Vänsterpartiet

1 2 3 15

I fjol sist, i år först …

Almedalen – återkommande happening eller en seriös scen för politiska idéer? Vänsterpartiets dag låg sist i fjol och den rullande tågordningen gav oss därför i år den första dagen. Nästa år, valåret 2018 blir det måndag.

Almedalen, ja eller nej? Finnas på bokmässan eller avstå? Där ”Nya tider”, här NMR. I början av sitt tal redogjorde Jonas Sjöstedt för Vänsterpartiets linje: ”Vi tänker inte låta dem ta över våra gator och våra torg.”

Talet kom sist på dagen. Här är länkar: För att se och höra talet eller för att läsa manuskriptet.

Men det var ett späckat program under hela dagen, med pressträffar och seminarier. Aftonbladet lät Robert Aschberg och Lena Melin ”gå lös” på Jonas Sjöstedt med rappa underfundiga frågor. Här länken till utfrågningen. Där fanns också ett inslag om Jonas Sjöstedts skoltid på Birger Sjöberggymnasiet som han fick en extra fråga kring.

Nu fortsätter Almedalsveckan och visst får man lov att ha förväntningar att någon klarhet växer fram vem som väljer vilken linje inför valrörelsen.

Regeringen och Vänsterpartiet är överens …

Igen och igen ser vi samma inledning till ett besked som publiceras på regeringens hemsida. Någon gång berörs vi extra av beskedet, så var det idag:

ENSAMKOMMANDE UNGA I ASYLPROCESSEN SKA KUNNA BO KVAR I KOMMUNEN EFTER ATT DE FYLLER 18 ÅR.

Vad var det vi försökte få socialnämnden att förstå tidigare? Endast företrädaren för Miljöpartiet visade modet och röstade för vårt yrkande, samtliga socialdemokratiska ledamöter förmådde sig inte att ta steget. Nu går det väl bättre? Läs om överenskommelsen här.

I strålkastarljuset eller vid sidan om

Visst är det fantastiskt!

Tänk att inte bara bli hänvisad till att någon sammanfattning dyker upp på någon sida i någon tidning dagen efter. Utan att kunna följa med live – eller att se och läsa ”det hela” i efterhand när den egna tiden tillåter det.

Här två exempel: Visst nämndes det ”överallt”, det hänvisades till, det tolkades på flera sätt med olika slutsatser, men det går att se, höra och begrunda helheten; Xi Jinping, President of the Peoples Republic of China, talade igår, tisdag, i Davos. Han nämnde inte ”Trump”, men var är vi idag, är det den upp- och nervända världen?

Samtidigt var det interpellationsdebatter i Stockholm, och allt från kammaren i den Svenska Riksdagen sänds live, kan även ses och läsas i efterhand. Här två exempel – och det kan nog tänkas att det inte får något genomslag i varken någon tidning, radiosändning eller tv-program. Men båda debatterna var viktiga, på olika sätt.

Vänsterpartiets ledamot Amineh Kakabaveh hade lämnat fyra frågor till utrikesminister Margot Wallström. Interpellationen fick rubriken ”Globalt kvinnoförtryck”.  Här länken om någon vill se och höra debatten i efterhand, här länken om man vill läsa debatten i snabbprotokollet.

Med tanke på den lokala debatten om naturbruksutbildningens vara eller icke vara, ytterligare en interpellationsdebatt från igår. Ledamoten Alexandra Anstrell (M) ställde en fråga till statsrådet Anna Ekström (S) med rubriken ”Naturbruksutbildningarna”. Kan ses och höras i efterhand, man också läsa protokollet.

Inte bara lokala frågor ….

rl-nov-2016Årets sista Röda Lördag – det borde inte vara ont om samtalsämnen. Visserligen är det oftast lokala frågor som kommer upp när vi är ute på stan, men nu finns mycket annat som manar till eftertanke.

Jonas Sjöstedt  sammanfattade tankarna under rubriken: ”Vi sörjer inte – vi organiserar oss”. Andra letar fortfarande efter förklaringar till det som hände i tisdags. Det finns en uppsjö debattartiklar, alla medier ägnar mycket plats och tid åt frågan: Vad hände i USA egentligen?

