Vänsterpartiet Vänersborg

En och annan kommunal fråga

Visserligen har slutspurten i valrörelsen högsta prioritet. Men en och annan kommunal fråga måste få lov att få en plats på lokalorganisationens hemsida. Vänsterpartiet spelar roll i Vänersborg. Det finns förväntningar som riktar sig till oss. Vårt grundliga arbete, vår eftertänksamhet och vår vakenhet uppskattas. Vi vill också mycket gott för vår kommun och för invånarna i vår kommun. Men vi vill stå på säker grund när vi medverkar i politiken och när det är dags att komma fram till att beslut ska fattas.

Här några länkar som kan belysa vad vi menar och hur vi tänker.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade i april ett beslut att ansöka om medel för att flytta hamnen från centrala Vänersborg till Vargön. Vänsterpartiets ledamot ville ha svar på ett antal frågor innan beslutet men förblev ensam i nämnden. Här hans yrkande och hans reservation.

I en debattartikel i den lokala tidningen TTELA sammanfattade vi våra frågor och berättade om bakgrunden till vår kritiska inställning. Våra frågor besvarades inte av nästa debattartikel som kom från det socialdemokratiska kommunalrådet Marie Dahlin tre dagar senare. Våra frågor viftas bort och bemöts med en uppmaning ”att tro och att våga”. Vi har lämnat in ett bemötande där vi förtydligar våra farhågor inför ett alltför snabbt beslut med brister i underlaget. Det är dock inte alltid så att våra debattartiklar kommer in i den lokala tidningen. Därför hänvisar vi till ett mera utförligt inlägg i sakfrågan som publiceras på en av våra partikamraters blogg.

Att rösta eller att inte rösta …

Veckans annonser var redan korrekturlästa och godkända när den lokala tidningen TTELA redovisar överraskande detaljer av hur andra lokala politiker ser på frågan: ”De skolkade från EU-valet.

Vi formulerade oss så här i annonsen:

lilla

Andra lokala politiker citeras med andra uttalanden:

”En av skolkarna är EU-kritiske Morgan Larsson, Välfärdspartiet, som även tänker strunta i årets val. – Om jag röstar så lägger jag en röst på mig själv. Jag är emot EU och anser att det är en lekskola för korrupta politiker. Jag tycker att det är värdelöst att alla ska styra över Sverige, säger han.”

”Inte heller partikamraten Åsa-Katarina Liwendahl tog sig till röstlokalen. – Nej det gjorde jag inte, och jag vet faktiskt inte varför. Där har jag ingenting att skylla på, jag har ingen aning faktiskt, säger hon.”

”Även Cecilia Skenhall (SD) struntade i att rösta i förra EU-valet, men hon avböjer att kommentera.”

Men så finns lite hopp;

”En av de Vänersborgspolitiker som tänker rösta i år är Marika Isetorp (MP). Hon anser att det är viktigt i sin roll som aktiv politiker. Däremot röstade hon inte i förra valet. – Jag tror inte att jag tänkte så mycket på det då. Just EU kändes ganska främmande när jag inte var lika politiskt aktiv, medan det är skillnad nu, säger hon.”

stora

Nedräkningen – tio dagar kvar

Igår var Jimmie Åkesson i Vänersborg. Där bor vi. Vi var många som gick dit och vände ryggen åt Jimmie Åkesson. Fyra av oss höll i banderollen Vänsterpartiet Vänersborg – Mot rasism.

J och vi

På kvällen hade vi ett välbesökt gruppmöte inför nästa veckans kommunfullmäktige. Med 15 % av rösterna i kommunalvalet 2010 och hela åtta mandat samlar vi en stor grupp vid genomgången av ärendelistan. En vecka i förväg – då är det gott om tid att förbereda och finputsa våra argument.

Nu är det åter valarbetet inför EU-valet som står i fokus. Vi ser med stor glädje hur våra toppkandidater uppmärksammas i olika medier. Så även Jonas Sjöstedt – man skulle kunna tro han slåss för att återvända till Bryssel och Strasbourg där han var Vänsterpartiets ledamot under elva år. Självfallet inte, men för Vänsterpartiet är det en stor fördel att ha en partiledare som av egen erfarenhet vet vad valet till Europaparlamentet gäller.

Förresten, erfarenhet har också Mikael Gustafsson. I och för sig är Mikael ordförande i EU-parlamentets utskott för jämställdhet. Men hans tid räcker till mycket annat också. Läs t ex vad Svenska Naturskyddsförening (”Bryr sig dina EU-politiker om miljön?”) har att säga om Mikael Gustafssons insatser under den gångna mandatperioden.

Kort rapport från ett långt möte med kommunstyrelsen

Vänersborg anlitade för första gången SKL:s ”kommunkompass”. Rapporten kommer inom kort, en presentation inledde dagens möte i kommunstyrelse. ”Godkänd” är väl ingen fel sammanfattning. ”Under snittet” på viktiga punkter och med ”stor förbättringspotential” på de flesta områden. Vi får återkomma längre fram för att diskutera enskilda frågor. En formulering fastnade dock: Utredaren uttalade att en politisk ledning borde ”peka med hela handen”, åtminstone någon gång. Bra sagt, i Vänersborg använder kommunalrådet handen på annat sätt, han vill gärna skaka hand med var och en. Allting har sin tid och sin plats!

En ny arbetsordning för kommunfullmäktige har nu passerat kommunstyrelsen. Det fanns på en rad frågor två alternativa förslag, det ena mycket i anslutning till gällande arbetsordning, det andra med en rad förslag till förändringar. Det första förslaget kom från de borgerliga partierna, det andra var Vänsterpartiets yrkande. Vi fick stöd från Miljöpartiet för våra tankar, men det hela avgjordes av socialdemokraterna vars ledamöter utan undantag på varje punkt ställde sig bakom förslaget som nuvarande ordförande i kommunfullmäktige, moderaten Anders Forsström, föredrog. Då var det avklarat!

Sannolikt kommer Vänsterpartiets förslag om ”öppna nämndssammanträden” att resultera i en försöksperiod under hela 2015, men vid sittande bord upptäckte vi att vissa formuleringar i beslutsförslaget borde vara tydligare, varpå ärendet sköts till nästkommande möte.

En stor fråga gällde socialnämndens ansökan om medel för ”Yrkesklivet”. Dessa medel behövs för att ersätta tillskott från EU-medel som Vänersborg fick under ”projekttiden”. När ”projektet” avslutades fanns starka önskemål att fortsätta och permanenta denna insats. Det behövs flera olika ”verktyg” för våra socialarbetare som vill öppna vägen bort från den trista arbetslösheten för den som idag måste klara en hopplös vardag med snåla medel från försörjningsstödet. Vänsterpartiet hade talat klartext några dagar innan kommunstyrelsen och i förrgår blev det resultat. ”I sista stund” ändrade kommunstyrelsens ordförande, Gunnar Lidell, M, sitt förslag till MRP 2015 och lade till 1,1 Mkr för ”Yrkesklivet”. Det var insiktsfullt och tas emot med tacksamhet.

En annan mycket känslig fråga löstes inte lika elegant. Vänsterpartiets ledamot Lutz Rininsland beskrev behovet av finansieringen av programmet ”Språkintroduktion” på sin egen blogg. Det gav också utdelning, även om det inte syns lika tydligt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet står bakom följande yrkande: ”Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens presidium i uppdrag att föra samtal med Kunskapsförbundet Västs ledning och kommunstyrelsens presidium i Trollhättans stad i syfte att säkerställa en finansiering av de mycket drastiska kostnadsökningarna för den snabbt expanderande utbildningen ”språkintroduktion” på gymnasial nivå.”

De andra partierna (se ovan) stod fast vid att avslå Kunskapsförbundets ansökan. Men så kom ett tillägg där det sägs något om att ”utreda ändamålsenliga finansieringsmodeller för Kunskapsförbundet Väst”. Det kan ju också leda till något, kanske. Ordföranden motiverade också varför han såg sig föranledd att stanna vid ”avslag”: Trollhättan har meddelat att man stannar vid avslag. För Vänsterpartiets del gäller: Inget fel att utveckla samarbetet med Trollhättan, absolut inte, nästan tvärtom, men tänka vill vi själva.

Slutligen måste det också sägas ett ord om en fråga som tog nästan en hel timme: Kommundirektören och fastighetschefen diskuterade med kommunstyrelsen principer för användning och finansiering av kommunens egna fastigheter kontra användning och finansiering av kostsamma hyreskostkontrakt av externa fastigheter. Nej, det samtalet slutfördes inte idag. Men luften rensades, positionerna klargjordes, frågeställningar blev tydliga, behovet av struktur i djungeln av önskemål från förvaltningar och nämnder blev klarlagt. Också här gick tankarna till olika sätt att använda handen, men än mer hit: ”Tänk om man skulle prata med varandra lite oftare och på rätt sätt, bara tänk tanken …”

Det råder inget som helst tvivel om en sak: Det måste till förändringar i Vänersborg, i sakfrågor, i mängder av sakfrågor, men minst lika mycket förändring måste komma i det politiska arbetet i vår kommun. Det måste hända något! Kan det bli så när rösterna är räknade i september? Det hjälper nämligen inte bara med kloka tankar. Tyvärr är ”antalet mandat” det som avgör vilket förslag som vinner. Därmed sagt: Det är inte alltid bästa förslaget som vinner. Men det kan ju bli en ändring!

P.S. Det får inte glömmas bort: Idag rapporterade den lokala tidningen TTELA om en dom i förvaltningsrätten: ”Domstol häver kommunstyrelsens beslut”. Det blev ett överraskande svar från kommunstyrelsens ordförande när vi frågade: ”Hur hanterar ni detta nu …” Man överväger att överklaga!

Medlemsmöte

Vi har medlemsmöte på måndag 5 maj med start kl. 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31.

Vi förbereder oss på slutspurten inför valet till EU-parlamentet 25 maj. Vi vill avsluta vårt arbete med valbroschyren och lokalt informationsmaterial.

Vi hinner även med ett samtal kring några frågor som blir aktuella i veckans kommunstyrelsemöte.

Välkomna.

Styrelsen träffas redan kl. 17:00.

El Clásico !

På söndag 4 maj kl. 17:00 är det en historisk fotbollsmatch mellan de båda damlagen i Vänersborg VFK vs VIF. Missa inte denna folkfest. Gratis inträde.

el c 2

 

Självklart är Vänsterpartiet Vänersborg en av sponsorerna, då vi aktivt arbetar för ett jämställt samhälle och allas rätt till att utöva idrott.

Tillbaka i vardagen – något går galet

1 maj-firandet i all ära – men kommunalpolitiska spörsmål har en sällsynt förmåga att påminna om den bistra verkligheten.

Här ett exempel på hur galet det kan gå. Om det är oförstånd, om det är sandlåda, om det är okunskap – det får vi veta när frågan avgörs i kommunstyrelsen kommande vecka.

På onsdag finns på ledamöternas bord 32 ärenden och material som omfattar 1050 sidor. Då finns risk att ett och annat slinker med av rena farten. Här ett sådant ärende: ”Socialnämnden med begäran om tilläggsanslag för Yrkesklivet”.

Arbetsutskottets beslutsförslag kommer från ekonomistabens tjänsteskrivelse: ”Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja Socialnämnden 1,1 Mkr i tilläggsanslag under 2014 till Yrkesklivet. Socialnämnden medges att omdisponera 0,6 Mkr från Individ- och familjeomsorg till Arbetsmarknadsavdelningen, för finansiering av projektet Yrkesklivet om nämnden ändå vill driva projektet under 2014. Eventuell ramökning i budget 2015 får initieras av Socialnämnden i samband med nämndens förslag till budget 2015.

Vad gäller frågan? I grunden handlar det om två frågor – båda innehåller en mängd olika aspekter.

Det ena är att ”riksdag och regering” för länge sedan har skjutit arbetsmarknadspolitiska frågor över till två planhalvor. I och för sig anses arbetsmarknadsfrågor vara en statlig angelägenhet, men verkligheten är att den statliga myndigheten ”Arbetsförmedlingen” idag endast sköter det statliga uppdraget för den ena halvan av befolkningen. Alldeles för många människor avvisas och får söka hjälp och stöd hos kommunerna. Där arbetar man febrilt med att utveckla metoder för att förhindra ”arbetslöshet” och beroende av försörjningsstöd.

Det andra är det kommunalpolitiska virrvarret av motsägelsefulla beslut, ansvarstagande i ord och vilsenhet i handling. Det spelar i Vänersborg tyvärr också i detta ärende en stor roll.

Om det första finns nog inte så mycket att tillägga. Ordklyverierna om ”arbetskraft” och ”bidragsberoende”, om vem och vad som kan skaffa ”arbete” är tillräckligt kända från den pågående valrörelsen. Det som gäller är att alldeles för många människor har oerhört svårt att vinna tillträde till arbetsmarknaden, att hävda sig där, att komma tillbaka dit när man väl har glidit ur av en eller annan anledning.

Vad går snett i kommunalpolitiken? Varför vill man missförstå socialnämndens ansökan?

Beslutsförslaget talar om ”projektet”. Socialnämnden presenterar i sin ansökan hur ett projekt har bedrivits med stor framgång och att ansökan avser att infoga arbetssättet som utvecklades under projekttiden i den ordinarie verksamheten hos Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Det är en avgörande skillnad!

Vem har ansvar för arbetsmarknadspolitiska frågor i Vänersborg? Här finns också en förklaring till att det blir galet. Att AMA blev AMA hos socialnämnden var kommunalfullmäktiges beslut i december 2012. Arbetsmarknadsenheten (AME) hade funnits under Gymnasienämnden, men den nämnden övergick då vid årsskiftet till Kunskapsförbundet Väst, där Vänersborg och Trollhättan idag har gemensam utbildningsverksamhet för gymnasieskolor och vuxenutbildning. När fullmäktige fattade beslutet ändrades en punkt i sista stund: Kommunstyrelsen skulle även fortsättningsvis vara ”arbetslöshetsnämnd” och kommunstyrelsens presidium skulle ha regelbundna överläggningar med socialnämndens ledning.

Den som vill veta om hur det gick till när beslutet ändrades under pågående möte bör läsa protokollet. Den som vill veta vad minoriteten (åtta ledamöter från Vänsterpartiet och två från Miljöpartiet) anade skulle ske framöver kan läsa reservationen.

Vid senaste möte i socialnämnden berättade ordföranden och socialchefen att ”överläggningar” med kommunstyrelsens presidium inte blir av och att felet inte ligger på ”vår” sida. Så kommunstyrelsen har ansvaret, socialnämnden ska sköta verksamheten. Kommunstyrelsen har pengarna, socialnämnden skall ansöka om medel för sin verksamhet.

Nu finns socialnämndens ansökan, där den tidigare projektverksamheten dokumenteras. Med stöd av statliga pengar och genom projektpengar från EU lyckades ”Yrkesklivet” att återföra en grupp invånare till arbetslivet. För de berörda en mycket stor vinst, mänskligt och ekonomiskt. För kommunen en lönsam affär och grund nog att tro på att Yrkesklivet även i fortsättningen borde finnas som ett av flera arbetsmarknadspolitiska instrument.

Projektpengarna från EU finns inte längre, det var den delen som ansökan avser. Det finns mycket goda förutsättningar för att en insats även i framtiden kan ge flerdubbel utdelning. Men det behövs denna insats, det kallas ofta för ”att växla upp” tillsatta pengar. Från insatsen ”noll” kommer ingen utdelning!

Vad säger beslutsförslaget? Omfördela från IFO till AMA ”i steg ett”. Men underlaget visar att insatta pengar ”idag” hos AMA ger mycket goda förutsättningar för kostnadsminskningar hos IFO ”i morgon”. Borde man inte kunna förvänta sig bättre förståelse hos kommunstyrelsen för denna logik? Att det ena ger det andra, men det andra förutsätter det ena. ”Först” och ”sedan” istället för ”gå och kvitta”.

Vad säger beslutsförslaget mer? O.k. då, låt gå för detta halvår 2014, vi ska väl kunna se vad ”ni i socialnämnden” vill säga om nästa år. Det vad en enhällig socialnämnd konstaterar är att nämnden vet att det även 2015 finns alldeles för många invånare i Vänersborg som längtar efter acceptabla lösningar att komma ifrån arbetslösheten, att övervinna sina personliga och ekonomiska bekymmer. Och en enig socialnämnd vill inte tigga halvårsvis hos kommunstyrelsen att få resurser till sitt förfogande för att sköta sin verksamhet enligt uppdrag.

Så när ärendet 20 av 32 ska ”klubbas” på onsdag så borde det finnas ett annat beslutsförslag och en majoritet av ledamöterna som ställer upp för en bättre lösning. Eller är det så enkelt att valrörelsernas löften inte hör hemma när ordföranden sätter punkt med ett klubbslag?

Bert Karlsson i Vänersborg

Bert Karlsson har i en debattartikel i tidningen TTELA haft synpunkter på Vänsterpartiets agerande i frågor som berör hans verksamhet på Ursands camping. Det är korrekt att vi har uppmärksammat frågan från första början.

Bert Karlssons första kontakter med kommunen vållade frågetecken. Vi begärde i en motion ”Ordning och reda på Ursand”. Idag kan vi konstatera att revisorerna, som har kommunfullmäktiges uppdrag att granska förvaltningarna och nämndpolitikernas agerande, har gett oss rätt.

Ett campingområde kan utvecklas på olika sätt. Vi visste om att Ursands camping inte hade bästa kvalitet och högsta standard men frågan prioriterades inte av oss. När Bert Karlsson nu investerar på Ursand så kan han göra detta inom ramen av arrendeavtalet. Vi anser dock inte att allehanda plast och annat påfund stämmer överens med vår bild av en badstrand i ett naturskönt område. Om barnfamiljer med egen matsäck vill ha en dag vid stranden, så finns idag på Ursand ett antal avgiftsbelagda attraktioner som kan vara nog så frestande och kostsamma.

Därutöver saknar vi förståelse varför en enskild entreprenör tror sig kunna tolka lagstiftningen om bygglov och strandskydd på sitt eget sätt.

Argumentet att ”satsa egna pengar” är märkligt, vad annars? Vi irriteras över att den mindre andelen av Bert Karlssons medel kompletteras med en större del kommunala pengar som spenderas vid sidan om prioriteringslistan.

Vår huvudinvändning: I olika dokument har Bert Karlsson gjort klart att hans intresse i campingen på Ursand är ett annat. Bert Karlsson vill bygga bostäder. Han vill förändra natur- och rekreationsområdet runt Ursand på ett sätt som vi inte ställer upp på.

Vänersborgs kommun måste använda skattebetalarnas pengar förnuftigt. Det finns betydligt viktigare saker att prioritera än en utbyggnad av Ursand.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv