artikel

I Vänersborg inga tankar om Seniorkortet 65+

Nio medborgarförslag och en motion har ett gemensamt önskemål och yrkande: Vänersborgs kommun ska erbjuda invånare 65 år och äldre avgiftsfria seniorbiljetter för resor med Västtrafik, såväl buss som tåg. I Vänersborg gäller 75 och äldre. 

Alla förslag och motionen har väntat på ett svar under lång tid, några över två år. ”Vi väntar på kommande förändringar innan vi bestämmer”, säger kommunledningen. En utredning om vad som från 2024 ska erbjudas till Västra Götalands 49 kommuner har nu kommit en bit på vägen. 

På kommunstyrelsen 7 juni är avsikten att ledamöterna ska ställa sig bakom ett yttrande från förvaltningen. Det gäller ett besked kring flera frågor som har riktats från Västtrafik till alla kommuner. 

I förslag till yttrande sägs om 65+ följande: ”Vänersborgs kommun ser det som en brist att åldersgränsen för seniorerbjudandet beslutas individuellt för vardera kommun, detta leder till en mellankommunal orättvisa och missnöje bland kommuninvånarna. Vänersborgs kommun anser dock att det är positivt att åldersgräns 70 införs som alternativ om erbjudandet fortsatt utformas med valmöjlighet gällande åldersgränser.” Med andra ord, erbjuds ett val mellan 65+, 70+ och 75+ så lutar vi åt 70+ för Vänersborg.

I ärendet måste det betraktas som en fräckhet mot kommunstyrelsens ledamöter att det hänvisas till ett underlag för beslutsförslaget:

Beredning
Ärendet remitterades till det kommunala pensionärsrådet (KPR) enligt delegeringsbeslut 2023-04-25. Det kommunala pensionärsrådet behandlade frågan samt beslutade om
yttrande på ett sammanträde 2023-05-04.

Underlag

Yttrande från pensionärsorganisationsrepresentanterna i Kommunala PensionärsRådet, KPR över remiss Utreda och implementera nytt erbjudande av seniorbiljett, 2023-05-04

Det sägs däremot inte ett ord om vad KPR har skrivit. Uppenbarligen ska man lita på att beredningen har tagit vederbörligt hänsyn till KPR:s ställningstagande. Har man? 

Nej, det är något annat KPR säger i ett  längre avsnitt i sitt yttrande till kommunen: ”Pensionärsorganisationerna ställer sig bakom utredningens bedömning gällande åldersgränsen och önskar att Vänersborgs kommun väljer att erbjuda
seniorkort till seniorer från 65 år.”.

Ärendelistan på kommunstyrelsen kommande onsdag omfattar 41 punkter, seniorbiljetten är ärende 35. Låt oss hoppas att tillräckligt många ledamöter håller sig vakna.

Dela den här sidan:

Kopiera länk