Vänsterpartiet Vänersborg

Tala med varandra

Det lilla och det stora. En tid av tvära kast. Sanningar igår, förnekanden idag. Förändringar sker ständigt, men tempot tycks öka. Det gäller att hålla fast vid några grundläggande regler.

Dagens Nyheter lägger en fotnot under sina artiklar: Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Vem trodde att en sådan förklaring skulle behövas?

Men nu är det tweeten, i tid och otid, som inleder nyheten. Därefter kommer tillrättaläggandet, tolkningen, nekandet, glidningen. Att tala direkt med varandra tycks vara bara den ena delen av ett möte, att i efterhand erbjuda allehanda slutsatser av det som sades verkar ha större betydelse. Der Spiegel skrev om mötet mellan Angela Merkel och Donald Trump att hon ”verkade vara den vuxna i rummet”.

Men det går att tala med varandra. Dagens Nyheter beskriver ett sådant samtal ”Fullt hus när politiska motpoler tillåts att tala till punkt”. En mer än läsvärd betraktelse.

Det är inte förbjudit att tala med varandra, om frågor som behöver lösningar. Det finns oväntade exempel på att sådant är möjligt. Här ett sådant: Förra veckan diskuterade riksdagen ”Gymnasieskolan”. Inför debatten hade utbildningsutskottet tittat på aktuella motioner och frågeställningar. Kring den efterlängtade återgången från kursbetyg till ämnesbetyg råder egentligen enighet, men några ville skynda mer än andra. Här enades representanter från tre partier kring en gemensam reservation och ett gemensamt ställningstagande. Vänsterpartiet, liberalerna och sverigedemokraterna skrev under. Man var i sakfrågan, i denna enskilda sakfråga om ämnesbetyg, överens.

Efter valdagen i september 2014 drog det ut på tiden innan det blev klart ”vem med vem” som skulle bilda en minoritetsregering för de kommande fyra åren i Vänersborg. Vänsterpartiet blev inte tillfrågat av någon, men i slutändan avtalade vi en valteknisk samverkan med Välfärdspartiet. Våra partier har nästan inget gemensamt, men vi visste båda att ”tillsammans” behövde vi inte överlämna en del av våra platser i nämnderna till de större partierna eller partikoalitionerna. Systemet gynnar de stora, missgynnar de små. När vi vid det tillfället såg att SD, som inte heller blev vidtalat av någon annan om ett samarbete, skulle manipuleras bort från möjligheten att via lottning få fler platser, då reagerade vi och rättade till detta. Nej, vi förhandlade inte, men vår utgångspunkt var ”rätt ska vara rätt”.

Idag möter vi SD i Vänersborg i alla nämnder. Någon enstaka gång står det i protokollen att ledamöter för SD instämde i förslaget från V, en annan gång att ledamöter från V instämde i yrkandet från SD. Det är inte så att vi samtalar och kommer överens om gemensamma förslag, det är bara så att likalydande förslag i enskilda sakfrågor noteras på detta sätt i alla protokoll. Någon råkar få ordet först, då antecknas den som kommer efteråt som den som ”instämde”.

Men det händer bara någon enstaka gång att vi hamnar på samma sida. SD i Vänersborg agerar nämligen på ett sätt som är både väntat och oväntat. Alla vet, och SD sviker sannerligen inte, att varje gång något av nyckelorden nämns i något ärende, att nu vaknar ledamoten till. ”Nyanlända, extra statsbidrag, integration, arbetslöshet, bostadsbrist, språkintroduktion, försörjningsstöd, mångkulturell ….”. Det är som att trycka på en knapp. Det är påfrestande, inte för att SD har så snäva intressen att vilja koncentrera sig på ”denna del” av politiken, nej, mest för att det i samma ögonblick blir tydligt att ledamöterna inte läser sina handlingar. Fråga efter fråga, påstående efter påstående borde inte behövas, svaren finns redan i den utskickade texten, ogrundade och felaktiga uttalanden kan rättas hur många gånger som helst, det tar inte någon längre stund innan en upprepning sker. Nej, på det lokala planet finns ingen som helst antydan om att något annat parti söker ett samarbete. I många omröstningar deltar åtta av nio partier, det nionde anmäler allt som oftast att man inte deltar i beslutet. Det finns alltför många frågor som SD inte intresserar sig för. SD i Vänersborg är inte seriöst. Det oväntade är att man inte ens anstränger sig.

