Motioner

Visst finns det anledning att undra …

När kommunfullmäktiges ordförande, Lars-Göran Ljunggren, S, i onsdags avslutade sammanträdet, önskade han ledamöterna ”en avkopplande skön påsk” med ”flera dagars ledighet”.

Vi får väl se om alla kan leva upp till detta. Själva är vi något tveksamma. Vi undrar för mycket.

  • Under sammanträdet valdes Lars-Göran Ljunggren in som ersättare i kommunstyrelsen på platsen som blev ledig efter en avsägelse. Hur vågar S egentligen? Ljunggren var ordförande i kommunstyrelsen under perioden 2007-2010. Det var en tid med ett antal präktiga skandaler med påtagliga följder för vår kommuns ekonomi. Arena Vänersborg är blott ett exempel med en slutnota på 300 Mkr som ska jämföras med ett beslut om 140 Mkr. Ljunggren ledde sitt parti till en valförlust 2010 – av 21 mandat försvann hela 9. Inte ens 2014 hämtade sig S, nu är det 14. Hur tänker S när man åter ber Ljunggren att medverka i kommunstyrelsen?
  • Vi undrar också hur det står till i våra förvaltningar. Bokslut och verksamhetsberättelser för 2015 är färdigskrivna, överallt syns det hur ansträngt det är för förvaltningarna och nämnderna att komma ifrån sina underskott utan att konsekvenserna blir alltför tuffa. Samtidigt förväntas förslag på hur man kan planera verksamheten med än mindre tilldelning 2017. Det är ju det förslag som en knapp majoritet i kommunstyrelsen enades kring. S+C+MP med sina sju mandat fick förlita sig på SD vars två ledamöter avstod från att rösta. Ägnar förvaltningsledningarna verkligen sin kraft och sin tid att jaga efter lösningar? Och vilka nämnder är villiga att skriva under på besparingar? Kan man rösta mot bättre vetande?
  • Just SD behöver ju svara på ett antal frågor. Samtidigt som man visar kalla handen mot framställningar från Barn- och utbildningsnämnden lämnas det in motioner som förutsätter en helt annan resurstilldelning. Hur vill man ha det?
  • SD agerar i övrigt i fullmäktige på ett sätt som berättigar till en enkel fråga: Hur ser man egentligen på rollfördelningen mellan det som ska hanteras i en kommun och annat som hör hemma i regionens fullmäktige eller på statlig nivå? Medan den ena motionen snabbehandlas fram till ett avslag så tar fullmäktige överhuvudtaget inte upp nästa motion.
  • SD framför också gång efter annan att staten kommer att lämna kommunerna i sticket när det gäller framtida stödresurser för att bedriva integrationsarbete med framgång. Ser inte SD lokalt att det är SD i riksdagen som vill hindra ”staten” att solidariskt stödja kommunerna?
  • Vi undrar också om man inte under flera dagars ledighet skall passa på att förkovra sig på spridda områden som normalt inte i första hand tillhör det egna ansvarsområdet:

Nej, Lars-Göran Ljunggren, det är för många som redan har vilat alldeles för länge i Vänersborg.

Dela den här sidan:

Kopiera länk