Budget 2017

Nämndsmöten på löpande band

På vår hemsida finns fliken På Gång. Där informerar vi inte bara om lokalavdelningens möten och aktiviteter utan vi lägger också länkar till samtliga nämnder, styrelser och till kommunfullmäktige. Överallt är det en eller flera representanter från Vänsterpartiet som bevakar nämndernas specifika uppdrag. Men sammanhanget är det viktigaste, därför samlas våra aktiva minst en gång varje månad till ett gruppmöte [måndag, 2016-05-16] där vi sammanfattar det viktigaste och där vi tar oss tid att hjälpa varandra när enskilda knepiga frågor behöver lösningar i samförstånd. Även medlemmar ”utan uppdrag” brukar finnas på våra möten, även icke-medlemmar kommer då och då. Huvudsaken är att vi belyser frågorna allsidigt och kommer fram till kloka ställningstaganden.

Till samtliga nämnder kommer i maj ett ärende med rubriken delårsrapport. Denna sammanställning visar för varje nämnd och förvaltning hur det ”har gått” under årets fyra första månader. Oftast är det en bra fingervisning om verksamheten sker enligt uppställda mål och om finansieringen är tillräcklig för att undvika ett underskott vid årets slut. Dessa handlingar är offentliga dokument och vi länkar alltid till ekonomiska rapporter.

Denna avrapportering kommer dock en aning för sent för ett annat viktigt arbete, budgetberedningens beslut om vilket förslag som skall gälla för 2017. Vänsterpartiet är inte med i budgetberedningen, våra sex platser gav oss inte rätt till att delta i beredningens arbete. Centerpartiet och Miljöpartiet med sina fyra mandat vardera och även Liberalerna med sina blott tre mandat har dock ordinarie platser i budgetberedningen. Sådan blir fördelningen när man ”gör upp” i början av en mandatperiod om ”vem med vem” och vilka som skall ställas utanför.

Så även om vi inte vet och att vi får lov att invänta att underlaget blir föremål för fackliga förhandlingar och därmed officiellt, så kan vi tänka högt och räkna ut hur det borde se ut.

Nyss gjorde Moderaterna och Vänsterpartiet gemensam sak för att försäkra barn- och utbildningsnämnden om rimligare förutsättningar för förskolan och skolan och för att hjälpa socialtjänsten att undvika tuffa nedskärningar. Det beslutet var enkelt, som alternativ fanns ju bara Socialdemokraternas dövöra – mot bättre förnuft ignorerades alla rop om förståelse, verksamhetens växande omfattning och sjunkande kvalitet var tydliga bevis på att nya resurser måste tillföras.

En blick på Socialdemokraternas lokala hemsida pekar på att välfärdssatsningar och hänvisning till den svenska modellen står högt på agendan för S – men bara centralt, för S i regeringen. Här i Vänersborg är det raka motsatsen, än så länge.

Vi kommer fram till att det mest sannolika borde vara att minoritetsstyrets (S, C och MP) budgetförslag kommer ikapp förslaget där M och V hittade varandra i två omröstningar tidigare. Och har man kommit så långt, borde det vara frestande att plussa på något för att förslaget skall bli det mest lockande för en majoritet bland Vänersborgs nio partier.

Men det är vår gissning, i slutet av nästa vecka vet vi vad som läggs på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges bord 8 juni och 22 juni.

Tålamod är också en dygd.

Kopiera länk