artikel

Domen

domklubba

Den som vill läsa domen som olagligförklarar Kommunfullmäktiges
beslut från mars 2008 om Huvudnässkolan kan hitta den här.

 Domen som river upp KF beslutet

Dela den här sidan:

Kopiera länk