Vänsterpartiet Vänersborg

Inte vilken vår som helst

Sannerligen inte, ingen rast och ro, våren kommer att sjuda av aktiviteter på politikens alla scener. Inte bara i riksdagens korridorer och i regionhuset, överallt och med all säkerhet även i kommunhuset kommer tempot att skruvas upp. Inte konstigt, dels kommer valet till Europaparlamentet 25 maj. Där finns ett visst hopp om några förändringar bland truppen om tjugo ledamöter som skall skickas till Bryssel. Sedan blommar valrörelsen ut för fullt innan det ska avgöras 14 september vilka som utgör ”regeringen” i riket, i regionen och i kommunen. Då handlar det inte endast om hopp, nej, det gäller stora förväntningar på att ett skifte skall ske.

I riksdagshuset är tonläget redan mycket högt, en blick tillbaka på partiledardebatten i onsdags visar det mesta. I regeringskansliet har stora städningen satts i gång, från alla skrivbord och ur alla gömslen väller propositionerna fram som en avgående regering vill rea ut när möjligheten finns kvar.

Förteckningen över propositioner och skrivelser som ska vandra från departementen till riksdagskansliet är talande denna vår: 155 propositioner och 39 skrivelser räknas upp, varav 53 kommer från justitiedepartementet. Dessa 194 handlingar delas upp i sådant som förväntas leda till beslut i riksdagens kammare innan sommaruppehållet och annat som behandlas under hösten. Dessutom anges i förteckningen ”när senast” underlaget skall avlämnas av något departement. 18 mars är en speciell dag – inte mindre än 92 handlingar skall komma in till riksdagen.

Visserligen finns propositioner som knappast betyder något för kommunpolitiken, men många texter kommer att medföra att våra förvaltningar får nya riktlinjer för sitt arbete. Ett bra antal av propositionerna och skrivelserna är dock ”ren politik”, det blir spännande att se vilka beslut riksdagen fattar, ofta handlar det om värderingar där ”vänster och höger” spelar roll. Förhoppningsvis hittar alla sin egen kompass för att gå den rätta vägen. Om alla vill hålla sig till mitten blir det vanskligt trångt. Och det behövs tydliga alternativ för väljaren, dels i riksdagsvalet men absolut här på hemmaplan i Vänersborg.

Val till kommunfullmäktige – Vänersborg 2014

Så här kommer valsedeln för val till kommunfullmäktige att se ut:

(1)    Marianne Ramm

(2)    Stefan Kärvling

(3)    Åsa Olin

(4)    Lutz Rininsland

(5)    James Bucci

(6)    Kristina Kay

(7)    Adam Frändelid

(8)    Magnus Kesselmark

(9)    Ann-Christine Wollny

(10)  Emir Terzic

(11)  Eva Lindgren

(12)  Pontus Gläntegård

(13)  Eldbjörg Bryntesson

(14)  Joachim Johansson

(15)  Gittan Kollberg

(16)  Kenth Karlsson

(17)  Eva-Lisa Andersson

(18)  Ulf Andersson

(19)  Kenneth Allblom

(20)  Anna Robertsson

(21)  Göran Stenman

(22)  Yvonne Lindström

(23)  Martin Josefsson

(24)  Andrea Björklund

(25)  Peter Wiklund

(26)  Ebon Rhedin 

(27)  Martin Foldemark

Under mandatperioden 2010-2014 gäller följande fördelning. Vänsterpartiet har också fyra ersättare.

Medlemsmöte 14 januari 2014

Vänsterpartiet Vänersborg har medlemsmöte tisdag 14 januari med start klockan 18:00 i Folkets Hus. Viktigaste punkt på dagordningen är att fastställa listan för val till kommunfullmäktige.

Större delen av kvällen ägnar vi åt ett samtal kring den nyss avslutade kongressen. Vänersborg hade med Åsa Olin och Lutz Rininsland, två ombud i gruppen om nio från Älvsborg.

bild (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från kongressen kommer tydliga besked om inriktningen av det politiska arbetet under valåret 2014.

Här några länkar till beslut som fattades:

Kongressuttalande: Solidaritet istället för girighet (här texten i preliminär version)

Vänsterpartiets valstrategi antagen

Kongressen beslutade om en tuffare inriktning i frågor som arbetstidsförkortning och bättre stöd till kulturen

Den nya partistyrelsen fram till kongressen 2016

Det var en kongress med såväl intensiva debatter i enskilda frågor som stor harmoni under dagarna tre. Johan Sjöstedt hade hela partiet bakom sig när han avslutade kongressen på söndageftermiddag med att utropa: Vi är inte till salu!

Vi förväntar oss mycket av det Nya Året

Mandatperiodens fjärde och sista år börjar och även denna mandatperiod har Vänsterpartiet varit ett parti i opposition. Med 14,99 % av rösterna i kommunalvalet och åtta mandat i kommunfullmäktige kunde det ha varit på annat sätt.  Men när Socialdemokraterna i december 2010 röstade på allianspartiernas kandidater till presidieposter i alla kommunala nämnder fick vi åter finna oss i rollen av kommunens oppositionsparti. Och vi tycker att vi har gjort det bra.

Men nu rivstartar vi in i valåret 2014. I förhoppningen att vi lyckas övertyga väljarna att ingen ska behöva ångra att de lägger sin röst på Vänsterpartiet.

Vårt budskap? Vi lånar en debattartikel som Ewy Gahnström, partikamrat i Uddevalla, skriver i dagens BOHUSLÄNNINGEN under rubriken: ”Solidariteten behöver återerövras”. I debattartikeln slår Ewy Gahnström fast: ”Vänsterpartiet är inte berett att sälja ut partiets grundläggande värderingar och ståndpunkter.” Och hon avslutar: ”Samhället är långt ifrån jämlikhet, tvärtom breder orättvisorna ut sig. Solidariteten behöver återerövras. Därför behövs Vänsterpartiet.”

10-12 januari har Vänsterpartiet kongress i Stockholm. I delegationen från Älvsborg finns två ombud från Vänersborg, Åsa Olin och Lutz Rininsland. Vägvisande beslut kommer att fattas, det mesta med avseende på Europaparlamentsval 25 maj 2014 och riksdags-, regional- och kommunalval 14 september 2014.

I Vänersborg börjar Vänsterpartiet med två medlemsmöten i januari. Här en blick på det som är på gång:

Ett extra MEDLEMSMÖTE är på onsdag 8 januari med start klockan 18:00: Samtal om två val 2014 med syfte att få svar på viktiga frågor: ”VEM VILL GÖRA VAD, VILKA TANKAR OCH FÖRSLAG SKALL LEDA OSS TILL FRAMGÅNG?”

Nästa ordinarie MEDLEMSMÖTE är på tisdag 14 januari med start klockan 18:00. Klockan 17.00 samma dag träffas styrelsen.

Miljögruppen har träff onsdag 15 januari med start 18:00 i partilokalen på Kronogatan 31. Här anteckningar från förra träffen.

Nästa GRUPPMÖTE är på torsdag 23 januari med start klockan 18:00.

Lördag 8 februari 2014 har Vänsterpartiet Vänersborg ÅRSMÖTE med start klockan 10:00.

 

Kan det bli sämre?

Ikväll samlas kommunfullmäktige. Viktigaste punkten på ärendelistan torde vara kommunens nya VISION. Det är den sista diskussionsrundan innan decembermötet äntligen sjösätter den. Beslut ska alltså inte fattas ikväll, utan det är tänkt att bli ”finputsning” av texterna. Om det blir så börjar det kännas mera tveksamt, gruppledaren för Moderaterna har gjort klart i måndags att man kunde sträcka sig så långt att spika textraden för VISIONEN, men att ”det andra” får anstå. ”Det andra” är kommunens övergripande inriktningsmål. 

”Visionen” syftar till ”långt fram i tiden”, det vi ser att det vore bra att nå fram till, någon gång i framtiden. ”Inriktningsmålen” anger vägens riktning, det ”vi alla” ska ha fokus på. Vi alla, inte bara kommunens nämnder och förvaltningar. Nej, dessa mål skall visa på vilka frågor invånarna i Vänersborg tillsammans med ”kommunen” borde fokusera på framöver. Ska politikerna bestämma detta? Tvärtom, hela visionsarbetet har efterlyst synpunkter från Vänersborgs invånare. Texterna uttrycker det som har sagts och skrivits. Politikerna skall endast lägga sista hand på formuleringar av våra målsättningar.

Vänsterpartiet och Vänsterpartiets ledamöter har aktivt deltagit i arbetet. Vi tror på modellen. Vi ansåg att det var hög tid att skrota den gamla visionstexten som på ett nästan sorgligt sätt gjorde parodi av verkligheten. Vi tror att vi vinner när vi håller oss till en målstyrning som steg för steg konkretiserar det ”vi vill” med beskrivningar av hur vi tror att vi kan komma dit. På vilka områden, med vilka betoningar. Sedan är det våra förvaltningar som ska beskriva för oss vilka instrument, vilka lösningar som ägnar sig bäst för att omsätta tanken till verklighet. 

Ikväll får vi se om fullmäktige vill komma någonvart eller om det blir stopp igen. Vi har vår uppfattning klar, ett beslut om vision OCH inriktningsmål behövs innan årsskiftet.

Gruppmöte måndagkväll

Vänsterpartiets ledamöter och ersättare från alla nämnder och styrelser kallas till det obligatoriska gruppmötet måndag 18 november med start klockan 18:00 i Hörnrummet på Folkets Hus, Vänersborg.

Vi tittar på ärendelistan för kommunfullmäktige 2013-11-27, för kommunstyrelsen 2013-11-25 och på aktuella ärenden i kommunens nämnder. Mest tid under kvällen ägnar vi åt att samtala om förslaget till en ny vision för kommunen.

Till gruppmötet välkomnas alla medlemmar och alla andra som intresserar sig för vårt arbete i kommunalpolitiken.

”Stora brister kring Ursands camping”

Rubriksättning är en konst! En rubrik ska väcka intresse,peka på kärnan i artikeln och helst vara tydlig. Missförstånd ska inte behöva uppstå. Det är inte bra om läsarna känner sig lurade.

Smaka på rubriken: ”Stora brister kring Ursands camping”. Inte ”på” eller ”vid” Ursands camping, nej ”kring” är ordet som är helt rätt, ordet som pekar på vad artikeln vill berätta. En bra rubrik!

Vänsterpartiet har länge hävdat att inte allt hanterades på rätt sätt. Det brukar bli så när Bert Karlsson är inblandad. Han har en sällsynt begåvning att få andra att trassla in sig i riktig oreda. Han lyckas särskilt bra i sitt umgänge med kommunala politiker och förvaltningar.

Vänsterpartiet har hävdat … Och sedan då? Det kan illustreras med några rader från bloggen som Vänsterpartiets Lutz Rininsland skrev den 11 mars 2013: ”Vid kommunfullmäktige i slutet på februari behandlades Vänsterpartiets motion om ”Ordning och reda på Ursand”. Jag vågade mig på en djärv gissning att Bert Karlsson snart drar sig från kommunen. Inte ett ord nämndes om motionens behandling i den lokala tidningen TTELA, inte dagen efter, inte dagarna efter, inte någon gång hittills.” Fortfarande inte, nu när vi har bläddrat fram till november i våra almanackor. 

Fast idag kom TTELA med artikeln ”Stora brister kring Ursands camping”. Artikeln hänvisar till en skrivelse på två sidor som kommunens revisorer lämnade till Vänersborgs kommun igår. Rubriken är kort och gott: ”Ursands camping”. En passande underrubrik kunde ha varit: ”Ord och inga visor”.

Men det finns en mycket intressant vinkling i att komma med en skrivelse. Det vanliga är nämligen att revisorerna lämnar rapporter. Och dessa rapporter slutar med formuleringar som: ”Rapporten med bilagor lämnas för kännedom i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna rutinerna för rapportering. Vi önskar svar från  …. senast ….” Det är exakt så det står i slutet av en rapport som också lämnades från revisorerna igår. Rapporten ”Granskning av kvalitets- och resursutveckling inom äldreomsorgens särskilda boenden” är full av lovord för kommunens insatser – ändå förväntas ett svar från socialnämnden senast 31 januari 2014. Med andra ord: Rapporten hanteras av den granskade förvaltningen som utfärdar ett tjänsteyttrande som behandlas av den politiska nämnden.

När det gäller ”Ursands camping” finns inga lovord alls. Den tydligaste meningen i skrivelsen är kanske följande: ”Vi kan inte påvisa att kommunen utifrån ovanstående brister  i tidigare handläggning lidit en ekonomisk skada, men vi anser att denna risk alltjämt föreligger.” Den skrivelsen finns nu diarieförd hos kommunstyrelsen och hos barn- och ungdomsnämnden. Någon reaktion eller något svar efterfrågas inte. Är inte detta anmärkningsvärt? Lovord och beröm – ”ge oss svar senast …” å ena sidan. Kritik i häftigaste laget – men endast ”vill vi revisorer uppmärksamma er .. och uppmana till …”. å andra sidan.

En gång för länge, länge sedan entledigades barn- och ungdomsnämnden, hela nämnden vägrades ansvarsfrihet. Då gällde det Arena Vänersborg. Även Stefan Kärvling drabbades, det hjälpte inte att han kunde visa att han inte medverkat utan hela tiden protesterat mot felaktiga beslut. Är det dags igen?

Den som vill veta kan göra följande: Öppna Stefan Kärvlings blogg, sök inlägg med sökordet [kategori] ”Ursand” – vid ett antal tillfällen under 2012 och 2013 skrev Stefan. De viktigaste inläggen är följande:

Bert och Ursand 1: Fort går det men blir det rätt? 30 maj 2012

Bert och Ursand 2: Några funderingar 28 juni 2012

Senaste nytt från kommunens diarium 17 oktober 2012

Kommunfullmäktige 27 februari 2013

Även Lutz Rininsland bloggade ”kring” Bert Karlsson och Ursand här några av hans blogginlägg:

Strandskyddet? Precis, strandskyddet 12 februari 2013

Alla överens om Ursand? 1 mars 2013

Brist på ärenden? 11 mars 2013

På Vänsterpartiets hemsida kan man också leta ”Ursand” under ”Kategorier” här till höger. Vänsterpartiets motion ”Ordning och reda på Ursand” finns här.

Det är mycket bra att lokaltidningen uppmärksammade ”skrivelsen”. Tänk om rubriksättaren snart eller åtminstone någon gång framöver får en ny uppgift …

 

 

 

Vi lyssnar, vi lär, vi handlar!

Idag är vi många aktiva i vänsterpartiet, fler än någon gång tidigare. Vi välkomnar alla som intresserar sig för vårt arbete på det lokala, regionala eller nationella planet. Nästa tillfälle är vid kommande medlemsmöte måndag 4 november i Folkets Hus i Vänersborg. Vi börjar klockan 18:00 och den kvällen är det fyra medlemmar som berättar från Vänsterpartiets träff för lokalpolitiker som nyss ordnades i Malmö. Givande avrapportering från spännande seminarier med massor av nyttiga tips för det lokala arbete. Välkomna.

3

Möt oss på höstmarknaden!

 

Vi kommer att finnas vid ”cyklarna” på Edsgatan.

Vi berättar gärna vad vi gör – och vi lyssnar på det du vill vi behöver veta. Vi är idag åtta ledamöter och fyra ersättare i fullmäktige – någon att tala med hittar du säkerligen. Oftast vinner vi gehör för våra förslag, tyvärr inte alltid. Vi försökte förgäves sätta stopp för stängningen av äldreboendet Gläntan. Inte heller fick vi en majoritet för våra förslag att i budget för 2014 satsa på förskolan och skolan. Men vi ger inte upp, vi kommer igen!

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Somliga får vänta lite längre …

Kommunfullmäktige bjuder om en vecka till synes  inte på några höjdpunkter. Ärende 4 är ett för kvällen typiskt ärende: Motionsredovisning är den korta rubriken, ärendebeskrivningen har titeln ”Redovisning av ingivna men inte slutbehandlade eller avgjorda motioner, hösten 2013.” 

Tittar man på listan så är det tre motioner från Vänsterpartiet som har fått vänta längst – och kommer att få göra så ett tag till. Nu redovisas bara listan och anvisningen lyder: ”Detta innebär att Kommunfullmäktige i sak inte kan behandla en motion som inte är färdigberedd. Det står däremot Kommunfullmäktige fritt att från vidare behandling avskriva en inte färdigberedd motion.” 

Vilka motioner är det? 

Den första lämnades in vid andra sammanträdet denna mandatperiod, 2010-11-15. Motion om användning av befintlig utrustning vid voteringar. Motionen var redan framme för ett avgörande maj 2011 men återremitterades. Inte för att utreda om motionen var förenligt med kommunallagen utan för att utreda om kommunstyrelsens beslutsförslag var förenlig med lagen. Två gånger gav kansliet grönt ljus, 2011-02-23 och 2011-08-18. Och nu som då används denna voteringsanläggning vid varje sammanträde med Västra Götalands regionfullmäktige. Nu får kommunfullmäktige den aktuella lägesbeskrivningen som antyder att det kanske ”hinns med” innan nästa mandatperiod börjar.

Den andra motionen lämnades in vid sammanträdet i januari 2011. Motion om att kommuninvånare via sina datorer ska få tillgång till Vänersborgs kommuns diarium. Motionen välkomnades av Demokratiberedningen 2011-08-29. Men nu är lägesbeskrivningen oklar. Hur ska man tolka beskedet: ”Ärendet har varit föremål vid presidieöverläggningar men har på grund av dess art, inte kommit till ett slutligt ställningstagande.” Vilka presidier har överlagt? Vad betyder ”på grund av dess art”? 

Den tredje motionen är av nyare datum, tvåårsdagen infallet först nästa månad. Motion om önskemål om förändringar som borde skrivas in i kommunfullmäktiges arbetsordning. Motionen tar endast upp frågor som redan praktiseras i åtskilliga kommuner runt om i Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting SKL kom hösten 2011 med en rekommendation om en ”ny arbetsordning”. Motionen hänvisar uttryckligen till SKL-skriften. Många kommuner har också reviderat sina arbetsordningar. Lägesbeskrivningen i Vänersborg antyder att det kan hinnas med i slutet av mandatperioden. Om nu inte någon kommer på tanken att det vore bättre att låta ”nya” fullmäktige besluta om en ”ny” arbetsordning, i så fall blir det oktober eller november 2014. 

Tänk om ett annat parti skulle ha skrivit dessa tre motioner, skulle det ha gått snabbare då?  Sådan fråga kallas för en hypotetisk fråga.

Kategorier
Arkiv