Debattartiklar

Det är 8 mars igen. Kvinnodagen. Behövs den verkligen fortfarande?

Lokaltidningen TTELA​ tog in en debattartikel från Kate Giaever. Kate är ledamot i styrelsen för Vänsterpartiets lokalförening och är på tredje plats på vår lista i årets val till kommunfullmäktige.  

Det är 8:e mars igen. Kvinnodagen. ­Behövs den verkligen fortfarande?

Ja det gör den! Hela #metoo rörelsen vittnar om hur kort vi faktiskt har kommit. För många, både män och kvinnor blev den en fruktansvärd ögon­öppnare. Jag vet vänner och bekanta som bara ­viftade bort allt i början men som ­sedan blev helt tagna när framträdande, ­offentliga kvinnor vittnade om vad de blivit utsatta för. Kvinnor som blivit våldtagna, förnedrade, kränkta, utsatta för maktmissbruk och blivit kallade både för fitta och hora, lilla gumman och stumpan.
Lika illa är det när vi låter förövare få fortsätta utan att vi ingriper. Vi blundar, tycker inte det är så farligt eller vill bara inte lägga oss i. Det är nog det värsta, att vi inte bryr oss om våra medmänniskor.
Generellt sätt är mannens mest otrygga plats utomhus. Kvinnans mest otrygga plats är i hemmet. Där vi borde få känna oss trygga och älskade.
Lägg till vår arbetsplats och utomhus har vi snart täckt in hela dygnet.
Vi lär våra döttrar hur de ska skydda sig, när vi istället borde lära våra söner att inte våldta eller bruka våld.
Tänker vi på vad vi samtidigt utsätter våra barn för? Barn som ser sina föräldrar misshandlas. Barn som våldtas, kränks och utsätts både för verbalt och fysiskt våld.
Det är inte ens lätt att växa upp till en trygg och älskad individ utan att ha dessa förutsättningar med sig.
Inte gör det saken bättre att det i våra domstolar sitter personer med värderingar som inte hör hemma i en rättsstat som strävar efter ett jämlikt samhälle.
Jag vill mena att vi alla har ett ansvar för att göra bättring. Du, jag, vi, ni och dem. Män som kvinnor. Kommun, landsting, stat, rättsväsen, media, företag, föreningar, kyrkor och politiska partier.
Vi lappar och lagar ett samhälle utan att se till de enskilda och unika individer vi faktiskt är.
Tempot i samhället, statusjakt, vinstjakt och ”se vad bra vi har det” på sociala ­medier gör oss kalla inför varandra.
De som redan är svaga är ofta de som behöver kämpa hårdast för att inte få det sämre, att kunna behålla det lilla man har eller att försöka få det bättre.
Vad ska då jag göra? Jag ska fortsätta värna om min familj, grannar och vänner. Göra ett bra arbete på jobbet inom LSS.
Samt fortsätta föra en mänsklig politik genom Vänsterpartiet. Ledord som trygghet, värdighet och mänsklighet måste få kosta. Vi måste värdesätta våra barn, vuxna och gamla så att vi kan vara stolta över våra handlingar.

Kommunledningen frågar, vi svarar …

Vart är politiken i Vänersborg på väg?

Frågan ställs i lokaltidningen TTELA nu på måndagsmorgon. Debattartikeln undertecknades av Marie Dahlin, S, och Bo Carlsson, C. Båda är denna mandatperiod kommunalråd och representerar två av tre partier som utgör minoritetsstyret. S och C har i Vänersborg gått hand i hand sedan 2002.

I februari 2015 ställdes också en fråga, den riktades till hela kommunledningen. S, C och MP: Borde det inte vara bäst för oss alla som har politiska uppdrag, borde det inte ligga i hela kommunens intresse att den träffade överenskommelsen görs offentligt så att vi vet vad som gäller?” Av Marie Dahlins korta skriftliga svar i fullmäktige framkommer: ”nej … det är ett internt material för våra partier

Det är inte lätt med långsiktigt arbete om det inte sker öppet.

Det finns ingen dold agenda hos Vänsterpartiet.

Inför budgetbeslutet i juni inbjöds vi dels av kommunledningen S, C, och MP, dels av partierna M, L och KD. Vi förde samtal och informerade varandra hur vi uppfattade verksamheternas behov av förstärkning och de ekonomiska förutsättningar som fanns för att kunna leva upp till detta. Vid båda tillfällen presenterade vi det underlag som sedan blev vårt yrkande. Vi visste dock att vårt eget förslag hade mindre utsikt att vinna gehör i fullmäktige. Därför sade vi också till Gunnar Lidell och till Bo Carlsson vid dessa samtal att vi skulle rösta på det förslag som låg närmast vårt eget, under förutsättning att det fanns en väsentlig skillnad mellan de två huvudförslagen i fullmäktiges slutomröstning.

Av alla handlingar och protokoll framgår att förslaget från M, L och KD utformades mycket nära de tankar som Vänsterpartiet hade framfört. I fullmäktige röstades kommunledningens förslag ner och det tillfördes i runda tal lite över 20 miljoner till socialnämnden, 10 miljoner till barn- och utbildningsnämnden och några miljoner till kultur- och fritidsnämnden.

Dessa beslut för 2016 och 2017 är väl ändå att betrakta som ett uttryck för politisk långsiktighet.

Sedan blev Vänsterpartiet åter överens med M och flera andra partier när vi vägrade ge ansvarsfrihet 2015 för Bo Carlsson i sin roll som ordförande i kommunalförbundet för räddningstjänsten. Varför har vi offentligt skrivit om och mycket utförligt motiverat från talarstolen.

Slutligen finns en gemensam motion mellan en ledamot från M och en annan från V. Varför hetsa upp sig på förpackningen? Öppna motionen och begrunda det sakliga innehållet. Motioner skrivs väl inte utan att det föreligger en anledning?

Vart är politiken i Vänersborg på väg?

För Vänsterpartiets del är svaret: Vi arbetar öppet, vi lämnar våra förslag och tankar i god tid och på rätt plats, här på hemsidan, när vi kan träffas på våra Röda Lördagar i gågatekrysset, på våra möten, och självfallet i fullmäktige genom våra frågor, våra interpellationer och motioner.

P.S. En replik på TTELA:s debattsida: Sakpolitik viktigare än avsändare

Välmenande vilseledning

I slutet av förra veckan fanns en debattartikel i lokaltidningen TTELA: ”Tondövt beslut om musikutbildning”, undertecknad av inte mindre än 13 välkända Vänersborgsprofiler. Debattartikeln slår vakt om musikutbildningen för våra ungdomar i Vänersborg. Bra, mycket bra.

Men frågan är om dessa synpunkter verkligen leder till önskat resultat.

Lite fakta: Kunskapsförbundets direktion fattade i april ett beslut att intagningen till det musikestetiska programmet hösten 2016 endast skulle ske i Trollhättan, utbildningen skulle inte starta hösten 2016 i Vänersborg. (Här två inlägg på hemsidan som också redovisar protokoll, omröstningslistan, reservationer: maj och juni ).

Vänsterpartiets representant från Vänersborg yrkade att utbildningen skulle starta på båda orter.

Beslutet fattades efter omröstning med siffrorna 9:4:1. Sex ledamöter från Trollhättan och tre socialdemokratiska ledamöter från Vänersborg hade beslutat att inte starta i Vänersborg. Vårt parti reserverade sig skriftligt.

En månad senare gjorde S-representanterna från Vänersborg ett försök att riva upp beslutet. Framställningen förtjänar beröm för sin ärlighet, man insåg helt enkelt i efterhand att man borde ha insett beslutets betydelse vid första tillfället. Nu var det för sent. Först nu spelade ordförandens utslagsröst en roll.

Kunskapsförbundet är kvar i Vänerparken. Förbundet vill flytta än mer verksamhet in i huset.

Det estetiska programmet med inriktning mot musik ska erbjudas i båda kommunerna hösten 2017. I Vänersborg finns också en unik spetsutbildning med fokus på kammar- och orkestermusik. Denna spetsutbildning är inte ifrågasatt, utbildningen växer och drar till sig fler och fler sökanden, alla klarar dock inte de särskilda ansökningskraven. Om båda inriktningarna finns så är det en självklarhet att det sker ett samarbete. Det är bara att konstatera att det är värdefullt för alla elever, för hela skolan och för vår kommun om båda inriktningarna finns i Vänerparken.

Förbundet ordnar utbildningar i enlighet med elevernas önskemål och ansökningar. Förbundets direktion beslutar vad som ska ordnas och vad som inte kan ordnas. Direktionen har inga egna pengar, det är kommunledningarna i Trollhättan och i Vänersborg som bestämmer hur mycket pengar förbundet får till sitt förfogande. Ingen av musikutbildningarna tillhör gymnasieskolans ”billiga” program, spetsutbildningen har i särklass dyrast elevplatser. Dyra utbildningar måste bekostas genom att andra utbildningar ”bidrar” med en slant, om inte en kommun som ömmar extra för något program vill hosta upp ett extra bidrag till ett enskilt program.

Debattartikeln följer en konspiratorisk tråd. Varför? Varför inte inse att det finns annat man borde göra istället?

Se till att diskutera med politikerna hur besluten bör utformas innan de går till sammanträdena. Det var långt innan april väl känt vad som skulle avgöras, den dumma april-omröstningen kunde undvikits.

Men det viktigaste av allt: Varför sikta så fel när den egentliga frågan är hur enkel som helst? Varför inte berätta för nästa elevkull, nuvarande årskurs 9, hur värdefull utbildningen på det estetiska programmet med musik är? Efter årsskiftet samlas valblanketterna in. Alla elever kan välja flera program och prioritera vilken utbildning som skall stå högst på ansökningsblanketten. Ingen elev kan gå två utbildningar eller fler, en elev, en utbildning. Alla tretton namnteckningar under debattartikeln kommer från personer som vet mycket om musik, kan mycket om musik, några har varit elever på det estetiska programmet. Inte nyss, utan på den tiden när alla klasser var välfyllda, 30 elever intagna och några sökanden som inte ens ”kom in”. Varför inte marknadsföra EsMu? Berätta att programmet är högskoleförberedande, att man får ”det mesta” och därutöver en god musikutbildning. Varför har vi en profilklass ”musik” på grundskolan i Vänerparken? För att belöna elevernas intresse och ge utrymme att spela musik.

Det var under förra skolministern Jan Björklunds tid som en avgörande förändring skedde. Under något år tillhörde det estetiska programmet inte längre de studieförberedande programmen. Då kom föräldrarnas ”medbestämmanderätt” fram: Min son, min dotter ”ska” gå en ”riktig” utbildning, antagningen till det estetiska programmet påverkades direkt och har fortfarande inte hämtat sig.

Så sätt igång och rekrytera, det är vår uppmaning till Joakim Johansson, Anton Hård af Segerstad och Agnes Carlsson. Tio andra Vänersborgare hjälper säkerligen till. Se till att många elever i Vänersborg och i Trollhättan väljer det Estetiska programmet med inriktning mot musik, då finns utbildningen åter i Vänersborg och samarbetar med spetsutbildningen, som aldrig varit hotad.

Marie Dahlin återkommer och ställer några frågor.

Marie Dahlin återkommer med sin andra debattartikel i den lokala tidningen TTELA och ställer några frågor.

Svar på den första frågan kommer sist.

”Jobbar inte Vänsterpartiet i Vänersborg för att nya slussar ska förverkligas?” Svaret är: Frågan har inte högsta prioritet i vår lokalorganisation i Vänersborg. Vi tror på en klok fördelning av arbetsuppgifter. Vi har kontakt med Vänsterpartiet i regionen och i riksdagsgruppen och vi anstränger oss för att få information om det som sker kring denna fråga. Hittills kan vi konstatera att:

  • 19 februari 2013 skrev Trafikverket: ”Nuvarande slussar i Göta älv-Vänerstråket som togs i drift 1916, beräknas vara uttjänta till 2030 trots löpande underhåll. Ett historiskt beslut behöver fattas. Ska Vänersjöfarten utvecklas eller läggas ned?”

  • Vi har läst utredningen och begriper vad som står där.

  • 8 april 2014 kom regeringen med den Nationella transportplanen 2014-2025. Det finns inga som helst anslag för slussarna. Det är ”skrämmande” att man bara kan läsa om slussarna i två halva bisatser, där det talas om behovet av fördjupade utredningar.

”Jobbar inte Vänsterpartiet i Vänersborg för att genomföra inre vattenvägar?”

Svaret är: Nej, det gör vi inte. Vi tror oss veta att det finns annat som våra medlemmar vill att vi ska ägna våra krafter åt. Vi följer däremot vad som sker i frågan och kan med tillfredsställelse notera att den frågan långsamt men säkert tycks få en bra lösning som definitivt gynnar Vänersjöfarten och därmed Vänersborg – om Vänersjöfarten kommer att finnas kvar.

”Jobbar inte Vänsterpartiet i Vänersborg för att sjöfarten ska fungera oavsett brohöjden i Göteborg?”

Svaret är: Vi förstår inte frågan. Självfallet fungerar sjöfarten oavsett brohöjden. En hög bro som hittills underlättar för fartyg att passera utan onödiga väntetider. En låg bro som inte ska öppnas ”vid behov” utan endast vid ett sparsamt antal tillfällen vid fastlagda tider utgör ett hinder för den kommersiella sjöfarten. Vi inbillar oss inte att vår röst avgör frågan om Göteborgs stad eller Sjöfartsverket vinner den striden. Men vi följer såklart med intresse utvecklingen.

  • Miljöprövningen av den nya Hisingsbron ligger nu för avgörande i mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Huvudförhandlingen ska preliminärt äga rum i juni.

  • Rätt beslut av rätt instans – Marie Dahlin överskattar våra förutsättningar.

Den första frågan sist:

”Vill Vänsterpartiet ha någon hamn alls?”

För Vänsterpartiet Vänersborg blir svaret ett rakt ja. Sedan förstår vi att inte alla följer Vänsterpartiets arbete i riksdagen, så här kommer svaret: Ja.

Den sista frågan är ändå belysande. Vänsterpartiet har i samhällsbyggnadsnämnden och i två debattartiklar försökt göra klart varför vi först kan och vill säga ja till detta oerhört kostsamma investeringsbeslut när vi känner oss säkra på faktaunderlaget. Vad är det för fel att vilja ta ett uppdrag som förtroendevald på allvar?

Nu finns ärendet (21 på listan) i kommunstyrelsen på måndag där vi kommer att upprepa våra frågor. Vi har tre kommunalråd med ett övergripande ansvar för kommunens väl, är verkligen alla överens att det är rätt att ignorera Vänsterpartiets frågor?

Vår debattartikel bemöter Kurt Karlsson (SD)

1 april berättade lokaltidningen TTELA att Jimmie Åkesson skulle komma till Vänersborg. Dagen efter fanns en debattartikel av fullmäktigeledamoten Kurt Karlsson, SD, i tidningen. 

Idag fick vi tillfälle att bemöta Kurt Karlsson i lokaltidningen. Eftersom texten inte är densamma som den vi lämnade till redaktionen, återger vi här vår text i sin helhet: 

TTELA har plats för en debattartikel per dag. Tidningen får in fler texter än det finns plats för. Därför placeras debattartiklarna allt som oftast i samband med andra aktuella händelser. En sådan är besöket på ett äldreboende i Vänersborg av ordföranden för Sverigedemokraterna. Det vi undrar över är om tidningen har klart för sig att debattartikeln motverkar tanken med besöket. Jimmie Åkesson strävar ju efter att på alla sätt och vis uppfattas som ”korrekt och saklig”.

Kurt Karlssons artikel präglas av bristande kunskap, vars slutsatser leder in i ideologiernas mörkaste vrår…

Karlsson skriver:

”Vi Sverigedemokrater anser att PRO:s krav är välgrundat och bör sättas i relation till de miljarder skattemedel som vräks ut beroende på flyktingpolitiken.”

PRO ställde tre frågor, organisationen ställde inga krav i insändaren. Redan här hamnar Karlsson fel.  Karlsson hamnar av bristande kunskap ofta fel. Och han tycks aldrig ha något intresse av att ta reda på de faktiska omständigheterna. Karlsson svarar inte ens på PRO:s frågor.

Kurt Karlsson och SD har bara ett intresse – att ställa utsatta grupper mot varandra. SD, precis som sina förebilder på den yttersta högerkanten, slår alltid uppifrån och ner. Det är alltid samhällets mest utsatta grupper som ska ta ansvaret för den politik som förs.

På det här sättet spelar SD på fördomar och fiskar i mycket grumligt vatten. Att skylla Sveriges politik på människor som flyr från krig och som i många fall inte ens har rösträtt är att rikta kritiken bort från de verkliga makthavarna.

Karlsson fortsätter att visa sin okunnighet när han skriver:

”Vänersborgs kommun har slutit avtal med Migrationsverket om mottagande av 579 personer.”

Det är fel. Vänersborg har ett avtal med Migrationsverket på att ta emot 50 personer. De krigsflyktingar som finns på Restad Gård har inte kommunen slutit avtal om. De har hittat en fristad i Vänersborg från inbördeskrigets Syrien därför att Migrationsverket har slutit ett avtal med ägaren av Restad Gård. Kommunen har inget med detta avtal att göra.

Enligt Kurt Karlsson blir det alltså 47,5 milj kr till Vänersborgs kommun av staten i två år för de asylsökande. Det är ett absurt påstående!

Kanske skulle Karlsson ta reda på fakta innan han basunerar ut sina fördomar? Kanske kunde Karlsson och SD kräva t ex högre skatt på de miljardvinster som företagen gör i Sverige?

De pengarna hade räckt både till vettiga villkor för pensionärerna och till en human flyktingpolitik. 

På hemmaplan väntar vi …

Fortfarande väntar vi. Tisdag 28 maj kommer Socialdemokraterna på kommunstyrelsens möte att berätta hur man har tänkt i frågan om Budget 2014. Efter valet 2010, när S förlorade 9 av sina tidigare 21 mandat, förändrades den lokala politiska scenen. Från att ha varit partiet som bestämde vad som skulle gälla har man idag intagit en vågmästarroll. Vi får se vad detta innebär i år.

En annan fråga som snart skall få ett svar kommer upp i socialnämndens möte nästa vecka. Avtalet för entreprenaden i äldreomsorgen i Brålanda löper ut och nämnden måste avgöra hur kommunen ska ställa sig inför en fortsättning.

Medan vi väntar ”här hemma” så sker mycket utanför …. Vänsterpartiet driver inte bara frågan om ”Vinstuttag i välfärden”, även på andra politikområden ser man att att enträget arbete ger goda resultat.

Läs två aktuella debattinlägg: I gårdagens Dagens Arena skriver Ulla Andersson ”Lägg inte pengar på hög, slopa överskottsmålet!” och i dagens Dagens Nyheter skriver Jonas Sjöstedt ”En bra klimatpolitik kräver rödgrönt samarbete”.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv