Riksdagen

När lossnar det?

På Vänsterpartiets medlemsmöte i tisdags enades vi om att som tema vid nästa träff välja ”Bostadsförsörjning – varför tycks det inte hända något?”

I december biföll kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion ”Bostadsförsörjningsplan och Översiktsplan – inte samma sak och båda behövs”. Vi tänker under våren efterlysa konkreta steg för att Vänersborg äntligen skriver ”Riktlinjer för bostadsförsörjning”.

Lokala idéer och tankar är en sak men sambandet mellan beslut på nationell nivå och möjligheter att ”komma loss” på regional och lokal nivå är mycket starkt. Bostadspolitik är ett högaktuellt spörsmål i mer än hälften av alla svenska kommuner. Särskilt besvärande är bristen på hyreslägenheter till överkomliga belopp.

Därför var det av stort intresse att följa tisdagens interpellationsdebatt i riksdagen om ”Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande”. Här finns samtliga inlägg i debatten – texten är klippt och klistrat från riksdagens snabbprotokoll 2014/15:57 från den 10 februari.

Nej, den partiledardebatten går inte till historien

Partiledardebatten 14 januari 2015 kommer ingen att minnas. Media rapporterade pliktskyldigt att Anna Kinberg Batra agerade första gången som vald partiledare och att hon hade försett sig med en uppsjö skrivna manus för både anförandet och ett otal ”spontana” repliker. Det andra som återgavs i radio,TV och i tidningarna var begäran om en misstroendeomröstning som SD framställde. Finns dock ingen som förväntar sig en annan utgång på tisdag kommande vecka (omröstningen sker vid tredje sammanträdet efter att begäran framställts) än att SD står ensamma.

Medierna har lite svårt att hantera ”helheten” i sin rapportering. Det fanns ingen som helst röd tråd i debatten, det saknades oväntade inslag, mycket var repriser av tidigare uttalanden, utfästelser och angrepp. Då hamnar några partiledare i skuggan, knappt ett ord om flera som tillbringade lite mer än fem långa timmar i kammaren. Detta drabbade också vår egen Jonas Sjöstedt, som dock ska ha en eloge för att han verkligen i några replikskiften försökte att ställa knivskarpa frågor. När Jonas var klar med sitt anförande, kom också två replikskiften som förtjänar att bli uppmärksammade. 

Först var det Jan Björklund som visade en helt annan uppfattning i frågan om utvecklingen i Grekland och hur man ska tolka dagens opinionssiffror inför det stundande grekiska valet den 25 januari. Läs här hela replikskiftet.

Sedan var det Göran Hägglund som inledde med att säga ”Jonas Sjöstedt vet vad vi ska prata om.” Det var ju strax innan jul som Göran Hägglund hade en debattartikel i DN med rubriken ”Så kan vi minska kostnaden för flyktingmottagandet.” Nu fick Jonas Sjöstedt en konkret fråga av Göran Hägglund: ”Vilka är Jonas Sjöstedts och Vänsterpartiets förslag för att förbättra den integrationspolitik som inte fungerar tillräckligt bra i Sverige i dag?”

Läs gärna svaret, lika konkret och tydligt. Här finns också förklaringen till varför Vänsterpartiet inte ställer upp bakom Kristdemokraternas förslag.

Så visst, nog fanns det en del inlägg i debatten som förtjänar att uppmärksammas. Men nästan tomma läktare i Riksdagens kammare var talande … 

Har alla undvikit att tala om ”frågan”?

På hemmaplan agerade SD på fel spår. Beslutsförslagen i fullmäktige avsåg dels nya avtal med migrationsverket om mottagande av flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd, dels mottagande av ensamkommande barn. SD talade om ”asylboende” i Vänersborg. Visserligen behövs det en diskussion om vilka insatser som kan och bör göras för snart 1000 asylsökande i vår kommun, men i beslutsprocessen är det nödvändigt att alla håller sig till det ärendet avser. SD lämnade två gånger förslag om avslag. Det kan SD visst göra, men då blir det helt uppenbart att man inte har förstått varför nya avtal behöver skrivas i varje fall.

Gruppledaren för SD kände sig trängd när han konfronterades med ett otal upplysningar i sak. Det gjordes många försök att få honom att förstå beslutsförslagen. Då kontrade SD:s gruppledare och sade att han var väl insatt, att hans far hade varit invandrare och kommit från Småland till Västergötland. Av ren förskräckelse över detta uttalande glömde hela SD-gruppen sedan att reservera sig när de nya avtalstexterna godkändes.

I media och i många insändare sägs att ”invandringen” inte tas på allvar och att det borde ske klara ställningstaganden. För Vänsterpartiet kan inte detta gälla, vårt parti och vår riksdagsgrupp har öppet redovisat vad vi står för och på vilka punkter vi anser att förändringar och förbättringar behöver ske.

Men även i övrigt pågår ett arbete som inte tillräckligt uppmärksammas. Riksdagen har nyss ställt sig bakom förslagen som kommer från Socialförsäkringsutskottet, läs mera i betänkandet 2014/15:SfU4 ”Utgiftsområde 8 Migration”.

Ett annat dokument hänger efter omröstningen den 3 december i luften, det är ju inte säkert i vilken utsträckning regeringen nu kan verka för ”egen” politik. Men underlaget borde studeras av den som på allvar önskar delta i debatten: Regeringens skrivelse 2014/15:19 ”Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens”. Skrivelsen kom från regeringens arbetsmarknadsdepartement den 27 november.  Riksrevisionen skrädde inte orden när man pekade på rader av förbättringsmöjligheter. Nu återstår att se vilka av regeringens besked som kan omsättas i handling.

Från samma departement kom i oktober ett annat dokument som inte får glömmas: ”Slutrapport – regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande”.

Vänsterpartiet har under riksdagens allmänna motionstid lämnat in två motioner. Lokalt känner vi en styrka att vårt parti centralt arbetar så grundligt med alla detaljfrågor och att det inte finns tveksamheter var vi står. Här motionerna en gång till: ”Flyktingmottagande”, 2014/15:79, av Christina Höj Larsen m.fl. (V) och ”Flykting- och migrationspolitik”, 2014/15:82, av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).

Det blir en del om bostäder – och brist på bostäder

Kommunfullmäktige biföll i veckan en motion från Vänsterpartiet om ”Riktlinjer för kommunens bostadsförsörjningsprogram”. Från talarstolen kom bifall och ett insiktsfullt erkännande från avgående kommunalrådet Gunnar Lidell (M) och tillträdande kommunledningen (S). Nu finns förväntningar! Låt det ske något! Ingen långbänk igen …

Fast det finns orosmoln på annat håll. Budgetpropositionen innehöll många kloka tankar och det fanns även siffror – ett flertal viktiga anslagsposter lovade gott. Men det föll platt på marken den 3 december. Nu gäller det att sopa upp och se vad som är kvar och vad som kan återställas och förhoppningsvis landa i kloka riksdagsbeslut efter extravalet.

Ett dokument visar tydligt hur riksdagsarbetet nu hankar sig fram. Det är Civilutskottets betänkande 2014/15:CU1 ”Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik”. För Vänsterpartiets del är det ledamoten Nooshi Dadgostar som skrev två reservationer, den ena om”Investeringsstöd för bostadsbyggande”, den andra om ”Bostadspolitiskt mål”. (Här länken till båda.)

Betänkandets inledning redovisar hur allt behöver göras om för nu gäller alliansens budgetförslag. Och det gillar förstås inte Sverigedemokraterna. Läs deras särskilda yttrande (Roger Hedlund (SD) och Mikael Eskilandersson (SD)), vilket makalöst hyckleri.

Men det finns mer att läsa för den som vill vara med i debatten om bostadsförsörjningen.  SCB ger oss mycket bakgrundsinformation: ”Statistik och tjänster om boendet 2/2014”, nyhetsbrevet  damp ner i paddan vid lämpligt tillfälle.

Vad betyder lugnet?

Kommunfullmäktige har ett sista sammanträde innan årsskiftet onsdag 10 december. Klockan 18:00 brukar ordföranden inleda sammanträdet, men i år kallas ledamöterna till klockan 09:00 på morgonen. Mycket ovanligt! Kommunens kulturpristagare och kulturstipendiat brukar uppmärksammas av fullmäktige på decembermötet, på senare år kom utdelningen av det Pedagogiska priset till. Båda inslagen togs bort från fullmäktiges dagordning och bokades till andra tillfällen, se här och här.

Varför så tidigt, varför förändringarna? Alla partier och partigrupper förbereder decembermötets viktigaste punkt: Val av ledamöter till samtliga nämnder och styrelser för tiden 2015-2018. Det sker vart fjärde år och är egentligen ett rutinärende. Kommunens valberedning brukar ta ett fast grepp och presentera en samlad lista som fullmäktiges ledamöter godtar.

Valberedningen har hittills träffats en gång, nästa träff är bokad till den 3 december. Allting tycks kretsa kring den 3 december i år. På förmiddagen debatterar riksdagen Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU1, på eftermiddagen kommer omröstningen vars utgång tycks oförutsägbar. När valberedningen träffas i Vänersborg, visar det sig om det blir överraskningar eller om alla partier och partigrupper accepterar ”läget här hemma”.

Om så är fallet sker följande på fullmäktige: Den styrande minoriteten S+C+MP fördelar ordförandeposterna sinsemellan.  Men i nästan samtliga nämnder och styrelser möter den nyvalda ordförande en opposition som är större än den egna gruppen.  Partigruppen M+FP+KD delar upp posterna som vice ordförande. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna finns med nästan överallt. Vänsterpartiet nominerar ledamöter på sitt medlemsmöte måndag 1 december.

På medlemsmöten har detta scenario diskuterats livligt och kritiken lär inte vänta på sig. Det borde ha varit möjligt att förhandla fram ett starkare underlag för den kommande mandatperioden. Bättre kan ni!

Detta är förklaringen till ”klockan 09:00” och ”bort med festliga inslag”.  När kallelsen till kommunfullmäktige kommer ut, är det fortfarande ingen som kan vara säker på att det tilltänkta manuset håller.

3 december är en viktig dag, sedan får vi avvakta och se – både i Stockholm och i Vänersborg.

Lite här och lite mera där

Allt vi kan säga är att vi fortsätter att öppet redovisa våra tankar. Det gör vi bl a här på hemsidan där vi har för avsikt att löpande informera.” Så skrev vi på vår hemsida dagen efter valdagen. 

Sedan dess har vi läst och hört Marie Dahlin, S, och hennes utfästelse att tala med alla partier. Hon har dock inte hunnit fram till Vänsterpartiet än.

Avgående kommunalrådet Johan Ekström, FP, berättade att ”M, FP och KD” har enats om att även i fortsättningen ”hålla ihop”.

Det var allt vi visste när vi hade medlemsmöte igår, onsdag. Där beslutade vi att ge vår ordförande, Marianne Ramm, uppdraget att söka kontakt med Anders Wiklund, ordförande i Miljöpartiet, och avtala tid och plats för ett samtal. (Under mandatperioden 2010-2014 finns ett valtekniskt samarbete som omfattar båda partier och det lokala Välfärdspartiet.)

Vi återkommer med ny information när den finns.

Under tiden får vi gratulera Vänsterpartiet i Trollhättan. Fahimeh Nordborg tar plats på en kommunalrådspost, belöningen för ett tålmodigt och målmedvetet arbete under en lång tid. Samarbetet med S och MP öppnar även för platser i några av nämndernas presidier.

Och så kom beskedet om arbetsfördelningen i Vänsterpartiets riksdagsgrupp. Riksdagen beslutade igår att samtliga utskott skall bestå av 17 ledamöter. Vilka av Vänsterpartiets ledamöter som tar plats i vilka utskott anmäls senare. Men en fingervisning framkommer i ett pressmeddelande om partiets ”talespersoner”.

”Vänstern vill verka för handelsavtal med Kuba och Nordkorea”

Nej, nej – man ska inte göra sig skyldig till felaktiga citat så därför direkt det korrekta citatet. Statsrådet Ewa Björling (M) sade i morse i riksdagens kammare: ”Jonas Sjöstedt och Vänstern vill sannolikt hellre att regeringen skulle verka för handelsavtal med Kuba och Nordkorea, men tyvärr, Jonas Sjöstedt, vi fokuserar på USA, och vi kommer att fortsätta med det för jobbens, tillväxtens och välfärdens skull. ” 

Jonas Sjöstedt hade ställt en interpellationsfråga till Carl Bildt, men det blev handelsministern som svarade på frågorna.  Gjorde hon det egentligen? Jonas Sjöstedt och Jens Holm försökte flera gånger men något gick fel. Ewa Björling (M) var inne på ett annat spår eller också hade hon fått fel anteckningar med sig, för frågorna besvarades inte utan hon nådde i slutet bara fram till ”Kuba … och Nordkorea —”

Vad gällde frågan? Jo, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) som förhandlas mellan EU och USA. Vänsterpartiets ståndpunkt är att tala klartext och att det är ”nu” som Sverige bör göra klart vad man anser om ramverket, medan Ewa Björling hävdar regeringens ståndpunkt att det borde vara rimligt att ”avvakta och se”.  

Jonas Sjöstedt och Jens Holm talade om ”ett hot mot ländernas demokratiska beslutsrätt” men fick till svars att ”tullar på amerikanska cyklar” gör att Svensson missgynnas om vi inte kan komma fram till ett handelsavtal.

Man kan läsa interpellationsfrågan, man kan läsa det skriftliga interpellationssvar som inleder morgonens snabbprotokoll från riksdagen. Här finns också alla replikskiften. Man kan även se och höra det hela i efterhand.

Tillbaka till den inledande punkten: Blev det fel återgivet, citerades någon på felaktigt sätt? Den frågan kan man endast svara på om man tar sig lite tid att se, lyssna eller läsa för att förstå vilken avgrund som finns mellan Vänsterpartiet och regeringen i synen på TTIP. Denna fråga hör i högsta grad till valrörelsen inför EU-parlamentsval den 25 maj.

Så tydligt det blev…

Det normala är att en budgetproposition skrivs och presenteras med avsikt att visa hur resurserna ska användas under perioden framöver. Visserligen är vårpropositionen bara ”lillasyster” till den riktiga budgetproppen som kommer till hösten men ändå. Denna gång är det inte så. ”Vårproposition 2014 – Kunskap för stärkt arbetskraft” är ett dokument som avser valrörelsen 2014 och inget annat. Vad som finns kvar av förslagen efter valdagen i september återstår att se.

Det var därför extra intressant att följa debatten i riksdagens kammare. Allting kan man se och höra i efterhand eller också läsa i snabbprotokollet. Igår tycktes dock inte innehållet i debatten vara det viktigaste. Istället riktades uppmärksamheten på annat:

Vem ställde frågor till vem? Vem begärde replik på vem? Vem begärde INTE replik på vem?

Vem svarade överhuvudtaget på någon fråga som ställdes?

Vilka frågor ställdes av den som valde att inte svara på frågan utan att rikta en helt annan fråga tillbaka till den som frågade först?

Och vilka var frågorna där någon faktiskt svarade på?

Utöver finansministern deltog sju riksdagsledamöter i debatten.

På vår lokala hemsida passar vi på att länka till Vänsterpartiets egen Ulla Andersson, till hennes anförande och till hennes replikskiften. 

Replikskifte UA efter Anders Borgs (M) anförande

Replikskifte UA efter Fredrik Olovssons (S ) anförande

Replikskifte UA efter Per Bolunds (MP) anförande

Replikskifte UA efter Carl B Hamiltons (FP) anförande

Replikskifte UA efter Per Åslings (C) anförande

Replikskifte UA efter Sven-Olof Sällströms (SD) anförande

Anförande Ulla Andersson

Replikskifte Anders Borg efter Ulla Anderssons anförande

Replikskifte Carl B Hamilton efter Ulla Anderssons anförande

Replikskifte Anders Sellström (KD) efter Ulla Anderssons anförande

Replikskifte UA efter Anders Sellströms anförande

VILKEN FULLTRÄFF – men först en liten lektion …

Först en utredning, sedan ett förslag. Det görs utredningar på löpande band. Statliga utredningar presenteras och kallas då ”betänkande” och skickas ut på remiss. Till berörda … För att yttra sig. Därefter …, tja, man vet aldrig i förväg vad som händer därefter, det kan bli en proposition som läggs på riksdagens bord för avgörande, det kan hända att det blir papperskorgen direkt eller också kan nya utredningar startas.

Kommunerna tillhör ofta skaran ”berörda”, kommuner får dessa skrifter för att yttra sig om slutsatserna som framkommer i betänkandet. Vänersborg får ofta en begäran om att avge remissvar. Då lämnas handlingen först till facknämnden, där förvaltningen läser, begrundar och formulerar ett förslag till beslut. Nämnden läser, begrundar och ställer sig bakom och skickar vidare till kommunstyrelsen som läser, begrundar och skickar iväg kommunens svar.

Allt som oftast precis i den formen som förvaltningens utredare fann för gott. Förvaltningens tjänsteyttrande anses nämligen vara en produkt som ”politiken” inte kan ”ändra i”. Visserligen kan förtroendevalda begära att grammatiska fel och lite annat bör rättas till, men att ändra i yttrandens ”kärna” verkar inte gå för sig. I så fall måste man hitta en majoritet som ”förkastar” förslaget, skriva själv eller begära ett nytt yttrande eller fastna för ett beslut som innebär att man avstår från att avge ett svar.

Som representant för Vänsterpartiet är allt detta ett problem. Som av en tillfällighet blir det så att många kommunala utredare får gott gensvar av den politiska majoriteten, det är mera sällan att Vänsterpartiet applåderar livligast.

Nu till nämnda fullträff. På torsdag skall socialnämnden i Vänersborg fatta beslut om en remiss i ärendet ”Yttrande över betänkandet: Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)”. Det handlar om LOV (Lagen om valfrihet) och om betänkandets förslag om obligatoriskt införande av valfrihet inom hemtjänsten.

Hemtjänsten är en del av välfärden, valfrihet antyder ”öppning för privata” – för en Vänsterpartist är det frågan om högsta vaksamhet. Men tänk, vad händer? Den som läser förvaltningens yttrande har bara en fråga kvar: Kommer yttrandet att överleva behandlingen i socialnämnden och senare i kommunstyrelsen? I Vänersborg har vi nämligen en borgerlig kommunledning…

ORD OCH INGA VISOR, fem sidor ren njutning och ett stort tack att någon har tagit sig tid att läsa ”allt”, begrunda ”klart” och skriva med en tydlighet som saknar motstycke.

Det blir nog aldrig en proposition. Inte när det gäller obligatoriskt valfrihet …

Jonas Sjöstedt i SvT-intervju

I förrgår intervjuades Jonas Sjöstedt av SvT och Margit  Silberstein. Raka frågor, raka svar. Med undantag för några frågor där Jonas avböjer svar och hänvisar till samtal som har förts i förtroende. Hela intervjun är på 8 minuter och ligger på SvT-forum.

Där ligger också en inspelning från riksdagens frågestund samma dag med statsminister Fredrik Reinfeldt. Återigen raka frågor. Men vilka svar ….

Förresten, när Jonas Sjöstedt avslutar sitt replikskifte med Fredrik Reinfeldt så går han fram och överlämnar brevet där Vänsterpartiet förklarar sig beredd att diskutera utbildningsfrågor med Moderaterna.

 

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv