Naturskolan upphör

Bra beslut kan också ha en skuggsida

Kommande onsdag finns på kommunfullmäktiges ärendelista ”Gemensam organisation för turismutveckling på Halle- och Hunneberg”. Beslutsförslaget kommer sannolikt att bifallas av samtliga ledamöter. Därmed har tre kommuner, Trollhättan, Grästorp och Vänersborg kommit en bra bit på vägen. Halle- och Hunneberg är av stort intresse för inte minst invånarna i dessa tre kommuner. Och skötsel och underhåll av värdefulla naturområden kostar som allt annat en hel del pengar. 

Underlaget till beslutet visar att det har varit många möten. Finansieringen har spelat en stor roll. Att prioritera något kan betyda att annat måste strykas. ”Naturskolan” faller offret. Det går att läsa på ett antal sidor hur värdefull Naturskolan anses ha varit. Lika ofta finns noteringen att ingen vill ta på sig att fortsättningsvis finansiera Naturskolan.  

Någon ledamot kommer förmodligen att uppehålla sig i kommunfullmäktige vid ett beklagande över att det blir så. Kanske framförs också tanken att någon gång framöver kan något ordnas som ersättning. För visst är det så att nedläggningen av Naturskolan är ett steg åt fel håll.

I Västra Götaland och på annat håll i landet planeras för projekt som skall ge ungdomar kunskap och insikt för att med framgång kunna försvara naturen mot allehanda exploatering. Här ett aktuellt inlägg från Västra Götalandsregionens Facebook-sida:

”Barn och unga ska bli mer engagerade i att rädda den biologiska mångfalden – och det ska ske genom ökad kunskap. I ett nytt projekt kommer material för lärare och ett upplevelsebaserat program för barn och unga att tas fram för att öka medvetenheten om vikten av biologisk mångfald.

Det är Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC), med säte vid Göteborgs universitet, som nu startar projektet tillsammans med fem vetenskapscentrum. Satsningen är möjlig tack vare finansiering från Västra Götalandsregionen (VGR).

– Det är fantastiskt roligt att VGR satsar på biologisk mångfald på detta sätt! säger Jenny Klingberg, föreståndare för GGBC, i en artikel på gu.se.

Målet är att ge och tillgängliggöra kunskap och naturupplevelser för människor i hela regionen.

– GGBC bygger på ett samarbete mellan arton partners och med Västra Götalandsregionens hjälp kan vi nu tillsammans fokusera på två större delar. Dels ett kunskapsutbyte speciellt inriktat mot barn och unga, dels en satsning med fokus på företag. Tanken är att även om kunskapsspridning och naturupplevelser är viktiga, kan vi inte skjuta hela detta problem till nästa generation. Vi fokuserar därför på både framtid och samtid, men på olika sätt.

Förlusten av biologisk mångfald går snabbast i tropiska länder, men trenden är negativ även för många inhemska arter och ekosystem i Västra Götaland.” 

P.S.: Vänsterpartiets gruppledare, Stefan Kärvling,  bloggar regelbundet inför och efter fullmäktiges möten. Medan endast enstaka ärenden tas upp här på lokalföreningens hemsida, så kan den vetgiriga få mycket mer information om i stort sett samtliga beslut som tas av fullmäktige.

Dela den här sidan:

Kopiera länk