65+ och Västtrafik

Seniorkortet, 65+ och Västtrafik

På alla hemsidor och alla bloggar finns en sökfunktion. Testa en gång och sök på denna sida. Har Vänsterpartiet Vänersborg på sin lokala hemsida någon gång skrivit något om ”seniorkort”, om ”65+” eller om ”Västtrafik”? Nå, finns det några sådana inlägg?

En motion och åtminstone sju olika medborgarförslag väntar på ett beslut i fullmäktige. Dessa kom in 2021, 2022 och 2023. Andra med samma yrkande eller förslag, nämligen att sänka åldersgränsen för seniorkort i Vänersborg från 75+ till 65+, har funnits även tidigare år.

Länge var kommunledningen ärlig och såg till att det blev ett avslag. Moderaterna har inte haft någon annan inställning än S-märkta ledande politiker. Men varken Vänsterpartiet eller Medborgarpartiet och inte heller enskilda invånare gav sig. Det kom regelbundet nya motioner och framförallt medborgarförslag, alla med samma tanke: Gör som andra kommuner i Västra Götaland där man tillhandahåller seniorkort för invånare som har fyllt 65 år.  För att komma undan dessa önskemål hänvisade kommunledningen i Vänersborg till att ”ett nytt kort är på gång” som gör det nödvändigt att avvakta.

Visserligen svepskäl men det funkade. Fortfarande gäller i Vänersborg, i motsats till Trollhättan, Lilla Edet, Mellerud och ett antal andra kommuner, att man får vänta tio år extra för att kunna åtnjuta avgiftsfritt kollektivresande i närområdet. För alla, även för dem med en blygsam låg pension kostar en resa från Vargön eller från Onsjö in till stan och hem igen 2×35 kronor. Tills man fyller 75, då blir det avgiftsfritt med ett seniorkort.

Men nu är det på gång! Redan 2024 behöver  alla kommuner ta ställning till en nyordning. För att förbereda allt har Västtrafik sänt ett underlag och ett antal frågor till alla 49 kommuner i Västra Götaland. 

Den 1 mars registrerades Västtrafiks underlag på kommunkansliet. Kommunstyrelsens ordförande skickade materialet till pensionärsföreningarna, deras svar har redan kommit. Om någon nämnd eller om partierna också har fått underlaget vet vi inte. Vi i Vänsterpartiet har inte fått information. 

Men vi har tagit fram Västtrafiks Underlag för dialog” som gäller projektet ”Utreda och implementera nytt seniorerbjudande”. 

För Vänersborg finns två huvudfrågor:

  • Åldersvillkor: valmöjlighet mellan 65, 70 och 75 år
  • Tid på dygnet: valmöjlighet dygnet runt eller lågtrafik

I Västtrafiks förslag finns inte längre med det som övervägdes länge – nej, kortet skall endast gälla i en zon, den zon kommunen tillhör.

Administrationsavgift – nej, det ska inte finnas möjligheten att ta ut en administrationsavgift av seniorerna.

Senast 30 juni bör kommunen besvara Västtrafiks frågor. Om det blir kommunstyrelsens ordförande, eller kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som svarar det återstår att se. 

Vänsterpartiet kommer att föra en diskussion på ett kommande medlemsmöte. Och därefter meddelar vi kommunledningen vårt ställningstagande. 

Vi hoppas att fler kommer att lämna besked. För att underlätta finns underlaget för detta inlägg här på vår webbplats.

Dela den här sidan:

Kopiera länk