Vänsterpartiet Vänersborg

Skaplig värme – och så har vi våra röda jackor

RÖD LÖRDAG, lättare från gång till gång, nu när solen skiner och den isande vinden från Vänern sakteligen avtar. Ett litet ögonblick samlades vi, för fotons skull. Erik och Simon spelade för oss, stort tack. Det blir många som stannar upp. Några ville bara lyssna på musiken. Men visst blev det en del samtal också om politiken, om det som är på gång i Vänersborg … och det som skedde i Damaskus i natt.

Tack för förståelsen – eller?

Ledarskribenten Max Eskilsson i lokaltidningen TTELA hoppar från tuva till tuva. Det blir korta nedslag i aktuella ämnen. Några konstateranden, lite reflektion, ett antal välmenande goda råd. Punkt. Avklarat. Varsågod, nästa!

Idag lyder rubriken: ”Hårda budgettag krävs nu”. Underlaget för betraktelsen är en nyhetsartikel från i tisdags i TTELA: ”Nämnden pressas av att invånarna blir fler” [tillgänglig endast i tidningens pappersupplaga]. Där berättades om socialnämndens prognos på minus 35,5 mkr för budgetåret 2018. Uppenbarligen har Max Eskilsson inte än tagit del av utskicket till nästa veckans sammanträde. Förvaltningen föreslår socialnämnden att begära en ramökning motsvarande 52,5 mkr för kommande budgetår 2019.

Hur nämnden kommer att ställa sig kan vi inte veta idag. Mötet leds av Dan Nyberg, S, som på torsdag har sin första dag som ny ledamot och ordförande i socialnämnden. Han har samma underlag som vi andra: ”Mål- och resursplan för socialnämnden 2019-2021 (MRP)” som är beslutsförslaget. Bakgrunden beskrivs i handlingen ”Verksamhetsförändringar och ramanpassning i Mål- och resursplan 2019-2021 – förslag om åtgärder och konsekvenser i budget 2019”. En kortare text sammanfattar det väsentliga: ”MRP 2019, verksamhetsbeskrivning och förväntade resultat”.

2015 och 2016 visade tre borgerliga partier M, L och KD förståelse för socialförvaltningens behovsbeskrivning och ökade anslaget för socialnämnden. I strid med kommunledningens tre partier S, C och MP. Eftersom det borgerliga förslaget i mycket stor utsträckning var lika med Vänsterpartiets yrkande, så blev våra röster utslagsgivande och anslagen för verksamheterna ökade. 2017 accepterade kommunledningen Vänsterpartiets förslag till punkt och pricka, varför tillskottet under valåret kan sägas vara en framgång för S, C och MP. Två gånger nej, vid ingången till valåret ja. Och nu?

På måndag träffas Vänsterpartiets förtroendevalda och medlemmar som vill vara aktiva och delaktiga i våra beslut på gruppmötet. Det skulle förvåna om vårt besked inte är en konsekvent fortsättning av vårt arbete i socialnämnden.

Vi delar ledarskribentens uppmaningar ”I det arbete som nu tar vid är det viktigt att noggrant och förutsättningslöst titta på var effektiviseringar kan göras.” ”I läget socialnämnden befinner sig i kan det vara lockande att från politiskt håll helt enkelt begära utökade medel från fullmäktige som ett sätt att, om det där går igenom, få viss ro och kontroll över läget. Det får inte göras för lättvindigt.”

Vi anser att socialförvaltningen har samma uppfattning och riktmärke för sitt arbete. Vi kan inte heller tro att någon av nämndens ledamöter och ersättare gör det lätt för sig. Men det behövs mer än dessa svepande uppmaningar som inte är mycket till handledning. Häftiga ord – och snabbt vidare till nästa tuva!

Glad Påsk!

Det var kommunfullmäktige i veckan. I vanlig ordning borde det ha blivit en redovisning av kvällen här på hemsidan. Någon gång sker ett undantag, alltså, inte denna gång.

Ta en titt på kommunens hemsida och läs ”Fullmäktige i korthet 2018-03-28”. Här gäller det dock att inte ha för höga förväntningar på utförliga referat om ärendena eller om debatten.

