artikel

En komplettering om Seniorkortet 65+

I söndags berättade vi om kommunledningens försök att komma förbi alla medborgarförslag som syftar till att även invånare i Vänersborg erbjuds avgiftsfria Västtrafikkort till seniorer från 65 års åldern.

När kommunstyrelsen sammanträder onsdag 7 juni är det en mängd mycket viktiga och tunga ärenden som behöver avgöras. Yttrandet till Västtrafik tillhör nästan kategorien ”övriga frågor”.

Men vi vill komplettera informationen för hemsidans läsare med texten för Vänsterpartiets yrkande:

Yrkande Ärende 35  ”Utreda och implementera nytt erbjudande av seniorbiljett
Vänsterpartiet föreslår att följande text i yttrandet utgår:
Vid ett införande av erbjudandet med olika åldersgränser som kommunen beslutar om individuellt ser dock Vänersborgs kommun positivt på att erbjudandet kan införas från 70 år enligt det nya utformningsförslaget. I och med en senarelagd pension i många samhällsgrupper blir 70 år en åldersgräns där risken är mindre att kommunen
betalar för gratis kollektivtrafik till personer som fortfarande lönearbetar. Tröskeln för förändrad åldersgräns på kommunens seniorerbjudande blir dessutom mindre.
… och ersätts med:
Dialogen mellan Västtrafik och kommunerna skall underlätta att ta fram erbjudanden om tillköp som alla parter upplever som det bästa möjliga alternativet. I Vänersborg finns starka röster som länge har velat se en förändring från tillköp 75+ till 65+. Men det är inte nu kommunerna avgör vilket tillköp man väljer. Vi avser, om vårt beslut senare skulle landa på 65+, att inbjuda våra seniorer att ansöka om ett avgiftsfritt
kort med en förklarande text som tydliggör att ansökan riktar sig till seniorer som inte längre anser sig vara förvärvsarbetande.

Vänersborg 2023-06-07
Stefan Kärvling
Vänsterpartiet 

Dela den här sidan:

Kopiera länk