sida

Kalender

2019

Mars

Måndag 11 mars Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Fredag 15 mars Kultur- och fritidsnämnden 
Måndag 18 mars Barn- och utbildningsnämnden

 

Onsdag 20 mars Kommunfullmäktige 

Torsdag 21 mars Samhällsbyggnadsnämnden

Tisdag 26 mars Kunskapsförbundet

Onsdag 27 mars Kommunstyrelsen

Torsdag 28 mars Socialnämnden

April

Lördag 6  april 11.00-13.00 Folkets Hus. Medlemsmöte

för att i dialog med alla intresserade medlemmar få input till profil/inriktning och verksamhetsplan som sedan kopplas till budget. Vi jobbar i smågrupper med i förväg bestämda frågor. Plan och budget återkopplas och informeras om till alla medlemmar på ett medlemsmöte.
Välkommen! Vi bjuder på enklare fika.

Nu är det också dags att förbereda oss inför det viktiga EU-valet 26 maj.
Vill du vara med?
Sätta upp med affischer, gågateaktiviteter, skicka vykort, vara aktiv på nätet mm mm. Det är roligt att vi är många som är med, därför är du är viktig. Det finns något för alla att bidra med. I samband med medlemsmötet lördag 6 april kl 11-13 ägnar vi en stund för att planera EU-valaktiviteter.
Så varmt välkommen att delta!
Tisdag 9 april Byggnadsnämnden
Onsdag 17 april Samhällsbyggnadsnämnden (?) 
Tisdag 23 april Barn- och utbildningsnämnden
Onsdag 24 april Kommunfullmäktige
Torsdag 25 april Socialnämnden 
Fredag 26 april Kultur- och fritidsnämnden
Tisdag 30 april Kunskapsförbundet

Maj

Onsdag 8 maj Kommunstyrelsen

Torsdag 9 maj Styrelsemöte 17.30
Medlemsmöte 18.30-20.00

Tisdag 14 maj Byggnadsnämnden
Måndag 20 maj  Barn- och utbildningsnämnden
Tisdag 21 maj Kunskapsförbundet
Onsdag 22 maj Kommunfullmäktige

Torsdag 23 maj Styrelsemöte 17.30
Medlemsmöte 18.30-20.00

Torsdag 23 maj Socialnämnden
Torsdag 23 maj Samhällsbyggnadsnämnden 
Fredag 24 maj Kultur- och fritidsnämnden

Söndag 26 maj EU-val

Juni

Onsdag 5 juni Kommunstyrelsen
Torsdag 13 juni Socialnämnden 
Torsdag 13 juni Samhällsbyggnadsnämnden
Måndag 17 juni Barn- och utbildningsnämnden
Tisdag 18 juni Byggnadsnämnden
Onsdag 19 juni Kommunfullmäktige
Tisdag 25 juni Kunskapsförbundet

Augusti

Tisdag 20 augusti Byggnadsnämnden
Torsdag 29 augusti Socialnämnden

September

Onsdag 4 september Kommunstyrelsen 
Tisdag 10 september Kunskapsförbundet
Torsdag 12 september Samhällsbyggnadsnämnden 
Fredag 13 september Kultur- och fritidsnämnden
Måndag 16 september Barn- och utbildningsnämnden
Tisdag 17 september Byggnadsnämnden
Onsdag 18 september Kommunfullmäktige
Torsdag 26 september Socialnämnden

Oktober

Onsdag 9 oktober Kommunstyrelsen 
Måndag 14 oktober Barn- och utbildningsnämnden
Tisdag 15 oktober Kunskapsförbundet
Torsdag 17 oktober Samhällsbyggnadsnämnden
Onsdag 23 oktober Kommunfullmäktige
Torsdag 24 oktober Socialnämnden
Tisdag 29 oktober Byggnadsnämnden

November

Fredag 8 november Kultur- och fritidsnämnden
Onsdag 13 november Kommunstyrelsen 
Torsdag 14 november Samhällsbyggnadsnämnden
Måndag 18 november Barn- och utbildningsnämnden
Tisdag 19 november Kunskapsförbundet
Torsdag 21 november Socialnämnden
Onsdag 27 november Kommunfullmäktige

December

Onsdag 4 december Kommunstyrelsen 
Tisdag 10 december Kunskapsförbundet
Tisdag 10 december Byggnadsnämnden
Torsdag 12 december Samhällsbyggnadsnämnden  
Fredag 13 december Kultur- och fritidsnämnden
Måndag 16 december Barn- och utbildningsnämnden
Onsdag 18 december Kommunfullmäktige
Torsdag 19 december Socialnämnden

 

 

Kopiera länk