Här två röster som passar bra när vi tänker framåt: Erik Helmersson i DN med rubriken ”Nästa val måste vi skärpa oss”. Eller Jan Kallberg i en debattartikel i Dagens Samhälle med rubriken ”Här är Hillarys sju strategiska misstag” – vi saxar från den fjärde punkten: ”Det går inte att överskatta Hillarys misstag när hon kallade hälften av Trumps anhängare för ”deplorable” (bedrövliga). Även om hon menade en liten del så kände sig alla Trumps anhängare träffade, vilket gjorde hans anhängare hårdföra och bidrog till ett gigantiskt crescendo av anti-Hillary budskap i sociala medier.” … ”Man kan inte kalla stora delar av valmanskåren för slödder och sedan tro att de röstar på en.”

Det händer inte så sällan att vi får nya medlemmar i direkt anslutning till våra Röda Lördagar. Men för alla som inte är ute på stan en kall och ruggig lördag förmiddag i november, så duger det att klicka på den här länken.

Och när man ändå sitter uppkopplad så har vi två tips till: Rapporten från Röda Korset ”Nyanlända och asylsökande i Sverige – en studie av psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor” borde läsas av många. Det är så mycket som behöver göras, varje insats är värdefull. Andra tipset gäller Ilmar Reepalus delrapport från utredningen ”Ordning och reda i välfärden”. Det finns i inledningen en sammanfattning, annars är rapporten på inte mindre än 881 sidor. Här kommentaren från Jonas Sjöstedt – det ställdes ju många frågor hur Vänsterpartiet skulle reagera på förslagen.

Men i morgon är det Röda Lördag, välkommen att träffa oss och samtala med oss.

Riksdagsmotioner – bra att känna till

Igår klockan 16:30 gick ridån ner – inga fler motioner kunde lämnas in under årets Allmänna motionstid. Så här beskrivs fenomenet på riksdagens hemsida: ”Den allmänna motionstiden pågår normalt från riksmötets början till 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Men riksdagen kan på förslag av talmannen besluta om annan tid. Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Spännande, eller hur? Här finns verkligen en chans för var och en av de 349 ledamöterna att peka med hela handen vilken väg politiken skall gå, en möjlighet att även inför väljarna på hemmaplan visa aktivitet.

På riksdagens hemsida finns mer information:

Fakta om allmänna motionstiden

  • 1,5 procent av motionsförslagen fick ja 2002–2006.
  • 0,1 procent av motionsförslagen fick ja 2006–2010.
  • 1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014.
  • 3 418 motioner lämnades in hösten 2016.

3418 – inget dåligt resultat: I runda tal nästan tio motioner per ledamot. Eller egentligen många fler, eftersom många motioner undertecknas av upp till sju ledamöter. Det finns enskilda motioner, motioner som undertecknas av flera ledamöter, sedan finns kommittémotioner och partimotioner, den sista kategorin undertecknas i regel av partiordföranden. Några väger tungt, andra mycket lätt. Det finns rader av motioner som återkommer år för år med nästan samma text. Det bör också nämnas tvärpolitiska motioner där ledamöter från flera partier skriver under, inte bara från samma block utan även över blockgränsen.

Alla motioner finns samlade på en sida, här är länken.

Har vi på lokalplan nytta av motioner som våra partikamrater i Stockholm undertecknar? Svaret är: Självfallet, här finns aktuella ställningstaganden i små och stora frågor, det finns frågor som är aktuella i riksdagen lika mycket som i regionen eller i vår kommun.

Tack och lov tävlar inte Vänsterpartiet i kategorin ”Vem skriver flest motioner?” ”Less is more” gäller istället – vilket vi vill understryka genom att vi lägger ut hela förteckningen över alla ”våra” motioner som lämnades in hösten 2016 under den Allmänna motionstiden.

Vänsterpartiet har sorg – C.H. Hermansson har lämnat oss

ch-webb-ttbild

 

Vänsterpartiet har sorg, C.H. Hermansson har lämnat oss natten mellan måndag och tisdag. Han lämnar ett stort tomrum efter sig. Ingen har betytt mer än CH för att skapa en modern vänster i Sverige.

CH föddes i Bollnäs 1917 och växte upp i Ådalen. Intrycken från de hårda villkoren för arbetarna, klasstrider och skotten i Ådalen 1931 fick honom att gå med i SSU. Han flyttade till Stockholm för studier i slutet på 30-talet, engagerade sig i Clarté och gick med i SKP 1941. Detta var en tid som präglades av kamp mot nazism och fascism. Snart blev han aktiv i partiet på central nivå och en av partiets ledande intellektuella. CH gjorde omfattande arbeten för att utveckla partiets politik inte minst vad avser ekonomiska frågor.

SKP var ett traditionellt kommunistparti. Men inom partiet växte det fram en opposition som ville modernisera politiken och bryta det politiska beroendet av Sovjetkommunismen. C.H. Hermansson blev den viktigaste personen i den oppositionen. Han ville att partiet skulle kritisera Warszawapaktens inmarsch i Ungern 1956 och formulera en självständig politik.

När CH valdes till ordförande 1964 var det ett avgörande steg i partiets modernisering. Under CHs ledning lades grunden för ett modernt vänstersocialistiskt parti. Partiet bröt det politiska beroendet av Sovjetunionen och började kritisera inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter i socialistiska länder. CH tog mycket kraftfullt avstånd ifrån Sovjets inmarsch i Tjeckoslovakien 1968. Den nya kursen ledde till att de Sovjetlojala lämnade partiet 1977.

CH skapade ett mer öppet parti som tog till sig idéer från de nya rörelser som växte fram inom kvinnorörelsen och miljörörelsen. Solidariteten med befrielserörelser runt om i världen blev central för partiet. CH var mycket intresserad av kulturfrågor. SKP bytte namn till Vpk 1967 och samarbetade med andra vänstergrupper. Under CHs ledning intog partiet också en mycket mer självständig hållning till socialdemokratin.

CH skrev ett flertal böcker. Han använde marxismen som ett redskap för att granska makten i sin egen tid. Hans analyser av det svenska kapitalet och storföretagens makt fick stor betydelse för förståelsen för hur den svenska kapitalismen fungerade. CH gjorde marxismen och socialismen relevant i den tid han levde i. CH skrev också mycket fina intervjuböcker med partimedlemmar och om sina egna minnen.

CH var aktiv i politiken lång tid efter att han slutat som partiordförande 1975. Han satt kvar i riksdagen och partistyrelsen. Han skrev, reste och talade. Ända fram till nu har han tagit aktiv del i den politiska debatten, alltid intresserad av nya idéer, löntagarnas inflytande och utvecklingen i världen.

CH är älskad av många inom vänstern för sina stora politiska insatser. Men han hade också en personlighet som gjorde honom mycket omtyckt. Han var lågmäld, kunnig och reflekterande. Hans öppna och vänliga sätt vann sympatier långt utanför partiets medlemmar och väljare. CH var inte den som höjde rösten, men han vann respekt genom sin lugna utstrålning, sin kunskap och sitt engagemang. CH – vi saknar dig.

Närmast sörjande till C.H. Hermansson är hans två döttrar och deras familjer. Våra tankar är hos dem.
Jonas Sjöstedt, partiledare (V)

C. H. Hermanssons stipendiefond för forskning och utveckling
I samband med C.H. Hermanssons 90-års dag instiftade partiet en stipendiefond i syfte att stödja forskning, journalistik, författarskap och jämförbar verksamhet som i C.H. Hermanssons anda kritiskt granskar och analyserar samhällsutvecklingen, särskilt med avseende på ekonomiska, politiska och sociala maktrelationer. Insamling till C.H. Hermansson minne går till C. H. Hermanssons stipendiefond för forskning och utveckling, Pg 3371-2

Vänsterpartiet i EU-parlamentet

I maj 2014 var det val till EU-parlamentet. För Vänsterpartiet i Sverige kandiderade Malin Björk på plats 1 på listan. Malin Björk var i valrörelsen på besök i Vänersborg och vi minns väl den engagerande debatten som tog vid efter hennes anförande.

Nu har det gått lite mer än två år av den femåriga mandatperioden och Vänsterpartiets ende ledamot i jätteparlamentet (751 ledamöter) gör ett bra arbete inom gruppen GUE/NGL. Gruppen ”Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster” samlar 52 ledamöter.

Det har varit en turbulent tid för EU, för medlemsländerna i den Europeiska Unionen mest, men också för EU-kommissionen – och kanske minst för EU-parlamentet. Det finns idag enastående möjligheter att följa vad som sker. Det är också möjligt att följa vad enskilda länders parlamentariker gör och inte gör, även hur de röstar, om de röstar, om de är på plats, vilka initiativ de tar och uppdrag de får. Det går utmärkt – om man så vill – att jämföra ”handlande” med löften från valrörelsen för två år sedan.

Malin Björk och Vänsterpartiet står sig enastående starka vid en sådan jämförelse.

Här ett av många vittnesmål som visar hur Malin Björk håller fast vid Vänsterpartiets värderingar som hon försöker att föra fram i EU-parlamentets arbete: ”Jag tänker samla alla krafter både inne och utanför parlamentet som står upp för en human flyktingpolitik”

Tänk om förslaget får gehör

Rikspolitik är en sak, här är det kommunens frågor vi behandlar! Denna tillrättavisning råkar man ut för, om man inte förebygger och väljer rätt formulering i fullmäktiges talarstol.

Men visst spelar det roll här hemma, vilka resultat förhandlingar i Stockholm leder fram till. Vänsterpartiet är inte med i regeringen, Vänsterpartiet står också utanför en rad överenskommelser mellan regeringen och de borgerliga partierna. Vänsterpartiet lägger inga egna budgetförslag i riksdagen utan förhandlar med regeringen. Det har hittills varit mycket framgångsrikt – åtskilliga målgrupper vet att uppskatta Vänsterpartiets förslag som har lett till avsevärda förbättringar.

Nu har Vänsterpartiet öppnat för Avgiftsfria läkemedel för alla från 80 år.

Och det betyder mycket för många ”här hemma”. Den senaste statistiken visar att 2016 finns 2273 invånare i vår kommun som är 80 år eller äldre, nästa år är det 2314 och valåret 2018 anger prognosen 2327. Blickar man fram till slutet av prognosperioden 2026, så är 3027 invånare 80 år eller äldre.

Med andra ord, Vänsterpartiets fullmäktigegrupp borde kunna räkna med en god uppslutning bakom förhoppningen, att våra partikamrater i riksdagen ännu en gång lyckas i sina förhandlingar med regeringen.

Här det viktigaste från förslaget:

Avgiftsfria läkemedel för alla från 80 år: Många äldre har en ansträngd ekonomisk situation. Samtidigt är deras behov av läkemedel stora och utgifterna för detta kan bli kännbara, trots dagens högkostnadsskydd. Vänsterpartiet ligger bakom reformen med avgiftsfria läkemedel för barn som infördes i år. För att stärka välfärden och skapa jämlika levnadsvillkor vill vi nu gå vidare med nästa reform. De äldres ekonomiska situation måste förbättras. Ingen äldre ska behöva avstå från medicin för att man inte har råd. Vänsterpartiet föreslår därför att läkemedel blir avgiftsfria för personer som är 80 år eller äldre. För personer över 80 år skulle förslaget innebära en minskad kostnad med i genomsnitt cirka 1700 kronor per år och person. Givet de låga pensioner som många äldre har vore det en reform med stor betydelse. För den äldre som har stort behov av läkemedel skulle förslaget innebära en ekonomisk lättnad med upp till 2 200 kronor per år. Förslaget avser läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånen, det vill säga de flesta receptbelagda läkemedel. Dagens högkostnadsskydd för läkemedel innebär att patienten betalar högst 2200 kronor under en period på ett år räknat från det första köpet. Detta är utformat så att patienten idag betalar fullt pris för läkemedel upp till 1100 kronor och därefter sker en stegvis avtrappning. Dagens högkostnadsskydd saknar en särskild utformning för äldre.”

Därför röstar vi nej idag …

Kunskapsförbundets direktion, byggnadsnämnden, kommunfullmäktige – idag och i morgon onsdag, sedan är det en paus i kommunalpolitiken fram till augusti. Vi har förberett oss som vanligt, vi vet vad vi vill yrka, tror oss veta hur vi kommer att rösta (om inte samtalen och debatten öppnar för annat). Det är dock inte det som är i våra tankar när vi sitter på våra platser, det är annat.

Plats: riksdagens kammare

Klockslag: 15:30

Ärendet: Socialförsäkringsutskottets betänkande 8: Bet. 2015/16:SfU16 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Det är så oerhört tungt att sitta tillsammans med ledamöter från andra partier vars representanter i riksdagen kommer att rösta för någonting som vi för bara ett år sedan inte trodde var möjligt i Sverige. Det är svårt att behålla koncentrationen på det som står på våra ärendelistor.

Christina Höj Larsen förde Vänsterpartiets talan i riksdagen igår, vi skulle vilja att många läser hennes anförande eller tar del av hela debatten i skrift eller som webb-sändning. Idag kallas ledamöterna för att trycka på knapparna, ja, nej eller avstår. Av riksdagens protokoll kommer att framgå vem som tryckte på vilken knapp.

Idag är inte vilken dag som helst.

Vad undrar du över?

juni2Dagens RÖDA LÖRDAG var den sista innan sommarlovet. Vi annonserade i veckan:”Vad undrar du över? Budgetarbetet är i full gång och du undrar kanske var (V)i står?”

Själv undrade vi en stund varför det var så folktomt i centrum. Men visst, det var ju skolavslutning igår och alla tycktes njuta av att kunna sova ut ordentligt. Någon berättade dock från Kumlienskolan att där var det inte många som längtade till lediga dagar och veckor. Varken elever eller deras föräldrar. Kumlienskola ligger på Restad Gård och där tycks alla barn längta till skolan för att kunna lära sig det nya språket, mer och mer och bättre och bättre.

Några frågor gällde som väntat budgetarbetet och varför S och V i Vänersborg inte tycks kunna samarbeta. Vårt svar är att i år fanns i alla fall en början. S hade gett uppdrag åt en representant för sin samarbetspartner C i kommunens minoritetsledning att samtala med oss. Alltid en början, men det ledde inte till något resultat, även i år tycks S lita på stöd från SD för att föra sitt budgetförslag i hamn.

De flesta frågor gällde faktiskt något som tycks beröra många människor i Vänersborg men som inte beslutas här utan i riksdagens kammare  genom ett antal omröstningar tisdagen 21 juni. Dagen innan debatteras frågan. Det handlar om ”Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, regeringens proposition 2015/16:174. Riksdagen fick lagförslaget från regeringen S och MP den 28 april. Samtliga andra partier har skrivit var sin motion. För Vänsterpartiet och för Sverigedemokraterna vållade detta inga större kval, båda partier har sina inställningar klara och håller fast vid sina ståndpunkter. Fyra andra partier har vridit och vänt på sin argumentation för att få det rätt på något sätt. Centerpartiet har också valt att gå en egen väg, medan M, L och KD söker efter förklaringar varför man så snabbt ändrade kursen med 180 grader.

Här propositionen och samtliga motioner:

Den 14 juni justeras socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU16 som därefter blir offentligt. Då vet vi vilken linje de olika partierna tänker följa när debatten förs i riksdagens kammare måndag 20 juni. Lagen föreslås träda i kraft 20 juli 2016.

Ta en titt på en film som Röda korset har lagt ut på YouTube inom ramen för sin kampanj ”Riv lagen, inte familjer”:

1 2 3 15
Kategorier
Senaste kommentarer
    Arkiv