Föredömlig redovisning

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har en viktig roll. På en mängd olika sätt. Förtroendevalda på alla nivåer möter i beslutsunderlag på avgörande punkter hänvisningar till SKL, ”som SKL har räknat fram”, ”som det framgår av SKL:s rapport”, ”med utgångspunkt från SKL:s vägledning”. När budgetprocessen inför 2018 rullade igång, innehöll ”omvärldsanalysen” referenser till rapporter, prognoser och uppskattningar från SKL i de flesta centrala avsnitt.

Som vänsterpartist gläds man också i andra sammanhang över SKL:s tydlighet i sina ställningstaganden. Som remissinstans är SKL en mycket uppskattad aktör. Här yttrandet från SKL till Finansdepartementet om Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden.

Dock vill detta inlägg rikta uppmärksamhet på en annan aspekt. Som arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges kommuner ordnar förbundet mängder av utbildningar och konferenser, för anställda, för politiker och många gånger för ”såväl som”.

I veckan ordnades DEMOKRATIDAGEN 2017. Visserligen åkte några förtroendevalda från Vänersborg (från kommunfullmäktiges demokratiberedning) till Stockholm och det är tanken att det ska rapporteras från dagen. Men budskapet från dylika späckade program är svårt att återge, det blir ju endast några programpunkter som den enskilde kan deltaga i. Då känns det riktigt bra att SKL ordnar en hemsida med länkar till samtliga föreläsningar (videoinspelningar) och alla seminarier (pdf-filer med underlag från presentationerna).

Vad sägs om att lyssna på Maciej Zaremba ”Populismens hot mot demokratin”? Eller ta del av seminariet ”Hot och hat på sociala medier?”, ”Val 2018 -konsekvenserna av en förändrad vallag”, ”Det nya politiska landskapet”, eller ”Digital delaktighet, en demokratisk rättighet” och flera andra därtill från förmiddagens och eftermiddagens pass.

Ett bra sätt att tillgodogöra sig värdefull information, få kunskap om vad som görs runtom i andra kommuner, hur andra gör för att lösa problem som vi har svårt att komma tillrätta med på hemmaplan. Alldeles gratis! Nåja, Vänersborg betalar såklart också en rejäl slant i förbundsavgift till SKL varje år.

Anteckna gärna i almanackan

Flera försök gjordes,till slut var det en motion från Vänsterpartiet som enhälligt antogs av kommunfullmäktige i Vänersborg. Sedan 2013 och nu för femte året i rad uppmärksammans EARTH HOUR, lördag 25 mars. Programmet för Earth Hour i Vänersborg blir bara bättre och bättre. Det var en trevlig inbjudan som dök upp på kommunens hemsida. Välkomnande text, ett bra program, det värmer. Tänk om vi blir många som vill ställa upp på den symboliska festen att ”släcka ner för en timme”.

Samma lördag, dock redan på förmiddagen, har Vänsterpartiet Vänersborg Röd Lördag. Vi träffas i gågatekrysset, vi bjuder på en kopp kaffe eller te och samtal om politiken och annat.

Två veckor senare är det fest i Göteborg – Vänsterpartiet Göteborg inbjuder att deltaga i 100 ÅRSKONFERENSEN. Hela programmet för lördag, 8 april, i Folkets Hus, Göteborg, och en länk för att i förväg köpa biljetter ligger på partiföreningens hemsida.

Information till partiernas gruppledare

Nio gruppledare från nio partier träffades i Folkets Hus. Ett möte som gav föga svar på alldeles för många frågor. En fråga ställdes aldrig: Varför skulle fullmäktiges presidium samråda med partiernas gruppledare? Tanken var nog att någon ville förankra framtida kostsamma beslut. I sak är det samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden som beslutar, förutsatt att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sanktionerar processen och ställer sig bakom finansieringen. Gruppledarna kan välja hur man vill informera i sina partier och partikonstellationer, men något beslutanderätt äger de inte.

Vad gäller saken? Kommunhuset och sessionssalen vid kommunhuset.

Hur är läget idag? Halva kommunhuset är tömt, personalen från många förvaltningar har fått tillfälliga arbetsplatser i ett flertal olika fastigheter runt om i Vänersborg. Några i personalen har fått lämna kommunhuset på grund av ohälsa, andra har följt med för att hålla ihop arbetslaget eller för att hantverkarnas framfart gjorde utflyttningen nödvändig. Den pågående renoveringen av ”allt” i båda huskropparna, den som byggdes 1972 och den som kom till 1980, kommer att fortsätta till midsommar 2019. Under förutsättningen att planerna håller och att samhällsbyggnadsnämndens ansökan om ytterligare 50 Mkr beviljas. Fortfarande är det dock så att ingen enskilt riktig stor källa har kunnat pekas ut som den stora boven i dramat. Vilket ökar risken att några enskilda bland kommunens anställda inte återkommer till sina arbetsplatser i kommunhuset efter genomförd renovering. Inte till huset där man blivit sjuk, inte om man inte verkligen har identifierat källan till ohälsan och därmed kunnat träffa ”rätt” åtgärd. Vi får se var vi landar, än så länge kan vi bara vara glada över att personalen behåller lugnet och medverkar till att göra sitt bästa i den uppkomna situationen.

Sessionssalen då? Lite är klart, de flesta frågor förblir dock obesvarade. I ”princip” ska salen inte längre användas, något undantag görs för föreningar som hyr salen och inte velat flytta till annan lokal.. Sedan stängs sessionssalen och en vägg in till kommunhuset sätts upp för att skärma av. Nästa kommunfullmäktige ordnas i slutet på mars i Festsalen i Folkets Hus, därefter är inget bestämt, man letar efter ersättningslokaler och sammanträdena kommer troligen att ordnas omväxlande på olika platser i hela kommunen. Regionfullmäktige ordnades nyligen i ett hotell i Vänersborg och nu sägs det att regionen vill ordna sina möten på olika platser i Västra Götaland.

I veckan beviljade byggnadsnämnden en ansökan om rivningslov, beslutet gäller nu under två år framåt. Men sessionssalen kommer inte att rivas innan det har tagits politiska beslut om en lösning på längre sikt. Den bara stängs och är inte längre tillgänglig från kommunhuset. Salen töms på all värdefull teknisk utrustning genom en dörr på andra sidan av salen.

En mängd frågor behöver besvaras, men för att komma fram till svaren måste frågorna först ställas. Det ska ske i form av ett uppdrag till en förstudie, en utredning, som ska belysa för- och nackdelar med alternativa möjligheter. En sådan utredning är inte okomplicerad, den tar tid och kostar pengar. Man räknar med att utredningsuppdraget kan komma innan sommaruppehållet, resultatet lär dock knappast kunna presenteras innan årets slut.

Hur vill regionen ha det? Som det ser ut idag vill man också framöver genomföra sina möten i Vänersborg. I en ny och en bra, gärna bättre, sammanträdeslokal med angränsande konferensrum m.m. Men tänk om regionens politiker fattar tycke för sin ambulerande möteskalender? Tänk om några sammanträden under den kommande tiden ordnas i Göteborg, och fördelarna med att stråla samman i Göteborg leder in på ett nygammalt sätt att tänka? Men inte kan Göteborg vara centralorten om storregionen med Värmland och Västra Götaland skulle bildas?

Hur vill kommunen ha det? En ny sessionssal rakt upp och ner på samma plats där den gamla salen revs? En annan, bättre, men också mera påkostad byggnation som erbjuder mängder med finesser och fördelar? Varför här, varför inte på en annan plats? På Huvudnästomten till exempel … Varför ”bara” en möteslokal, en sal för att sammanträda? Går det att bygga en sal som också kan erbjudas för kulturella evenemang, för konserter? Kommunfullmäktige sammanträder inte oftare än nio gånger per år, nio kvällar alltså. Det finns ju ett skriande behov av nya skollokaler som ska användas fem dagar i veckan, från tidig morgon till sen eftermiddag, kanske även på kvällstid.

En utredning alltså, en förstudie. Ett sådant uppdrag ges efter ett beslut. Därefter sker en upphandling. Nästa år, i början av 2018, lär det komma fram tydliga alternativa vägar. Då har också valrörelsen börjat. Med ett behov att profilera sig. Vid en tid där allehanda politiska löften och önskedrömmar kommer fram – utan att det finns svar på frågan vad det kostar och hur det ska finansieras.

Kul, inte sant?

Japp! Nu! Äntligen!

Någon dag innan midsommar 2006 antog kommunfullmäktigeBostadsprogram 2007-2009 med utblick mot 2010 och 2011”.

2013, 2014, 2015, 2016 noterades varje år i ”Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län” (utgiven av Länsstyrelsen i Västra Götalands län) att Vänersborg tillhörde de kommuner som inte levde upp till kravet: ”​Kommunerna har bostadsförsörjningsansvaret och ska verka för att alla kommuninvånare har en bostad. Trots den ansträngda situationen i länet är det 16 kommuner som saknar riktlinjer för bostadsförsörjningen, något som kommunerna enligt lag ska anta under varje mandatperiod.” [Citat från Bostadsmarknadsläget 2016]

Vänsterpartiet har sedan 2012 genom motioner, interpellationer och frågor efterlyst kommunledningarnas handlingskraft. Vi fick alltid svar, för det mesta var dock svaren intetsägande och handlingskraften förblev klen. Men nu kan vi se framåt, nu ska det hända något.

Nu är en handling på väg ut till alla nämnder: Remiss av Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjning”. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer vid sitt möte 2 maj att få tillfälle att begrunda förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning samt en sammanställning av inkomna remissvar. Den 10 maj ankommer det sedan på kommunstyrelsen att formulera ett beslutsförslag till kommunfullmäktige som sammanträder 23 maj. Längre fram under året, efter sommarpausen, är det sedan Vänersborgs nya översiktsplan som skall manglas. Dessa två dokument hänger ihop, de skall utgå från den aktuella situationen och lämna tydliga besked var, när och hur utvecklingen är tänkt att ske.

Det är Länsstyrelsen som samordnar och även har tagit på sig att driva på. Så här beskrivs uppgiften att bevaka att kommunerna arbetar med bostadsförsörjning:

”​Tillgången till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. I regeringsformen står det uttryckligt att det allmänna ska trygga rätten till bostad. Bostadsförsörjningen är därför en central strategisk fråga för kommunerna. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande faktorer som har betydelse för såväl tillväxten som välfärden i kommunen och länet.

Det är varje enskild kommun som ansvarar för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Länsstyrelsen ger råd och stöd till kommunerna om hur lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska tillämpas.”

Länsstyrelsen skriver om ”Kommunala riktlinjer”: ​”Syftet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att underlätta att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen planeras och utförs. Riktlinjerna ska minst innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, insatser för att nå målen och vilken hänsyn som tagits till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska grundas på en analys av demografisk utveckling, behov och efterfrågan samt marknadsförutsättningar. Riktlinjerna är vägledande för beslut enligt plan- och bygglagen.”

Nu ska det alltså gå ganska fort. Hur kommunledningen ser på underlaget kan man få en hyfsat bra uppfattning om genom att läsa minnesanteckningar från en ”Bostadsstrategisk dialog”. Den 10 januari träffades personal från Länsstyrelsen, med ett flertal olika uppdrag som alla anknyter till bostadsfrågor, med representanter för Vänersborgs kommun: Tre politiker, Marie Dahlin, S, och Bo Carlsson, C, samt Jörgen Hellman, S, riksdagsman med flera tunga uppdrag på central nivå och uppdrag på hemmaplan som ordförande för Vänersborgsbostäder, och Gunnar Johansson, VD för vårt kommunala bostadsbolag. I dialogen sammanfattas med ”VK” alla inlägg som någon av dessa fyra representanter gjorde, men det är inte svårt att läsa sig fram till hur Marie Dahlin och Bo Carlsson tänker.

På Vänsterpartiets gruppmöten 14 mars och 19 april ska vi föra samtal med våra förtroendevalda och alla våra medlemmar som önskar ansluta sig till mötena kring det kommande beslutet.

Integration? javisst! Men hur …?

Kommunfullmäktige i Vänersborg debatterade i februari 2016 integrationsfrågor – utgångspunkten var en interpellation från Kurt Karlsson, SD, som efterlyste svar på frågan ”vad som görs och vilka eventuella planer kommunledningen har, för att förekomma brottslighet och negativ utveckling bland de aktuella grupperna.” Det blev den längsta interpellationsdebatten fullmäktige har upplevt under många år. Flera talare hade arbetat länge med att förbereda sina debattinlägg, med många olika infallsvinklar, med ett antal förslag och idéer hur integrationsarbetet i Vänersborg ytterligare kunde förbättras. Det gavs också åtskilliga exempel på hur mycket som redan var på gång, av våra föreningar, våra ideella organisationer, vår socialtjänst, våra skolor, av enskilda och familjer som åtog sig aktiva kontaktuppgifter.

Kurt Karlsson hade inte räknat med den debatten, han protesterade och menade att den skulle begränsas till att han fick ställa frågan till kommunstyrelsens ordförande och att han efter hennes svar skulle kommentera svaret. Kurt Karlsson sade därefter följande: ”För det första är det ju så att sverigedemokraterna är det enda parti som klart kan definiera och förklara problem med invandringen och asylsökande. Vi har därför en exklusiv förutsättning att formulera och komma med förslag och åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Ser man inga problem kan man inte heller komma med några förslag om förändring. Det är ganska enkel logik.

Sedan dess fortsätter det. I alla våra nämnder, i kommunstyrelsen, i kommunfullmäktige – varje gång ett ärende direkt eller perifert berör ”asylsökande, nyanlända, ensamkommande, etablering, integration”, då går ett ryck genom SD:s ledamöter. Då ställs frågor, flera sådana och det spelar ingen som helst roll att frågan redan är besvarad i det utskickade materialet, att frågan verkligen inte hänger ihop med det aktuella ärendet, att frågan borde kunna besvaras av den som någorlunda regelbundet läser en tidning eller lyssnar på radio. Har man den ”exklusiva förutsättningen”, ja då är man skyldig att vakna till och rycka upp sig någon gång under ett långt möte.

I februari 2016 deltog representanter från samtliga nio partier i Vänersborg i interpellationsdebatten. I riksdagen finns åtta partier. Samtliga har synpunkter kring ”integration”. Det vet man, när man läser debatt- och insändarsidorna i våra tidningar.  Då vet man också att de flesta partier har förändrat sina ställningstaganden, några har inte gjort det. Det har inte varit och är inte lätt att veta vad som verkligen gäller. Och så finns det avsevärda skillnader för somliga partier hur deras representanter agerar lokalt, hemma i byn, eller i riksdagens utskott och vid omröstningen i kammaren.

I onsdags debatterades ”Integration” i riksdagen, Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17;AU6. Om något, så är det väl här partiernas officiella ställningstaganden finns, det som gäller ”just nu”. Debatten nämndes bara i förbifarten i olika medier. Men om man som förtroendevald vill veta vad det egna partiet har deklarerat, vad de andra parterna säger sig ”stå för”, då finns det mycket att hämta:

Själva betänkandet 2016/17:AU6 – här tas samtliga motioner upp som berör temat ”integration”, hur utskottet hanterade yrkandena, vilka som fick bifall och vilka avslag, vilka reservationer som lämnades och vilka särskilda yttranden som bifogades.

Sedan debatten, som man antingen kan se och lyssna på i efterhand (även beslutsomgången) eller läsa i riksdagens snabbprotokoll. I protokollet finns även en redovisning av hur partierna röstade.

För egen del vill vi tacka Vänsterpartiets ledamot Christina Höj Larsen för hennes anförande i debatten.

Inte någonstans gör någon anspråk på en exklusiv rätt att veta bäst, att ha den rätta lösningen till allt. Sådant kan man endast hävda när man inte vet bättre. Och det får vi väl leva med här i Vänersborg.

Nu är det upp till nämnderna

Idag beslutade kommunstyrelsen i ärendet ”Budgetberedningens förslag: Anvisningarna – Budget 2018 Ekonomisk plan 2019-2022”. Länken leder till ekonomistabens presentation, själva handlingen omfattar många fler sidor. Men PowerPoint-bilderna förmedlar allt som är viktigt just nu.

Detta förslag bifölls i kommunstyrelsen, sju ledamöter från partierna som i minoritet utgör kommunledningen, alltså S, C och MP, står bakom förslaget. Motförslaget kom från M, L och KD och fick fyra röster. SD anmälde kort och gott att man inte deltar. Vänsterpartiets två ledamöter fick möjlighet att anteckna till protokollet hur vi ställer oss. Vi fortsätter längs det spår som medlemsmötet och gruppmötet anvisade tidigare. Här anteckningen i sin helhet: ”Inför budgetberedningens sista sammanträde uttryckte Vänsterpartiet tydligt att vi inte skulle biträda eventuella besparingsförslag i beslutet kring ramsättningen. Nu finns det två förslag som båda i princip förespråkar samma anslag som gäller för innevarande budgetår. Skillnaden är för liten för att vi kan motivera i detta skede ett ja till det ena och ett nej till det andra förslaget. Vi kommer närmast i nämndernas arbete verka för förslag som uttrycker vårt engagemang för kommunala verksamheters bibehållna eller höjda kvalitet. I juni kommer Vänsterpartiet inte att avstå från ett ta ställning i en slutomröstning.

Det är alltså inga direkta besparingsförslag som nämnderna nu ska hantera och ta ställning till. Men indirekt är det såklart för våra stora nämnder (Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, även för Kunskapsförbundet Väst med den gymnasiala och vuxenutbildningen, där Vänersborg är en av två medlemskommuner) en påfrestande utmaning att bedriva verksamhet 2018 med samma anslag som knappt räcker 2017. Ingen kan blunda för det som nämndens ledamöter från alla partier vet – eller borde veta – nu krävs ett bra samspel mellan förvaltning och nämnd. Förvaltningsledningen skulle göra tjänstefel om den lägger fram förslag som går utanför de anvisade ramarna. Det är nämndens politiker som behöver läsa allt material från första till sista sidan. Innan budgetberedningen på nytt sammanträder i slutet på april behöver konsekvenserna av oförändrade anslag göras synliga. Nämndens politiker måste tala högt i sina partier eller partigrupperingar. Ingen ska få lov att gömma sig bakom ett uttalande som regelbundet brukar anföras i slutskedet av budgetmanglingarna: Jovisst, i nämnden står jag bakom förslaget att kräva adekvata förstärkningar, men nu i kommunstyrelsen (eller i kommunfullmäktige) gäller det för mig att se på helheten! Och då kan det bli ett annat ställningstagande.

Visst var det kallt idag

Men det hindrade oss inte från att finnas i gågatekrysset och på scenen mitt i Vänersborg. Är det RÖDA LÖRDAG så är det …

Det blev som alltid samtal om lokala frågor, om sådant som nyss passerade fullmäktige, om annat som snart ska vara framme vid avgörande beslut, om våra skollokaler, om platserna på äldreboendet, om musikutbildningen i vår kommun.

Men det fanns också andra frågor – därför här på hemsidan tre länkar till tre artiklar som vi hänvisade till när vi svarade på frågor:

  • Vad gör Vänsterpartiet i EU-parlamentet, i Bryssel och Strasbourg, vad är det för frågor som Malin Björk egentligen kan driva, vem samarbetar hon med, hon är väl ensam därnere, eller hur?
  • Vad anser Vänsterpartiet om kriget i Syrien som aldrig vill sluta?
  • Det där med VänsterpartietsBort med vinster ur välfärden” blir väl inget när det kommer till kritan?

Samtliga länkar leder till årets första nummer av Vänsterpartiets samhällsmagasin RÖTT. Den som vill bläddra i tidigare exemplar från de sista fem åren kan klicka här.

Peter Trollgärde tog kortet på oss tappra fem …

Kommunpolitisk vardag

Frågan som stod i centrum i veckan gällde kommunens delaktighet i projektet Wargön Innovation. Om nu inte ett överklagande begärs, så borde det rulla på snabbt och den omstridda byggnationen av en industrihall på den stora tomten ute på f.d. Holmens industriområde stå klart nästa år.

