Seniorkortet 65+

Seniorkort 65+ Vänsterpartiets flygblad har fel

När ingen berättade, hur skulle vi kunna veta? På flygbladet skriver vi: ”De hänvisar till en utredning som blir klar först framåt hösten 2023.”

Låt oss ta det från början! Det finns fem eller fler medborgarförslag och en motion från Vänsterpartiet som samtliga framför samma önskemål: Gör i Vänersborg som man gör i Trollhättan, Mellerud och Lilla Edet, som man gör i de flesta kommuner i Västra Götaland – erbjud ett Seniorkort för avgiftsfria resor med Västtrafik för alla invånare som har fyllt 65. Vänersborgs kommun erbjuder först från 75 år. 

Tidigare i år behandlades också en interpellation från Vänsterpartiet om detta. Kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, S, informerade i sitt svar om en pågående utredning inom regionen och ansåg att man kunde avvakta.

Vänsterpartiet framförde då att ett sådant resultat skulle inte föreligga innan 2023 och att regeln i Vänersborg var att motioner och medborgarförslag skulle behandlas och avgöras inom ett år från dess att de inkommit. Ett flertal av inkomna förslag att gå ner från 75+ till 65+ är från 2020 och 2021. 

Socialnämndens ordförande Dan Nyberg, också S, var än tydligare än Augustsson och underströk att kommunens uppgift är att på sakligt grund ta väl avvägda beslut och att det därför var helt i sin ordning att dröja med beslutet. 

2023 alltså, inget att göra. Visserligen var det inte ett nej, det var inget beslut alls.

Den 20 maj hade ledamöterna i direktionen för Fyrbodals kommunalförbund kallats till ett möte under rubriken Delregionalt kollektivtrafikråd.  Kommunalråden Benny Augustsson och Henrik Harlitz, M, var inte på plats. Deras ersättare, Mats Andersson, C, och Marie-Louise Bäckman, KD, deltog enligt protokollet vid sammanträdet. 

På kommunstyrelsens möte den 8 juni avrapporterade Mats Andersson vilka möten han i sin roll som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen hade deltagit i. Då tas ny och viktig information upp så att hela kommunledningen och alla ledamöter i kommunstyrelsen ska få kännedom. Mötet den 20 maj där han protokollfördes som närvarande fanns dock inte på Mats Anderssons lista (?).

Vad var det som sades och som borde ha avrapporterats från Fyrbodalmötet 20 maj? Fyrbodals direktion informerades på punkten ”Utredning seniorerbjudande” om ändrad tidsplan. Västtrafik och Västra Götalandsregionen berättade bl a: ”En dialog kring kommunala tillköp beräknas nu ske tidigast under hösten 2022. Ett nytt seniorkortserbjudande beräknas tidigast kunna införas under 2024.”

Tanken att Mats Andersson lät bli att informera Benny Augustsson borde kunna uteslutas. Vi har dock inte hört någon reaktion. Då är väl rätt slutsats att kommunledningen fortfarande inte vill ändra Seniorkortet för invånare i Vänersborg från 75+ till 65+ – och att vi behöver ändra texten i vårt flygblad. 
Vänsterpartiet kommer på nytt att ställa en fråga till Benny Augustsson vid första kommunfullmäktige efter sommarpausen, onsdag 21 september. Tio dagar efter valdagen. 
Här flygbladet där vi får lov att ändra – väntan på besked går vidare, tidigast 2024 bestämmer sig den socialdemokratiska kommunledningen i Vänersborg. Då äntligen kan våra äldre invånare får samma förmån som gäller i kommunerna kring oss. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk