Arena Vänersborg

Våra yttranden angående revisionsberättelsen 2009

Då var det dags.

TTELA har rätt om att det inte blir något gemensamt yttrande från BUN. Vänsterpartiet har egna yttranden i ämnet Arena Vänersborg.

Stefan Kärvlings yttrande över revisionsberättelse 2009

Vänsterpartiet Vänersborgs yrkanden inför kommunfullmäktige 19 maj 2010

Läs gärna även dessa tidigare inlägg på vår hemsida angående revisionsarbetet

Vem granskar granskarna?

Ingen ansvarsfrihet

Var hittar man en bra revisor?

UppdateringRadio Väst och TV4 Väst följer upp våra yttranden

Och slutligen berättar TTELA ”vad Arenan kostar”, i år, nästa år, året därpå och åren därefter. Vi har redan den 13 mars skrivit om detta.

Vänsterpartiet Vänersborg = delaktighet

.

Kopiera länk