Bert Karlsson

Det gäller att komma i tid

På onsdag sammanträder kommunfullmäktige. Vill man på plats följa debatten gäller det att komma i tid. Samma sak gäller för radiolyssnaren: Det kan vara över innan man har hunnit ratta in rätt frekvens.

En titt på dagordningen visar följande:

Alla är överens om förslaget till ny Energiplan för Vänersborg. Justeringen av personalkostnadstillägg är en icke-kontroversiell och ren formell fråga. När idrotts- och fritidsanläggningarna nu har överlämnats från barn- och ungdomsnämnden till samhällsbyggnadsnämndens ansvar, så måste också pengarna för investeringsbudgeten följa med. Det fjärde ärendet är inte heller kontroversiellt – sammanträdet i mars föreslås en vecka tidigare än det var planerat. Motionen om Earth Hour får ett positivt svar – det borde inte heller bli någon större debatt.

Sedan kommer ärendet ”Svar på motionen om Ordning och reda på Ursand”. Inte heller här blir det en längre debatt – och det hänger inte på Vänsterpartiet. Våra ledamöter vill gärna veta mer och ställa frågor. Men det blir nog inte mycket till svar på onsdag heller. Vad gäller då frågan?

Vänsterpartiet skrev motionen för ett år sedan, när Bert Karlssons stora satsning på Ursand var i allas mun. Mycket bifall och förväntan å ena sidan, största tvekan och återhållsamhet å andra sidan. Men egentligen var det bara dimridåer över Ursand, ingen visste riktigt vad som var på gång.

Nu i efterhand visar sig följande: Bert Karlsson säger att han har fått förståelse, välsignelse och diverse utfästelser för sina storslagna planer. Men det finns inget nedtecknat på något papper, det finns bara tre beslut på kommunens sida. Det första är att det ingicks ett avtal med Bert Karlsson som gäller hans övertagande av arrendet för Campingen. Det andra är kommunstyrelsens beslut att alla planer ska stanna vid just ”campingen”, något annat ska inte komma ifråga. Det tredje är att kommunen skäms över många år av uteblivet underhåll av anläggnigen. Nu satsas upp emot 3 miljoner kronor i första hand. En mindre del av summan kan leda till att Bert Karlsson får en viss höjning av arrendeavgiften.

Vår motion vill bringa klarhet i frågan vem som hade rätt att förhandla, vem som har sagt vad, vilka löften som gavs till Bert Karlsson och av vem. Läs vår reservation från kommunstyrelsen som följer med till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige kommer att besluta att motionen kan anses besvarad. Vänsterpartiets ledamöter förstår inte varför vår begäran om en utredning inte kan godtas.

Men egentligen är det något annat som är den spännande frågan: När hoppar Bert Karlsson av? Eller är det någon som på fullt allvar tror att Bert Karlsson var ute eller är ute efter den begränsade inkomsten som en campingplats kan ge?

Läs debattartikeln – en kopia skickade Bert Karlsson till kommunen. Själva debattartikeln återgavs dock aldrig i någon tidning. Vad säger Bert Karlsson där? Läs också ett mail som redan i början av maj hade kommit till kommunen.

Ändå lär det inte bli någon längre debatt på onsdag. Tydliga frågor – talande tystnad som svar.

Vi förväntar oss ingen lång afton.

Dela den här sidan:

Kopiera länk