Gruppmöte

Gruppmöte – som alltid ett öppet möte

Att det är val nästa år börjar märkas på olika sätt. Ett av Vänersborgs nio partier annonserar sedan en tid tillbaka regelbundet i gratistidningen som utkommer en gång i veckan: ”Vi söker kandidater”. Partiet har idag problem med närvaron i kommunfullmäktige, gång efter annan förblir en plats ledig under en hel möteskväll. En politiker i samma parti har kommit med en motion om att nämnderna bör kolla med varandra hur mötesalmanackan kan ordnas bättre. Han har så många uppdrag att det krockar igen och igen, han kan inte sitta på två stolar samtidigt.
För Vänsterpartiet är bilden inte så dramatiskt. Fast det är bara att erkänna, att också vi som alla andra lokala partier tacksamt välkomnar nya medlemmar som vill engagera sig. Vi är så många aktiva att ingen av oss behöver belastas med fler uppdrag än man själv vill ta på sig. I de flesta nämnder har vi en eller två ledamöter med en eller två ersättare. Det underlättar mycket. Alltid någon att bolla tankarna med i kritiska ögonblick.
Vi samordnar såklart alla våra åtaganden och utbyter erfarenheter när vi träffas på gruppmöte. Ett sådant möte läggs alltid lite mer än en vecka innan ett kommande sammanträde med kommunfullmäktige. Vi ser gärna att alla våra sex ledamöter och tre ersättare finns på plats, så även andra förtroendevalda med uppdrag i  någon nämnd eller styrelse. Vi går genom ärendelistan, stämmer av var vi är helt överens, hör om vi har olika åsikter eller skilda infallsvinklar. Det är ytterst sällan vi behöver lägga fast en gemensam linje, dithän når vi oftast när samtalet fått den tid som ärendet kräver.
Vi går också genom nämndernas dagordningar, med rapporter från möten som varit och frågor kring möten som kommer närmast. Det känns alltid bra att alla våra förtroendevalda kan få aktuell information.
Inte sällan kommer medlemmar och sympatisörer utan något uppdrag till våra gruppmöten. Vi ser att intresset växer och att beredskapen ökar att vilja vara med. Om tre-fyra månader måste vi lägga fast vilka som skall finnas med på fullmäktigelistan för mandatperioden 2018-2021. Vem som ska få ett uppdrag i nämnder och styrelser 2019-2022 kan vi vänta med till efter valdagen 9 september 2018.
På måndag har vi vårt nästa gruppmöte. Vi börjar klockan 18:30 och siktar på att inget möte skall vara längre än två timmar. Vi träffas i vår lokal i källaren på Kronogatan 31. Välkomna!
Kopiera länk