning på 350 miljoner kronor.

Är det därmed klart att skolungdomarna i Vänersborg kan glädja sig åt riksdagens generositet och räkna med gratis Västtrafikkort under sommarlovet? Inte på långa vägar! Det statliga bidraget kommer nämligen endast under förutsättning att kommunen fattar ett sådant beslut och att kommunen dessutom bär sin del av kostnaden, det borde röra sig om en fördelning 50:50.

Den här frågan var aktuell i Vänersborg i maj 2017, den hade inkommit som ett medborgarförslag. Fast alla partier verkade vara positiva, blev det ändå ett avslag. Det var helt enkelt för sent att ordna inför sommarlovet 2017.  I september frågade Vänsterpartiet kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, om det skulle behövas en motion för att något skulle göras inför 2018. Svaret var nej, det behövs ingen motion.

Nu är det december. Vis av erfarenhet vill vi undvika att vara efterkloka. Frågar man inte, får man inga svar. Vi vill ha besked och frågar därför en gång till, nu på onsdag under kommunfullmäktiges sista sammanträde 2017.

Kategorier

Arkiv