Röstsiffrorna talade efter den långa debatten ett tydligt språk – 32:19. Samtidigt ska det betonas att ett flertal av ledamöterna som röstade emot ändå uttryckte sitt stöd för själva projektet. Och att några, som röstade för att ge uppdraget till vårt Fastighetsbolag, våndades länge innan slutomröstningen. Stefan Kärvling, Vänsterpartiet, redovisar i en blogg innan och ett annat inlägg efter fullmäktige vad som avgjorde för honom.

Nu går vi vidare – det duggar tätt med ett antal nyheter som var väntade och andra som överraskar.

Det finns ett samarbete mellan berörda kommuner och regionen kring problemet med slussarna i Göta Älv. Även om den tekniska livslängden på dessa sex slussar från Vänersborg och ner till Göteborg lär ge oss lite mer tid, till 2030 är det sagt, så måste ju ett beslut om ersättning komma inom något år. Det är jättestort projekt och finansieringen syns idag inte i någon av kalkylerna som staten lägger fram för trafik och infrastruktur. Dagens olycka vid den sjätte slussporten gör fler uppmärksamma på frågan om sjötransporter upp till Vänern.

Regionen lär ha kommit fram till att det inte håller med bara en ersättningslokal för alla sammanträden av regionfullmäktige under den tid som den fuktskadade sessionssalen i Vänersborg skall rivas och en ny lokal byggas. Istället vill man ordna fullmäktigemöten på olika orter i regionen. Vad detta i slutändan leder fram till, känns osäkert. Frågan om Vänersborg eller Göteborg är ingen ny fråga. I Vänersborg vill fullmäktiges ordförande skynda på processen, men det känns tveksamt om hans tanke att gå via gruppledarna för kommunens nio partier är ett framgångsrecept. Den avgörande frågan lokalt lyder ju: En ny sessionssal – rakt upp och ner? Eller en ny sal som kan vara konsertsal och ett ställe för sammanträden?

I socialnämnden har man inte kommit längre i veckan – Vänsterpartiet och några kollegor från andra partier vill ju få fram ett politiskt beslut i nämnden som ger förvaltningens personal och handläggarna i våra boenden för ensamkommande ungdomar något bättre arbetsro. Uppgiften att verkställa omflyttningar efter åldersuppskrivningar må vara lätt för den som bara sätter sin namnteckning på ett papper, men signalerna är tydliga här och överallt där avvägningar skall göras: följa regelverket rakt upp och ner eller ge utrymme för personalen att låta en humanitär grundsyn påverka arbetet och umgänget med unga människor som har sökt sin tillflykt i Sverige. I slutet på mars vill socialnämnden komma fram till ett beslut.

Kunskapsförbundet Väst, som ansvarar för den gymnasiala utbildningen och vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg, visar för första gången i sin årsredovisning och sitt bokslut positiva siffror (handlingen ligger för beslut i direktionen på tisdag). Äntligen på rätt köl, nu borde det vara lättare att få gehör i båda kommunerna för förbundets fortsatt växande behov av resursförstärkning. Utbildning sker i skollokaler med skolpersonal, fler ungdomar och fler vuxenstuderande kräver nya lokaler och fler lärare. Den ekvationen borde gå hem hos alla beslutsfattare, men vi vet från Vänersborg och från debatten kring grundskolans snarlika behov att vår kommunledning inte låtsas förstå.

På onsdag beslutar kommunstyrelsen om ramarna för det fortsatta budgetarbete inför 2018. Vi får avvakta beslutet, men det tycks vara så att nya besparingsdirektiv inte är aktuella. Det kan man tolka som att alla förstår att 2018, ja då är det val igen, och då ska man väl visa upp sin bättre sida.

Glädjande är att inte mindre än tre stora detaljplaner lämnas vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Men vi saknar fortfarande helhetsbilden, riktlinjer för bostadsförsörjningen. Under varje mandatperiod skall sådana riktlinjer omprövas och beslutas på nytt. Den aktuella versionen i Vänersborg datumstämplades 2007.  För en tid sedan samtalade man i Vänersborg om strategin för kommunens bostadsbyggande. Minnesanteckningar från denna ”bostadsstrategiska dialog” mellan Vänersborgs kommun och representanter från Länsstyrelsen är läsvärda.

I morgon är det RÖD LÖRDAG – i solsken på gågatan …

1 2 3 95

Senaste inläggen

Kategorier

Senaste kommentarer

    Arkiv