2018 – nu är vi på väg dit

I en kommun med nio partier, med kommunledningar som byter färg vart fjärde år och med en tradition av skakiga minoriteter istället för handlingskraftiga majoritetskoalitioner, så är budgetprocessen alltid vidöppen för överraskningar.

2016 gällde att S, C och MP ledde kommunen med en budget som sex andra partier röstade fram. 2017, innevarande verksamhetsår, ”regerar” S, C och MP inte heller med egen budget – det vinnande förslaget samlade fem andra partier bakom sig, ledamöterna från SD avstod i slutomröstningen.

Se där, sex andra och fem andra! Gjorde Vänsterpartiet gemensam sak med Moderaterna i Vänersborg? Det gjorde vi – och vi behöver inte ångra. M och V hade snarlika utgångspunkter och överensstämmande slutsatser. Om någon kom först, om någon följde den andra kan vi låta vara osagt. Hur vi resonerade inom Vänsterpartiet, finns att läsa i tidigare inlägg på denna vår hemsida. Vi var öppna då och vi är öppna nu.

Bokslutet 2016 och aktuella rapporter från framförallt de större välfärdsnämnderna, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden, visar mycket tydligt att ”satsningen på verksamhet” var avgjort bättre än kommunledningens snålhet, som man förde fram med argumentet att det gällde att spara slantarna för att lånefinansiera mindre av kommunens investeringar.

Nu har budgetprocessen inför 2018 klarat av första ronden, underlaget för kommunstyrelsens möte 1 mars kan gå till tryck. Kommunledningens förslag kommer inom några dagar bli publikt, då kan vi också länka dit.

Vid dagens möte var kommunledningens och de andra partiernas uppgift att berätta hur man ville sätta ramarna och skriva anvisningarna för den fortsatta vandringen. En blick på ”Tids- och aktivitetsplan MRP” visar att nu är det nämnderna som skall yttra sig. Kan nämnden fortsätta att driva sin verksamhet med god kvalitet? Kan man organisera och eventuellt förändra och anpassa sin verksamhet så att resurserna räcker, även om större krav i form av ändrad lagstiftning och större volymer uppstår? Om nämnden inte anser sig kunna klara av detta inom tilldelad ram, hur vill nämnden då beskriva konsekvenserna?

S, C och MP lade sitt, kommunledningens förslag. M, L och KD kom med eget dokument. Vänsterpartiet redovisade vad måndagens medlemsmöte hade kommit fram till. Två andra partier satt och lyssnade.

Nu när vi känner till alla förslag så behöver vi diskutera hur vi ska agera i kommunstyrelsen 1 mars. Vi vet då om förslagen skiljer sig markant från varandra. Vi vet att vi inte har anledning till att söka annan utgångspunkt än 2015 och 2016. Men som vi skriver i vårt ställningstagande så kommer nog inte kommunstyrelsens viktigaste beslut redan 1 mars, nej, ”korten på bordet” gäller i kommunstyrelsen först 7 juni, då formuleras förslaget som kommunfullmäktige tar ställning till 21 juni.

Fram till dess har Vänsterpartiets förtroendevalda i samtliga nämnder som uppgift att aktivt bevaka vilka svar som skall lämnas till förslaget om ramarna.

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv