Kommunhuset

Information till partiernas gruppledare

Nio gruppledare från nio partier träffades i Folkets Hus. Ett möte som gav föga svar på alldeles för många frågor. En fråga ställdes aldrig: Varför skulle fullmäktiges presidium samråda med partiernas gruppledare? Tanken var nog att någon ville förankra framtida kostsamma beslut. I sak är det samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden som beslutar, förutsatt att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sanktionerar processen och ställer sig bakom finansieringen. Gruppledarna kan välja hur man vill informera i sina partier och partikonstellationer, men något beslutanderätt äger de inte.

Vad gäller saken? Kommunhuset och sessionssalen vid kommunhuset.

Hur är läget idag? Halva kommunhuset är tömt, personalen från många förvaltningar har fått tillfälliga arbetsplatser i ett flertal olika fastigheter runt om i Vänersborg. Några i personalen har fått lämna kommunhuset på grund av ohälsa, andra har följt med för att hålla ihop arbetslaget eller för att hantverkarnas framfart gjorde utflyttningen nödvändig. Den pågående renoveringen av ”allt” i båda huskropparna, den som byggdes 1972 och den som kom till 1980, kommer att fortsätta till midsommar 2019. Under förutsättningen att planerna håller och att samhällsbyggnadsnämndens ansökan om ytterligare 50 Mkr beviljas. Fortfarande är det dock så att ingen enskilt riktig stor källa har kunnat pekas ut som den stora boven i dramat. Vilket ökar risken att några enskilda bland kommunens anställda inte återkommer till sina arbetsplatser i kommunhuset efter genomförd renovering. Inte till huset där man blivit sjuk, inte om man inte verkligen har identifierat källan till ohälsan och därmed kunnat träffa ”rätt” åtgärd. Vi får se var vi landar, än så länge kan vi bara vara glada över att personalen behåller lugnet och medverkar till att göra sitt bästa i den uppkomna situationen.

Sessionssalen då? Lite är klart, de flesta frågor förblir dock obesvarade. I ”princip” ska salen inte längre användas, något undantag görs för föreningar som hyr salen och inte velat flytta till annan lokal.. Sedan stängs sessionssalen och en vägg in till kommunhuset sätts upp för att skärma av. Nästa kommunfullmäktige ordnas i slutet på mars i Festsalen i Folkets Hus, därefter är inget bestämt, man letar efter ersättningslokaler och sammanträdena kommer troligen att ordnas omväxlande på olika platser i hela kommunen. Regionfullmäktige ordnades nyligen i ett hotell i Vänersborg och nu sägs det att regionen vill ordna sina möten på olika platser i Västra Götaland.

I veckan beviljade byggnadsnämnden en ansökan om rivningslov, beslutet gäller nu under två år framåt. Men sessionssalen kommer inte att rivas innan det har tagits politiska beslut om en lösning på längre sikt. Den bara stängs och är inte längre tillgänglig från kommunhuset. Salen töms på all värdefull teknisk utrustning genom en dörr på andra sidan av salen.

En mängd frågor behöver besvaras, men för att komma fram till svaren måste frågorna först ställas. Det ska ske i form av ett uppdrag till en förstudie, en utredning, som ska belysa för- och nackdelar med alternativa möjligheter. En sådan utredning är inte okomplicerad, den tar tid och kostar pengar. Man räknar med att utredningsuppdraget kan komma innan sommaruppehållet, resultatet lär dock knappast kunna presenteras innan årets slut.

Hur vill regionen ha det? Som det ser ut idag vill man också framöver genomföra sina möten i Vänersborg. I en ny och en bra, gärna bättre, sammanträdeslokal med angränsande konferensrum m.m. Men tänk om regionens politiker fattar tycke för sin ambulerande möteskalender? Tänk om några sammanträden under den kommande tiden ordnas i Göteborg, och fördelarna med att stråla samman i Göteborg leder in på ett nygammalt sätt att tänka? Men inte kan Göteborg vara centralorten om storregionen med Värmland och Västra Götaland skulle bildas?

Hur vill kommunen ha det? En ny sessionssal rakt upp och ner på samma plats där den gamla salen revs? En annan, bättre, men också mera påkostad byggnation som erbjuder mängder med finesser och fördelar? Varför här, varför inte på en annan plats? På Huvudnästomten till exempel … Varför ”bara” en möteslokal, en sal för att sammanträda? Går det att bygga en sal som också kan erbjudas för kulturella evenemang, för konserter? Kommunfullmäktige sammanträder inte oftare än nio gånger per år, nio kvällar alltså. Det finns ju ett skriande behov av nya skollokaler som ska användas fem dagar i veckan, från tidig morgon till sen eftermiddag, kanske även på kvällstid.

En utredning alltså, en förstudie. Ett sådant uppdrag ges efter ett beslut. Därefter sker en upphandling. Nästa år, i början av 2018, lär det komma fram tydliga alternativa vägar. Då har också valrörelsen börjat. Med ett behov att profilera sig. Vid en tid där allehanda politiska löften och önskedrömmar kommer fram – utan att det finns svar på frågan vad det kostar och hur det ska finansieras.

Kul, inte sant?

Kopiera länk