Du kan få en bättre inblick om du läser Stefan Kärvlings bloggar – han är en i gruppen om sex ledamöter och tre ersättare från Vänsterpartiet som fanns på plats i Folkets Hus.

Mycket information kommer också att finnas på Facebook ”Vänsterpartiet i Vänersborg”, en sida du kan gilla och följa.

Här på hemsidan blir det en kortare paus.

Vi passar på att önska en Glad Påsk!

 

Hur blev svaren?

Kommunstyrelsens minoritet, sju ledamöter från S, C och MP samlades den 28 februari till ett avgörande beslut. Det blev bifall till förslaget från Marie Dahlin, S, kommunstyrelsens ordförande, att föra pengar från nämnderna över till en ”social inkluderingspott”. Lite mer än 19 miljoner förs över till kommunstyrelsen. Vilka projekt som skall dra nytta av satsningen läggs i händerna på t.f. kommundirektören.

Senast den 23 april måste alla förvaltningar och nämnder reagera, då skall det finnas konsekvensbeskrivningar för nämndernas nödvändiga nedskärningar.

I måndags träffades kultur- och fritidsnämnden.  Där arbetar förvaltningen med att se över vad neddragningen med 1,2 miljoner betyder. Från ordföranden, Marika Isetorp, MP, fick man höra att det kan ju inte uteslutas att hennes nämnd ”vinner” när pengarna ur potten delas ut. Mer blev inte sagt.

Samma dag träffades också barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen berättade hur stor personalinskränkningen skulle behöva bli för att matcha en budgetneddragning med 6,5 miljoner 2019 jämfört med 2018.  Här försäkrade dock ordförande Mats Andersson, C, att han inte skulle acceptera nedskärningar i personalstyrkan. Det eviga problemet med bristande överensstämmelse mellan budgetförslag per kalenderår och skolans sätt att arbete med hösttermin och vårtermin som ett läsår berördes också. Ingen lösning tycktes finnas i sikte.

Socialförvaltningen och socialnämnden förväntas lämna ifrån sig 9,1 miljoner 2019  till kommunstyrelsens sociala inkluderingspott. Ordförande Ann-Britth Fröjd, C, kommenterade vid dagens sammanträde inte sparbetinget. Hon hade liksom de flesta i nämnden svårt att ta in budskapet som lämnades strax innan dess. Just nu säger nämligen prognosen för 2018 att socialnämnden slutar på ett underskott kring 35,5 miljoner. Hennes partikamrat Doris Rudén, C, räknade snabbt ut att det bara motsvarade 3,5% av socialnämndens årsbudget och att det kunde vara ett rimligt effektiviseringsbeting.  Hon blev dock avbruten i sitt anförande, när hon ville förtydliga att även dagens pensionärer kunde förväntas lämna större bidrag.

Samhällsbyggnadsnämnden träffades samtidigt i annan lokal. Här var det en annan fråga som stod i förgrunden. Och den avgjordes genom votering: 2 av 11 ledamöter ville att familjen Solvarms VA-lösning skulle prövas ”i sak” för att kunna ta ställning till ansökan att inte behöva ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Eller också att nämnden direkt skulle fatta ett sådant beslut att göra undantag. Vänsterpartiets två ledamöter fick ingen respons, nio ledamöter från de andra partierna avslog yrkandet.

För att få ett svar är det bäst att ställa en fråga ….

Någon gång kan det behövas många frågor. Eller också måste samma fråga upprepas. I kommunstyrelsen har vi ställt frågan, det är ett sammanträde där offentligheten inte har tillträde. Protokoll från kommunstyrelsen berättar om beslutsförslag och vilka beslut som fattats. Diskussionen, det politiska samtalet, återges inte i protokollet.

Det handlar om ett förslag från kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, det handlar om projektet ”Social inkluderingspott”. I kommunstyrelsen samlade hennes förslag sju röster, åtta ledamöter röstade inte för hennes förslag. Vi har tidigare utförligt berättat hur det hela gick till och vi har skrivit om att förslaget kommer att finnas med i förvaltningarnas och nämndernas arbete under två-tre hektiska månader.

Här våra tidigare inlägg:

Social inkludering, att arbeta mot fortsatt segregation, att lyckas med integration – överallt tycks man vara överens om att den stora utmaningen ligger här, att uppgiften måste tas på största allvar och att skyndsamma lösningar krävs. Men det finns också en insikt om att en god planering är en förutsättning. Det civila samhället med alla dessa frivilliga och ideella krafter vet att det gäller att göra rätt från början, krafterna är inte outtömliga. Staten har helt andra muskler och gott om resurser. Här tycks besluten tar tid, alldeles för ofta för mycket tid. Men ursäkten är godtagbar: Staten vill försäkra sig om långsiktighet för sina program. Här ett exempel – och lägg märke till att som alltid i liknande sammanhang – konstateras det att bakgrunden finns i ”en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet”;

Mer information om regeringens program finns här.

Här i Vänersborg samlas nämnderna till sina mars-möten. På kallelserna står inget om den stora frågan som sysselsätter samtliga förvaltningschefer och deras staber: Hur klarar vi kommunstyrelsens anvisningar för det fortsatta arbetet med mål- och resursplanen för 2019? Hur bemöter vi nedskärningar? Hur skall vi se på löften om att kunna dra nytta av den sociala inkluderingspotten?

Även om det inte står på dagordningen nu, så kommer våra ledamöter att ställa frågan: Hur går tankarna? Hur hanterar ni anvisningen?

Och även här är det mer eller mindre slutna sammanträden, även här redovisar protokollen varken frågorna eller svaren.

Därför går vi ett steg längre och ställa interpellationsfrågor i kommunfullmäktige. Fördelen är frågorna är offentliga i förväg, skriftliga svar måste läggas på ledamöternas bord. Och allmänheten har tillträde till fullmäktige i Festsalen i Folkets Hus eller tillgång till den i närradio direktsända debatten.

Här våra interpellationer:

Kom in från kylan ….

Visst, det var rätt tänkt – att planera för årets första Röda Lördag i mitten av mars. Det brukar vara lagom dags att komma igång igen. Men nu var det kallt, rejält kallt. Solen var dock framme, så det gick att hålla ut två fulla timmar. Det värmde också att fler partikamrater valde att ansluta, ett gott tecken med mindre än sex månader kvar till valdagen. Och så många som stannade till och lyssnade. Det vår Liza Sörqvists förtjänst i första hand. I våra tal följde vi upp en utförlig redovisning i den lokala tidningen om fattigpensionärers stora antal och deras situation i vår region. Vi redovisade också varför Vänsterpartiet ändrade sitt ställningstagande och motsätter sig avvecklingen av kommunens serviceboenden.

Tillbaka i värmen igen. På olika håll förbereder sig våra förtroendevalda på nämndsmöten under den kommande veckan. Visserligen är det först i april som förvaltningarna skall lägga fram underlag för nämnderna i den dystra frågan om kommunstyrelsens anvisningar från slutet av februari. Men Vänsterpartiet kommer att ställa frågan nu: Hur hanterar ni kommunledningens besked att alla skall klara sig med mindre resurser 2019 än de belopp som tilldelades för löpande verksamhetsår 2018? Frågan finns inte på någon kallelse – men det ska inte hindra  oss från att vilja veta.

I övrigt finns för var och en gedigna buntar med handlingar att läsa in sig på. Men det har inte hänt hittills och det ska inte heller hända framöver – Vänsterpartiets förtroendevalda är pålästa när sammanträdet sätter i gång.

Barn- och utbildningsnämnden måndag

Kultur- och fritidsnämnden måndag

Samhällsbyggnadsnämnden torsdag

Socialnämnden torsdag

 

Årets första Röda Lördag

Det blir många fler RÖDA LÖRDAGAR!

Det är ju valår! Många lördagar …

Här mitt i stan, men också i Brålanda, 

i Vargön och lite varstans!

Lördag 17 mars – 11:00-13:00 på scenen

Edsgatan/Sundsgatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen idag – kort rapport

Ett mycket kort sammanträde – och mycket stark kritik att ”somliga fanns på plats”. Låter konstigt? Den borgerliga oppositionen kritiserade kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S,  och andre vice ordförande Bo Carlsson, C, att ingen hade hörsammat en inbjudan till en träff i Stockholm idag. Det gällde en avstämning mellan staten, regionen och vår egen kommun inom ”musiken”. I bakgrunden ett erkännande från staten och regionen att Vänersborg med all rätt anser sig framträdande på musikens område. På spel står också att vissa kommunala kostnader hädanefter kan tänkas belasta statens kassa. Nåja, båda ledande kommunpolitiker hade befunnit sig i Stockholm måndag och tisdag av annan anledning, men ansåg att närvaron vid dagens kommunstyrelse skulle prioriteras.

Kommunstyrelsen då?

Det från kommunfullmäktige återremitterade ärendet om utvidgningen av verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 8 Norra Timmervik blev bortlagt. Vänsterpartiet drog tillbaka sitt eget yrkande som var följande: ”Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med den slutliga beredningen. Beslutsförslaget kommer att lämnas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 september.”

Det fanns ett förslag att avslå en motion från SD ”om att göra Vänersborgs gator säkrare”. [För tydlighetens skull: det gäller asfaltering, potthål och vitmålade övergångsställen, inget annat.] Vänsterpartiet yrkade: ”Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelserna från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.” SD yrkade bifall till vårt förslag. Det blev dock en majoritet för avslag på motionen. SD reserverade sig till förmån för Vänsterpartiets yrkande.

Sedan blev det omröstning: ”Svar på motion gällande bidrag avseende marknadsföring, evenemang och sponsring.” Här motionens yrkande:

1. ta fram ett förslag på vilka typer av bidrag gällande evenemang, jubileer, marknadsföring och sponsring som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen,

2. ta fram förslag på rutiner för hur bidragen ska handläggas och beslutas, utifrån transparens och likabehandlingsprincip,

3. ta fram förslag på årlig budget till respektive bidrag och
4. utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.

Det fanns kommunledningens förslag om bifall på punkt 2 och 4 och avslag på punkt 1 och 3. Det andra förslaget fick dock gehör, med 8 röster mot 7: Bifall till hela motionen. Kommunledningen förlorade återigen, oppositionen med V, M, L och SD föreslår nu kommunfullmäktige att bifalla hela motionen.

Slutligen var det frågan om en ansökan om bidrag från Vänersborg FK och Vänersborg HC. Kommunstyrelsen var enhällig med att besluta om avslag. Också Vänsterpartiets tilläggsyrkande vann gehör, ingen ledamot invände:

”Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande besked till Vänersborgs FK och Vänersborgs HC:

  • Vänersborgs kommun kommer senare i år fatta beslut om ett tydligt regelverk för ansökan om och beviljande av bidrag för evenemang.
  • Båda föreningar har då möjlighet att på nytt lämna sina ansökningar.
  • Av ansökan måste framgå hur ett eventuellt bidrag är förutsättning för och del av kalkylen för nämnda ungdomsarrangemang.”

Nästa gång kommunstyrelsen träffas är 11 april, sammanträdet flyttades från 4 april. Då får vi se om samtliga har uppfattat ändringen, om samtliga finns på plats.

Två kvällar i rad i början av veckan

Måndag kallas till gruppmöte och tisdag är det Partiföreningsmöte. Vänsterpartiet i Vänersborg har eget lokal på Kronogatan 31, våra träffar börjar klockan 18:30.

På gruppmöten diskuterar vi kring frågor som står på dagordningen i olika nämnder och styrelser och i kommunfullmäktige. Måndag 12 mars gäller det fyra frågor från kallelsen till kommunstyrelsen som är två dagar senare (punkterna markerades på kallelsen). De tre första ärendena går också till kommunfullmäktige i slutet på mars.

Partiföreningsmöten sker samtidigt i hela landet. Uppkopplingen sker via nätet. Kl. 19.00 börjar en direktsändning via webben med Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt, som talar om årets valrörelse. Det kommer också finnas möjlighet att via chatfunktion ställa frågor under sändningen.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv