Riksdagen

Inte vilken vår som helst

Sannerligen inte, ingen rast och ro, våren kommer att sjuda av aktiviteter på politikens alla scener. Inte bara i riksdagens korridorer och i regionhuset, överallt och med all säkerhet även i kommunhuset kommer tempot att skruvas upp. Inte konstigt, dels kommer valet till Europaparlamentet 25 maj. Där finns ett visst hopp om några förändringar bland truppen om tjugo ledamöter som skall skickas till Bryssel. Sedan blommar valrörelsen ut för fullt innan det ska avgöras 14 september vilka som utgör ”regeringen” i riket, i regionen och i kommunen. Då handlar det inte endast om hopp, nej, det gäller stora förväntningar på att ett skifte skall ske.

I riksdagshuset är tonläget redan mycket högt, en blick tillbaka på partiledardebatten i onsdags visar det mesta. I regeringskansliet har stora städningen satts i gång, från alla skrivbord och ur alla gömslen väller propositionerna fram som en avgående regering vill rea ut när möjligheten finns kvar.

Förteckningen över propositioner och skrivelser som ska vandra från departementen till riksdagskansliet är talande denna vår: 155 propositioner och 39 skrivelser räknas upp, varav 53 kommer från justitiedepartementet. Dessa 194 handlingar delas upp i sådant som förväntas leda till beslut i riksdagens kammare innan sommaruppehållet och annat som behandlas under hösten. Dessutom anges i förteckningen ”när senast” underlaget skall avlämnas av något departement. 18 mars är en speciell dag – inte mindre än 92 handlingar skall komma in till riksdagen.

Visserligen finns propositioner som knappast betyder något för kommunpolitiken, men många texter kommer att medföra att våra förvaltningar får nya riktlinjer för sitt arbete. Ett bra antal av propositionerna och skrivelserna är dock ”ren politik”, det blir spännande att se vilka beslut riksdagen fattar, ofta handlar det om värderingar där ”vänster och höger” spelar roll. Förhoppningsvis hittar alla sin egen kompass för att gå den rätta vägen. Om alla vill hålla sig till mitten blir det vanskligt trångt. Och det behövs tydliga alternativ för väljaren, dels i riksdagsvalet men absolut här på hemmaplan i Vänersborg.

Partiledardebatten – varsågod

Idag var det partiledardebatt. Media letade efter häftiga ordväxlingar för att på någon minut i TV-rutan eller i radions nyhetssändning kunna förmedla intryck från riksdagens plenisal.

Debatten innehåller dock mer än det som avses belysa ”partiledardebatten”.

Här länken till riksdagens hemsida, där man i efterhand kan välja att se och lyssna på hela debatten eller på vissa anföranden och repliker.

Här länkar till utskrifter från snabbprotokollet:

Anförandet av Jonas Sjöstedt

och replikskiften i anslutning till anförandet:

Replikskifte med Fredrik Reinfeldt

Replikskifte med Åsa Romson

Replikskifte med Annie Lööf

Replikskifte med Björn Söder

Replikskifte med Göran Hägglund

Riksdagens partiledardebatt

Om ett år vet vi vilka partier som bildar regering under mandatperioden 2014-2018. Det märks tydligt i riksdagen att tonläget har höjts. Partiledardebatten kan i efterhand ses på riksdagens hemsida. Man kan också läsa hela snabbprotokollet.

På vår egen hemsida lägger vi endast ut replikskiften där Jonas Sjöstedt ställde frågor till representanterna från de övriga partierna samt det anförande som Jonas Sjöstedt höll inklusive efterföljande replikskiftet med Fredrik Reinfeldt. 

Frågor till Mikael Damberg

Frågor till Fredrik Reinfeldt

Frågor till Jan Björklund

Frågor till Annie Lööf

Frågor till Jimmie Åkesson

Anförandet Jonas Sjöstedt och replikskiftet med Fredrik Reinfeldt

Budgetmotionen kommer torsdag

I morgon torsdag kommer Vänsterpartiet att lämna in sin budgetmotion. Vi kommer här på vår lokala hemsida att lägga en länk till motionen.

Vänsterpartiet har i förväg lämnat information om tre punkter som finns på framträdande plats  i motionen och bland partiets yrkanden.

Storsatsning på hälso- och sjukvården 

Bättre livsvillkor för unga 

Bättre villkor för ensamstående föräldrar 

Riksdagsmotioner – handbok för aktiva

Alla väntar på ”budgetmotionerna”. Partiernas repliker på Anders Borgs budgetproposition. Där presenteras helhetsbilden ”detta vill vi”. Där redovisas också förslag till finansiering av alla reformer och förändringar som utmärker budgetmotionen.

Men under den allmänna motionstiden skrivs många fler motioner, något över tvåtusen i antal brukar det bli. Här tre motioner som Vänsterpartiet redan har lämnat in. Var och en kan användas i många olika sammanhang där det diskuteras ”politik”.

Josefin Brink är första namnet på motionen ”Trygghet i anställningen”, en motion som kommer att tas upp i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Christina Höj Larsen är första namnet på motionen ”Barnperspektiv i asylprocessen”. Det är riksdagens socialförsäkringsutskott som får motionen för handläggning. Motionen bidrar med värdefull kunskap när vi i Vänersborg diskuterar frågor i samband med beslutet om mottagande av ensamkommande barn och när migrationsverket använder sig av boendeplatser ute på Restad.

Den tredje motionen har titeln ”Välfärd utan vinstintresse”. Denna viktiga fråga är en ”partimotion”, det vill säga här är det partiordförande Jonas Sjöstedt som står först bland de riksledamöter som undertecknat motionen.

Budgetdebatten i riksdagen

Riksdagens stenografer ska ha beröm. Dagen efter budgetdebatten finns snabbprotokollet klart och utskrivet för att vi ska kunna läsa alla anföranden och repliker. Visserligen kan man också se och höra debatten i sin helhet men den utskrivna texten är nog mera värdefullt. Några veckor senare är protokollet färdigt och läggs till handlingar. Innan dess kan ledamöterna granska underlaget och framföra önskemål om rättelser eller förtydliga eventuella missuppfattningar.

Det finns dock inga missuppfattningar när det gäller var Ulla Andersson (V) och Anders Borg (M) står. Det är samma kammare i riksdagen, förvisso, men där stannar det nog. Eller? Anders Borg upprepar gång efter annan att det viktigaste i hans ögon är att inte tappa greppet om transfereringar. Ulla Andersson upprepar sig också, men hon talar om annat  ”ett annat samhälle som bygger på omsorg, omtanke och solidaritet”. 

Här finns länken till Ulla Anderssons anförande och till replikskiftena med Anders Borg, Carl B Hamilton (FP) och Anders Sellström (KD).

Vänsterpartiet begär debatt om de ökande klyftorna

Vänsterpartiet har idag lämnat in en begäran i riksdagen om en aktuell debatt med anledning av OECD:s rapport om ökande klyftor. Begäran lyder:

Stockholm 2013-05-16

Begäran om aktuell debatt

Med anledning av den ökande ojämlikheten

OECD presenterade den 15 maj en rapport om inkomstskillnader och relativ fattigdom i de 34 medlemsländerna. OECD definierar relativ fattigdom som den andel av hushållen som har en disponibel inkomst som är lägre än 50 procent av landets medianinkomst. I rapporten framgår det att den relativa fattigdomen mer än fördubblats i Sverige mellan åren 1995 och 2010.

Någon motsvarande förändring har inte skett i något annat OECD-land. Den relativa fattigdomen har ökat särskilt mycket sedan 2006. Denna utveckling bör, enligt Vänsterpartiets mening, ses som en direkt och medveten följd av regeringens ekonomiska politik.

Regeringens skattesänkningar har främst gått till de rikaste, samtidigt som man genomfört dramatiska försämringar av bl.a. a-kassan och sjukförsäkringen. De direkta effekterna av nedskärningspolitiken är att många individer drabbas hårt, såväl ekonomiskt som socialt.

Mycket tyder också på att stora ekonomiska klyftor kan vara negativa för den allmänna ekonomiska utvecklingen. Stora ekonomiska klyftor brukar leda till minskad social rörlighet, vilket kan antas minska den ekonomiska tillväxten. Den ökande ojämlikheten tenderar också att minska samhörigheten och tilliten bland medborgarna, vilket leder till ökade sociala problem och till att förtroendet för samhälleliga institutioner undergrävs. På sikt leder de ökade klyftorna till nya sociala, idémässiga och ekonomiska strukturer som undergräver medborgarnas vilja och förmåga att agera solidariskt.

Mot bakgrund av de nya uppgifter som genom OECD-rapporten framkommit om den dramatiskt ökade ojämlikheten och eftersom denna fråga inte kommer att hanteras av riksdagen på annat sätt, begär Vänsterpartiet att en aktuell debatt ska hållas i riksdagen. Detta för att riksdagen ska ges möjlighet att diskutera de hastigt ökande klyftorna och för att riksdagen ska få besked om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att öka jämlikheten.

Hans Linde, gruppledare för Vänsterpartiet

Jämställdhet – ett ämne med många infallsvinklar

”Jag har aldrig förstått det här med höger och vänster, vilket som är vad”. Ett aktuellt uttalande av Stefan Löfven i direkt anslutning till S-kongressen i Göteborg.

Stefan Löfven fick aldrig någon direkt fråga om ”jämställdhet” i Agenda-intervjun. Det efterlystes dock vad kongressen egentligen beslutade om ”jämställt uttag av föräldraförsäkringen”.  Stefan Löfven svarade  – men vad säger hans svar?

”Hög tid för jämställda löner” och vägen dit var innehållet i debatten i riksdagen i tisdags, när Ali Esbati (V) interpellerade arbetsmarknadsministern (tidigare med ansvar för jämställdhet) Hillevi Engström (M). Var och en får själv avgöra hur svaret skall tolkas – vi lägger en länk till protokollet som återger hela debatten. Eva-Lena Jansson (S) och Finn Bengtsson (M) deltog också i debatten med delvis viktiga och relevanta inlägg. Ali Esbati refererade till en facklig rapport med titeln ”Hög tid för jämställda löner”.

Det finns många olika frågeställningar under rubriken ”Jämställdhet”. En aspekt berörs  på en ”Jämställdhetsdag”som arrangeras i Folkets Hus i Vänersborg måndag 22 april. Välkomna!

Jäm

Vänsterpartiet spelar roll – i Vänersborg! Men i riksdagen?

Även i riksdagen hörs Vänsterpartiet. Men Vänsterpartiet är ett oppositionsparti. Behandlingen från Alliansens företrädare är robust och avvisande. Det normala är att motioner från Vänsterpartiet inte får gehör i riksdagens utskott. Det blir inte sällan ett blankt nej. Men det funkar inte alltid, det händer att Vänsterpartiet rör vid en öm punkt. Då tillgriper Alliansen formuleringar som ”avslag med hänvisning till pågående utredning” eller liknande. När det inte heller synes möjligt då inträffar det sällsynta undantaget: En motion från Vänsterpartiet får bifall i riksdagen.

Nu hände det faktiskt att två motioner från Vänsterpartiet möts av bifall, kors i taket.

Civilutskottet vill ha bättre skydd mot vräkning för personer som misshandlas av sin partner. Alldelels i slutet av pressmeddelandet står: ”Förslaget grundar sig på två motioner från Vänsterpartiet.

Vill du läsa mer så finns Vänsterpartiets två motioner här:

En social och ekologisk bostadspolitik för alla

Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

Det finns flera skäl …

Det finns flera skäl att jobba för ett bättre valresultat nästa gång. Tänk om Vänsterpartiet i september 2014 i riksdagen kan komma till samma nivå som här i Vänersborg. 14,99 procent – femton av hundra röstade i Vänersborg på Vänsterpartiet.

Bortsett från alla andra fördelar ett sådant valresultat skulle föra med sig så kan det lösa ett dilemma. För visst är det ett problem när en av partiets mest framträdande politiker, Josefin Brink, tar en kortare ledighet från riksdagsarbetet och hennes ersättare nästan dagligen visar upp sig från sin bästa sida.

Ali Esbati för ”just nu” Vänsterpartiets talan i arbetsmarknadspolitiska frågor. Det gör han som ersättare för Josefin i utskottet, det gör han som Ali Esbati från talarstolen i riksdagens kammare.

Ali Esbati har kommit med två nya interpellationer till statsrådet Hillevi Engström. En av dessa interpellationer berör situationen som många kommuner brottas med, det gäller även Vänersborg där socialnämnden har svårt att hantera försörjningsstödets höga kostnader. Men det gäller i första hand de människor som drabbas av en arbetsmarknadspolitik som vi upplever som djupt kränkande.

Läs gärna Ali Esbatis fråga ”Aktiv arbetsmarknadspolitik kontra fas 3-verksamhet”. I frågan finns en hänvisning till en ny rapport från LO, ta del av LO:s underlag. Återigen visar sig att  Vänsterpartiets linje inte alls är ”långt utanför” alla andra, tvärtom tydliggör rapporten och interpellationen att det finns många band mellan LO och Vänsterpartiet.

Tänk om det kunde bli fler platser för Vänsterpartiet också i riksdagen, Josefin Brink och Ali Esbati kunde tillsammans föra vår talan.

Förresten, femton procent – Vänsterpartiet i Vänersborg har en lång väg kvar, i Fagersta röstade femtiofem procent på Vänsterpartiet.

 

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv