Interpellation

Begär någon från M, SD eller KD ordet?

Kommunfullmäktiges ordförande Annalena Lewin, C, ogillar att en ledamot i något anförande citerar ”riksdagen” eller ”regeringen”.

”Det här är Vänersborg, här behandlar vi frågor som hör hemma i kommunfullmäktige i Vänersborg”.

Tillsägelsen upprepades några gånger under mandatperioden.

Igår återgav vi en interpellationsfråga till kommunstyrelsens ordförande: ”Riksdagens beslut är dåligt för Vänersborg”.

Vid interpellationer är det fritt fram för andra ledamöter att begära ordet. Debatten begränsas inte till den som frågar och den som svarar. 

Benny Augustsson, S, har redan lämnat sitt skriftliga svar. 

Nu återstår att se vem från M, SD eller KD vill förklara vad som har hänt och varför det har hänt. 

P.S. Efter fullmäktige – nej, ingen från M, SD eller KD begärde ordet.

Här svaret på interpellationen:

2021-12-13
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lutz Rininsland:
Hur påverkas byggprojekt i Vänersborg (Dnr: 2021/459)
Att investeringsstödet för anordnande av hyresbostäder och stödet för energieffektivisering avvisades av Riksdagen kommer att få stora konsekvenser för bostadsmarknaden men det blir också konsekvenser när villkoren som finns för att få stöden försvinner.
Slopandet av investeringsstöd för hyresbostäder innebär en fördyrad hyra på mellan 200 och 250 kronor per kvadratmeter och år. För en lägenhet på 75 kvadratmeter innebär det en höjning mellan 1250 kr upp till 1550 kr per månad. Detta innebär förmodligen att om det kommer att byggas hyresrätter så blir det bara i dom absolut bästa lägena där endast personer med höga inkomster kommer att bo. Det som också försvinner är villkoren för bidraget som säger att i bostadshus med minst 10 lägenheter ska 10% av lägenheterna ska vara små lägenheter och att 12,5% av lägenheterna ska hyras ut till sociala kontrakt eller till personer under 31 år. Detta kommer givetvis att få följder. För AB Vänersborgsbostäders del så har man fått bidraget för Elisabeths Port men sen är det osäkert inför framtiden. Vi vet också att andra företag som bygger hyresrätter funderar på att istället bygga bostadsrätter vilket kommer att minska utbudet på hyresrätter där vi vet att efterfrågan är stor.
När stödet för energieffektivisering tas bort som gäller flerbostadshus så kommer fastighetsägare som tänkt energieffektivisera sina fastigheter men inte sökt stödet förmodligen att avvakta med det vilket kommer att få följder för klimatet. Det som ändå kommer att genomföras kommer att innebära stora hyreshöjningar som kan få till följd att hyresgäster måste flytta på grund av att man inte har råd att bo kvar.
Ett av villkoren för att få stödet är att den som utför åtgärderna ska medverka till att utbilda nya yrkesarbetande inom byggsektorn. Detta försvinner nu och vi vet att det saknas arbetskraft inom byggsektorn.
Slopandet av stöden kommer att drabba människor med låga inkomster och dom som har det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.
Vi vet att byggsektorn är en viktig motor för konjunkturen i samhället. Detta riskerar att minska byggandet vilket kan leda till att konjunkturen försämras drastiskt.
Vänersborg, dag som ovan.
Benny Augustsson
Kommunstyrelsens ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk