Medborgarförslag

Vänsterpartiet välkomnar medborgarförslag

Vid gårdagens kommunfullmäktige behandlades svaren på två medborgarförslag. Ett från en skolelev, det andra från en invånare som tillhör och som värnar om den äldre generationen. Kommunstyrelsens ansåg att fullmäktige skulle avslå båda medborgarförslagen.

Stefan Kärvling från Vänsterpartiet var den ende som yttrade sig om förslaget ”Mer pengar till utflykter inom skolan”. Stefan berättade om diskussionen som hade förts i barn- och utbildningsnämnden. En bra tanke, en behjärtansvärd tanke – men det finns en rad formella invändningar som helt enkelt inte gör det möjligt att säga ja till förslaget. Det var gott så att i varje fall någon ledamot berättade vad som var bakgrunden till att det inte fanns någon väg förbi ett avslag. 

Desto fler talare gick till talarstolen i ärendet ”Svar på medborgarförslaget om inköp av broddar”. I augusti kom förslaget: ”Jag vill föreslå att kommunen köper in broddar till pensionärerna i Vänersborg. Denna enkla och billiga åtgärd kan förebygga många skador i halkan vintertid.”

Kommunfullmäktige godtog inte kommunstyrelsens tanke att avslå medborgarförslaget. Men det satt långt inne. Kommunledningens partier behövde en längre paus för att komma fram till att inte vilja delta i en eventuell omröstning om ja eller nej. Och då ska man veta att ingen kom på tanken att begära bifall till förslaget, hur mycket som än talade för det. Då skulle rösterna inte räckt till. Men de gjorde det för att det skulle bli en återremiss, alltså att skicka ”tillbaka” frågan och be om ett nytt förslag. 

Det var Vänsterpartiets förslag som fick gehör: ”Återremiss med motiveringen att ett nytt beslutsförslag bör utgå från Socialstyrelsens skrift: ”Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd” (jfr även bilagan till rapporten). Nog kändes det bra att kunna bidra till att ledamöterna i sista stund insåg att kommunledningens förslag skulle ha betytt att man hade gjort bort sig rejält. 

Nu tar det tid innan innan förslaget finns för avgörande, förhoppningsvis innan halkan återkommer framåt årsskiftet till 2024. Här ett antal länkar för den som vill läsa mer om ”broddarnas vara eller icke-vara” i vår kommun.

Här förslaget som fick underkänt (bl a med hänvisning till att socialförvaltningen, som kan frågan bäst och som redan ”delar ut” broddar i viss utsträckning, överhuvudtaget inte fick frågan om man ville yttra sig om medborgarförslaget).

Sedan (en gång till) Socialstyrelsens skrift som visar att utdelning av broddar till äldre innebär en kostnadsbesparing även för en kommun som Vänersborg.

Räcker inte detta kan man gå vidare och öppna en rad dokument på sidan kunskapsguiden.se där man söker på ”fallprevention”. 

Eller här tre sidor från ett längre betänkande ”Äldreomsorg” från riksdagens socialutskott (som av en slump behandlas och beslutas just idag, dagen efter fullmäktige). 

Mycket inläsning? Jovisst, men då ska man veta att varje ledamot eller tjänstgörande ersättare kvitterar ut en tusenlapp  som inläsningsarvode varje gång man deltar under någon timme i kommunfullmäktige. 

Och förresten, hela debatten kan ses och begrundas i efterhand på kommunens hemsida

Dela den här sidan:

Kopiera länk