Restad Gård

En delseger, ja, men nu återstår mycket lokalt

I måndags gällde riksdagens debatter inte endast frågan om ”vinstuttag i välfärden”, det fanns flera andra betänkanden från olika utskott som togs upp.

Från finansutskottet fanns betänkande 2017/18:FiU49 med titeln ”Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Utskottet tog här ställning till dels propositionen 2017/18:252 med samma rubrik, dels ett antal motioner som hade väckts med anledning av propositionen.

Debatten klargjorde att riksdagens majoritet vid omröstningen på torsdag kommer att ställa sig bakom regeringens och utskottets förslag. Det är inte bara Vänsterpartiet utan även Centerpartiet som vill rösta för förslaget.

Debatten blev mycket längre än det förutsågs när den planerades. Flera talare använde fler minuter än de som anmäldes i förväg. Dessutom förekom ett antal läsvärda replikskiften. För Vänsterpartiet var det Nooshi Dadgostar, för Centerpartiet Johanna Jönsson som berättade om partiernas dilemma: Å ena sidan ville man hellre ha ett förslag som rensade bort alla oklarheter och osäkerheter, å andra sidan gällde det tiden. Hellre ett beslut överhuvudtaget, även om det inte var riktigt bra, än inget beslut alls.

Den som vill kan läsa debatten i sin helhet, texten är tagen från riksdagens snabbprotokoll.

Vänsterpartiet centralt har på sin hemsida lagt ut information med rubriken ”En delseger – men vi är inte nöjda”.

I Vänersborg betyder regeringens och riksdagens agerande oerhört mycket. Vi ser ju att samtidigt som Migrationsverket stänger boenden för asylsökande på många orter, så fylls anläggningen på Restad med enskilda och familjer som flyttas hit.

Självfallet räknar vi med att Vänersborg vet hur arbetet ska organiseras för att alla nyanlända ska känna sig välkomna. Men för att vara på den säkra sidan, ber vi kommunstyrelsens ordförande att på nästa fullmäktige informera om kommunledningens vidtagna åtgärder. Här Vänsterpartiets interpellation.

Stoppa utvisningen till Afghanistan

I ösregnet tågade under förmiddagen ett hundratal asylsökande och nyanlända från förläggningen på Restad Gård till centrum i Vänersborg. Med röda rosor togs de emot av en stor grupp vänersborgare, som ställer sig bakom deras krav att avbryta utvisningarna till Afghanistan.

Flera talare framförde appell på dari, pashtu och på svenska, som berörde det ohållbara i att bli utvisad till ett land i krig, till ett land där regeringen vädjar till Sverige att inte fortsätta med att i rådande läge skicka hem flyktingar. I tåget fanns också barn, flera barn som har fötts här i Sverige efter flyktingarnas ankomst och under lång väntetid på ett beslut från migrationsverket. Till torget kom också ett trettiotal ungdomar, som hade lämnat sina klassrum på våra grundskolor och på Birger Sjöberggymnasiet. De flesta av dessa har ju anlänt långt innan de fyllt 18, den orimligt långa behandlingstiden av deras asylansökningar gör att de nu måste räkna med att få ett utvisningsbeslut vid fyllda 18.

Demonstrationer har idag förekommit på en mängd olika platser i Sverige. Alla samtidigt som riksdagen höll en aktuell debatt om ensamkommande barn och ungdomar. Den återkommer vi till när snabbprotokollet läggs ut på riksdagens hemsida. Det var en bra och klargörande debatt, partiernas representanter fick tillfälle att förklara partiernas avsikt att agera eller att avstå från att vilja agera. Ungdomarnas vädjan att bli hörda och civilsamhällets krav på en adekvat reaktion från lagstiftarnas sida bemöttes av alla åtta partier. Positionerna skiljer sig tydligt men det finns ett litet hopp att en majoritet i riksdagen kan enas om någon öppning.

Sverigedemokraterna överraskade: i debatten om de ensamkommande ungdomarnas situation passade SD-ledamoten Paula Bieler på att använda del av sin talartid för att begära riksdagens misstroendevotum mot statsminister Stefan Löfven med anledning av hans kännedom om Transportstyrelsens outsourcing av IT-verksamhet.

Ett upprop från Röda korset – idag onsdag

Vi återger här ett upprop från Röda korset, Vänersborg:

Hej alla.
Idag onsdag kommer riksdagsledamöterna diskutera Afghanistan från kl 10.00. Det är vänsterpartier som har bett om det. En viktig stund framför tv:n för många.

Idagonsdag den 13 september kl 9,00 kommer boende på Restad gård mfl. att genomföra en heldagsdemonstration.Man avser att börja kl 9.00 utanför Migrationsverket, för att fortsätta gående till centrum
.
Du är välkommen till centrum vid 12-tiden.
Då hoppas jag att du och många andra svenskar finns där för att välkomna våra unga vänner och vuxna med familjer från Afghanistan.
Vi volontärer försöker fundera vad vi kan bistå med, men de asylsökande har helt planerat detta själv.
Sprid denna information till dina nätverk, dina föreningar, grannar, arbetskamrater så att vi blir flera svenskar än afghaner.
Det vi ställer oss bakom är.
Stoppa alla avvisningar till Afghanistan! Flyktingamnesti.

När avvisningarna har stoppats har vi räddat många liv. Hjälp till du också.

ps, om du har lust får du gärna ha med dig röda rosor att välkomna de asylsökande när de kommer till torget.
Hoppas vi ses!!

Det är helt ok att klä sig i rött, men det är du personligen som deltar, inte någon organisation.

Ps. har du en högtalare över.? I så fall behövs den idag,

Vad undrar du över?

juni2Dagens RÖDA LÖRDAG var den sista innan sommarlovet. Vi annonserade i veckan:”Vad undrar du över? Budgetarbetet är i full gång och du undrar kanske var (V)i står?”

Själv undrade vi en stund varför det var så folktomt i centrum. Men visst, det var ju skolavslutning igår och alla tycktes njuta av att kunna sova ut ordentligt. Någon berättade dock från Kumlienskolan att där var det inte många som längtade till lediga dagar och veckor. Varken elever eller deras föräldrar. Kumlienskola ligger på Restad Gård och där tycks alla barn längta till skolan för att kunna lära sig det nya språket, mer och mer och bättre och bättre.

Några frågor gällde som väntat budgetarbetet och varför S och V i Vänersborg inte tycks kunna samarbeta. Vårt svar är att i år fanns i alla fall en början. S hade gett uppdrag åt en representant för sin samarbetspartner C i kommunens minoritetsledning att samtala med oss. Alltid en början, men det ledde inte till något resultat, även i år tycks S lita på stöd från SD för att föra sitt budgetförslag i hamn.

De flesta frågor gällde faktiskt något som tycks beröra många människor i Vänersborg men som inte beslutas här utan i riksdagens kammare  genom ett antal omröstningar tisdagen 21 juni. Dagen innan debatteras frågan. Det handlar om ”Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, regeringens proposition 2015/16:174. Riksdagen fick lagförslaget från regeringen S och MP den 28 april. Samtliga andra partier har skrivit var sin motion. För Vänsterpartiet och för Sverigedemokraterna vållade detta inga större kval, båda partier har sina inställningar klara och håller fast vid sina ståndpunkter. Fyra andra partier har vridit och vänt på sin argumentation för att få det rätt på något sätt. Centerpartiet har också valt att gå en egen väg, medan M, L och KD söker efter förklaringar varför man så snabbt ändrade kursen med 180 grader.

Här propositionen och samtliga motioner:

Den 14 juni justeras socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU16 som därefter blir offentligt. Då vet vi vilken linje de olika partierna tänker följa när debatten förs i riksdagens kammare måndag 20 juni. Lagen föreslås träda i kraft 20 juli 2016.

Ta en titt på en film som Röda korset har lagt ut på YouTube inom ramen för sin kampanj ”Riv lagen, inte familjer”:

Visst känns det jobbigt

Många i våra kommunala verksamheter känner att alla ansträngningar till trots blir mycket ogjort för stunden, att man inte räcker till, att det känns övermäktigt. Varje liten insats vi kan göra betyder något för flyktingarna som kommer hit. Vi är många och vi har alla förutsättningar att tillsammans ordna det som behöver ordnas för människor som har flytt för sina liv.

En folkomröstning som ställer frågan om vi vill hålla fast vid att försvara mänskliga rättigheter eller om vi vill överge grundläggande humanitära värderingar behöver vi inte frukta, utgången är given.

Medan partiledarna träffas i morgon, fredag, för att diskutera och förhoppningsvis komma överens om vilka uppgifter som skall prioriteras och vad som behöver göras omedelbart, råder ute i kommunerna febril aktivitet att rätta till vad som riskerar att gå snett. Allt kan inte lösas på en gång, tålamod hos hjälparna och den som behöver hjälp är nödvändigt. Upptäcker man att något i kedjan kommer snett behövs hjälp och stöd, anklagelser hjälper inte – det blir inte bättre för det.

Vänersborg har fått besök av både kungen och Anna Kinberg Batra ute på asylboendet Restad Gård. Uppenbarligen ordnas boendet och verksamheten på ett sätt som kan visas upp som förebild och som ska ge inspiration till andra som först nu startar asylboenden i sina egna kommuner.

Men nu kommer nya utmaningar – migrationsverket är desperat, informerar i sista ögonblicket eller råkar ut för att träffa felaktiga beslut.

Ingen flykting från Afghanistan, Irak eller Syrien har en blek aning om vem Bert Karlsson är. Migrationsverket vet. Vänersborgs kommun borde veta, Bert Karlsson arrenderar sedan några år tillbaka den stora campingplatsen Ursand. Ett samtal med entreprenören borde ha förts ”innan”, med budskapet ”låt bli”. Men nu är det som det är. Flyktingar finns på plats och alla ansträngningar behöver koncentreras kring att göra tillvaron och väntetiden dräglig. Röda Korset med flera organisationer kommer inte att blunda för denna utmaning heller.

Var och en som fortfarande kan och vill göra ytterligare en insats, stor eller liten, ska veta att det finns möjlighet till detta, denna vecka, nästa månad, hela långa vintertiden och kanske även hela nästa år …

Adnan Abdulghani talade till kommunfullmäktige i Vänersborg

Barnen från Restad Gård ville komma till kommunfullmäktige med ett budskap.

1 rg

2 rgGårdagens sammanträde inleddes med ett tal från Adnan Abdulghani innan han ropade in barnen för en lyckad dansföreställning. Här en översättning av Adnans inledning och några bilder från våra barn.

 

God afton. Jag ber om ursäkt för att jag talar på engelska, men jag började på sfi för bara två månader sedan. Jag lär mig snabbt och jag hoppas att jag snart kan tala på svenska. Jag förstår dock redan en hel del. Dock nu på engelska, jag heter Adnan Abdulghani, jag är dataingenjör och kommer från Syrien. Jag kom till Sverige för ungefär ett år sedan. Jag bodde på Restad Gård och fick chansen att flytta till egen lägenhet utanför för två månader sedan. Då kunde jag påbörja min utbildning på sfi. Jag företräder en grupp på Restad Gård som kallas Support Group. Gruppen består av såväl flyktingar som svenskar som tillsammans arbetar för att hjälpa flyktingar som nu kommer till Vänersborg. Tanken är att stödja integrationen från första dagen här i Sverige.
Det är av stor betydelse att kunna rikta mig idag till er och berätta om det som har varit under detta år, allt vi har ordnat och hunnit med. Inget kunde dock ha gjorts om det inte hade varit för stödet som vi fick från kommunen, från organisationerna här på orten och från lokalbefolkningen, men även från migrationsverket. Vi organiserar på Restad Gård i snitt fyra aktiviteter varje dag, lite över 28 aktiviteter per vecka. Vi har öppnat ett antal klubbar för flyktingar: Välkommen-klubb och olika klubbar för våra kvinnor, våra barn och för sport. En av de viktigaste är akademiklubben för flyktingar med långa utbildningar, men även klubben där hantverkare med olika yrkesbakgrund samlas.
Det är viktigt att förstå att flyktingarna som nu kommer till Sverige måste stanna länge på sina asylboenden, i de flesta fall längre än ett och ett halvt år. Och under den långa tiden är de för sig själva. Flyktingarna lever fortfarande i deras ”egna land”, de lever inte i Sverige än. Det sker inte mycket av integration, ingen har introducerat dem till samhället från första början. Och det är det vi försöker ändra på. Oberoende av om vi tänker på dem som väntar på ett beslut om uppehållstillstånd eller på dem, som redan har fått ett positivt besked, och även oberoende av om vi tänker på dem som kommer att stanna i Sverige eller dem som senare återvänder till sina hemländer, alla borde få uppleva och lära sig vad Sverige är. Alla borde lära känna något om landet, om den svenska historien, demokratin, ja allting egentligen. De borde få ett arbete, en sysselsättning, praktik utan lön, något. Även om de återvänder, låt dem återvända med erfarenhet om Sverige. Sådant bidrar till förändring, av den egna bilden, av den närmaste omgivningen. Och om de stannar i Sverige, har vi sparat in ett och ett halvt år för var och en.
Ett och ett halvt år på asylboende, därefter två år på sfi. Det blir tre och ett halvt år, sedan säger vi till flyktingarna: Nu ska ni integreras, ni måste hitta ett jobb. Jag är dataingenjör, tror ni att jag efter tre och ett halvt år fortfarande har relevanta kunskaper, när jag bara sitter och gör ingenting, bara väntar. Jag tror inte det. På Restad Gård bor ett trettiotal läkare, ett fyrtiotal lärare, nästan fyrtio ingenjörer – alla på Restad Gård. Jag ber er att ni använder er av dessa människor, oberoende av om ni låter dem stanna i Sverige eller inte. Under denna tid av ett och ett halvt år, av ett år, använd dem. Jag riktar mig inte endast till Vänersborg, det gäller alla kommuner, de små kommunerna. Det här har lagts i era händer, använd det, för att göra er stad till en bättre plats.
Jag är så tacksam att ni gav mig tillfälle att tala till er. Huvudpunkten för oss är att vi skulle kunna ordna många praktikplatser, för läkare, ingenjörer, lärare. Vi har kommit igång i skolor, i några affärer och verkstäder. Detta har gjorts möjligt för vi lyckades att skapa denna triangel av samarbete mellan kommunen, de lokala föreningarna och verksamheter och så migrationsverket. Koordinerar vi detta samarbete, mellan dessa tre parter, kan vi göra det bästa för Restad Gård. Asylboendet Restad Gård anses av flyktingarna, och med måttstocken som vi flyktingar anlägger, som det bästa boendet i Sverige, därför att vi lyckades med detta samarbete. Och naturligtvis hoppas vi att våra erfarenheter kan komma till nytta på andra platser och anläggningar i Sverige, i andra kommuner. Alla prövar egna vägar, samlar egna erfarenheter. Men vi hör från så många håll, från politiker och andra, det här är den mest värdefulla och lyckade ansats ni valde i Vänersborg. Tack så mycket.
Barnen från Restad Gård ville absolut komma hit idag. De vill tala om för er att de är tacksamma för att kunna vara här i Vänersborg. Samtidigt förstår vi att ni bekymras över att ni inte vet mycket om vår bakgrund, varifrån vi kommer. Våra barn vill berätta att de kommer från färgglada länder, och att barnen vill bidra med många färger till samhället här, och att vi aldrig, aldrig vill vara de mörka fläckarna.

4 rg

5 rg

Inte varje dag ….

…. vi behöver komplettera ett inlägg på vår egen hemsida, men nu blev det så.

I förmiddags berättade vi om händelserna på och kring Restad Gård, migrationsverkets anläggning för 900 asylsökande. Senare kom först ett inlägg i den lokala tidningen TTELA som tog ställning mot klottervågens budskap i centrum i Vänersborg – läs ”Upprörda röster efter nedklottringen”.

Därefter fanns tidningen på plats när de boende på Restad Gård samlades utanför migrationsverkets lokaler: ”Asylsökande manifesterade mot våld”.

Även inne i kommunhuset rör det sig. För länge, länge sedan hade kommunledningen hört av sig till migrationsverket med ett yttrande. ”Vänersborg …. säger  …. stopp ….”.Nu kom ett svar från migrationsverket till kommunstyrelsens ordförande. Visst diskuteras det på stan. Allting är inte bara svart eller vitt.

Det  finns en viss förväntan inför kommunstyrelsen nästa vecka och inför kommunfullmäktige nästa månad – kommer det att finnas någon ledamot som framför annan uppfattning än att Vänersborg tar sitt ansvar på allvar, den som kommer hit som flykting eller söker skydd ska veta att vi bryr oss. Vi kan inte lösa allt, det är många förväntningar som ställs på oss, men vi ska inte svika.

Olika sätt att se och förstå och agera

Idag skriver Vänersborgs kommun på sin hemsida att befolkningstillväxten fortsätter. Här återges också korrekt att siffrorna inkluderar nya kommuninvånare som bor kvar på asylboendet Restad Gård. Det gäller asylsökande som har fått ett positivt beslut från migrationsverket  och erhållit permanent uppehållstillstånd. Läs mera ”Befolkningen ökar i Vänersborg”.

Också idag berättar lokaltidningen TTELA om två händelser som anknyter till Restad Gård. ”Personal på Restad Gård låste in sig” och ”Rasistiskt klotter på gågatan”. Där fanns texten ”STÄNG RESTAD GÅRD”.

Vi finner det viktigt att komplettera bilden. Här ett mail från de boende på Restad Gård:

Today at 12:30 the guys in Support Group will organize with people living in Restad Gård a silent stand up outside the reception unit in Restad Gård where the trouble happen yesterday, to condemn the action that happened there and to say we don’t agree this kind of behavior, and that everyone in Restad Gård appreciate the Migrationsverket workers, and in the same time to give massage to the Swedish media that asylum seekers they don’t agree with such actions, specially that some of the media in Sweden Accuse the the people who live in Restad Gård that they attacks the Migrationsverket workers,and to tell that who did this is not one of the resident of  Restad Gård as the say in the Media ,

”The Magnification and focusing of the asylum seekers problems and ignoring the positive initiatives from  them  for whose benefit ?!!”
Its silent stand up for half an hour, they will hold papers and they will give some flowers to the works of the reception unit.
Best Regards
Adnan Abdul Ghani
SUPPORT GROUP
TEL: 076-9118825

 

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv