Musikutbildning

Välmenande vilseledning

I slutet av förra veckan fanns en debattartikel i lokaltidningen TTELA: ”Tondövt beslut om musikutbildning”, undertecknad av inte mindre än 13 välkända Vänersborgsprofiler. Debattartikeln slår vakt om musikutbildningen för våra ungdomar i Vänersborg. Bra, mycket bra.

Men frågan är om dessa synpunkter verkligen leder till önskat resultat.

Lite fakta: Kunskapsförbundets direktion fattade i april ett beslut att intagningen till det musikestetiska programmet hösten 2016 endast skulle ske i Trollhättan, utbildningen skulle inte starta hösten 2016 i Vänersborg. (Här två inlägg på hemsidan som också redovisar protokoll, omröstningslistan, reservationer: maj och juni ).

Vänsterpartiets representant från Vänersborg yrkade att utbildningen skulle starta på båda orter.

Beslutet fattades efter omröstning med siffrorna 9:4:1. Sex ledamöter från Trollhättan och tre socialdemokratiska ledamöter från Vänersborg hade beslutat att inte starta i Vänersborg. Vårt parti reserverade sig skriftligt.

En månad senare gjorde S-representanterna från Vänersborg ett försök att riva upp beslutet. Framställningen förtjänar beröm för sin ärlighet, man insåg helt enkelt i efterhand att man borde ha insett beslutets betydelse vid första tillfället. Nu var det för sent. Först nu spelade ordförandens utslagsröst en roll.

Kunskapsförbundet är kvar i Vänerparken. Förbundet vill flytta än mer verksamhet in i huset.

Det estetiska programmet med inriktning mot musik ska erbjudas i båda kommunerna hösten 2017. I Vänersborg finns också en unik spetsutbildning med fokus på kammar- och orkestermusik. Denna spetsutbildning är inte ifrågasatt, utbildningen växer och drar till sig fler och fler sökanden, alla klarar dock inte de särskilda ansökningskraven. Om båda inriktningarna finns så är det en självklarhet att det sker ett samarbete. Det är bara att konstatera att det är värdefullt för alla elever, för hela skolan och för vår kommun om båda inriktningarna finns i Vänerparken.

Förbundet ordnar utbildningar i enlighet med elevernas önskemål och ansökningar. Förbundets direktion beslutar vad som ska ordnas och vad som inte kan ordnas. Direktionen har inga egna pengar, det är kommunledningarna i Trollhättan och i Vänersborg som bestämmer hur mycket pengar förbundet får till sitt förfogande. Ingen av musikutbildningarna tillhör gymnasieskolans ”billiga” program, spetsutbildningen har i särklass dyrast elevplatser. Dyra utbildningar måste bekostas genom att andra utbildningar ”bidrar” med en slant, om inte en kommun som ömmar extra för något program vill hosta upp ett extra bidrag till ett enskilt program.

Debattartikeln följer en konspiratorisk tråd. Varför? Varför inte inse att det finns annat man borde göra istället?

Se till att diskutera med politikerna hur besluten bör utformas innan de går till sammanträdena. Det var långt innan april väl känt vad som skulle avgöras, den dumma april-omröstningen kunde undvikits.

Men det viktigaste av allt: Varför sikta så fel när den egentliga frågan är hur enkel som helst? Varför inte berätta för nästa elevkull, nuvarande årskurs 9, hur värdefull utbildningen på det estetiska programmet med musik är? Efter årsskiftet samlas valblanketterna in. Alla elever kan välja flera program och prioritera vilken utbildning som skall stå högst på ansökningsblanketten. Ingen elev kan gå två utbildningar eller fler, en elev, en utbildning. Alla tretton namnteckningar under debattartikeln kommer från personer som vet mycket om musik, kan mycket om musik, några har varit elever på det estetiska programmet. Inte nyss, utan på den tiden när alla klasser var välfyllda, 30 elever intagna och några sökanden som inte ens ”kom in”. Varför inte marknadsföra EsMu? Berätta att programmet är högskoleförberedande, att man får ”det mesta” och därutöver en god musikutbildning. Varför har vi en profilklass ”musik” på grundskolan i Vänerparken? För att belöna elevernas intresse och ge utrymme att spela musik.

Det var under förra skolministern Jan Björklunds tid som en avgörande förändring skedde. Under något år tillhörde det estetiska programmet inte längre de studieförberedande programmen. Då kom föräldrarnas ”medbestämmanderätt” fram: Min son, min dotter ”ska” gå en ”riktig” utbildning, antagningen till det estetiska programmet påverkades direkt och har fortfarande inte hämtat sig.

Så sätt igång och rekrytera, det är vår uppmaning till Joakim Johansson, Anton Hård af Segerstad och Agnes Carlsson. Tio andra Vänersborgare hjälper säkerligen till. Se till att många elever i Vänersborg och i Trollhättan väljer det Estetiska programmet med inriktning mot musik, då finns utbildningen åter i Vänersborg och samarbetar med spetsutbildningen, som aldrig varit hotad.

En gång till – musikutbildning i Vänersborg

En gång till – musikutbildning i Vänersborg

Insändare i den lokala tidningen präglas tyvärr inte alltid av insikt och förståelse av bakgrund och sammanhang. Men visst är det bra med insändare, glödhet övertygelse går hand i hand med goda råd och tips hur ”allt” kan bli bättre. Och många gånger pekas målsättningar ut som är svåra att säga emot.

Musiklivet skall blomstra i Vänersborg! Det ska finnas en grundläggande musikutbildning för våra ungdomar på hemmaplan. Hur skulle man kunna invända mot detta? Det är bara ett problem: Eleverna måste välja utbildningen! Och det råder valfrihet – för elever och för deras föräldrar.

Ta en titt på slutintagningen till gymnasieskolans årskurs 1 i Fyrbodals kommuner hösten 2016. Där syns hur många elever som blev antagna till Estetiska programmets musikinriktning (EsMu). Utbildningen finns vid kommunala gymnasieskolor och vid friskolor. Här är siffrorna för antagna elever – ingen behörig elev avvisades, däremot fanns sökande som inte var behöriga och därför inte har erbjudits plats.

Bengtsfors 8

Trollhättan, Kunskapsförbundet, Magnus Åbergsgymnasiet 9

Mellerud 3

Trollhättan, Ljud & Bildskolan, 9

Uddevalla, Plusgymnasiet, 9

Uddevalla, Uddevalla Gymnasieskola, Akademi Sinclair, 28

Endast i Uddevalla kan man vara nöjd, där finns en full klass. På skolan samlar man fler inriktningar för det Estetiska programmet, och det är fina siffor för årets antagning: Bild och formgivning 16, Dans 24, Estetik och media 11, Musik 28 och Tester 12.

Av statistiken kan man inte läsa ut var de fem elever från Vänersborg, som sökte EsMu i Vänersborg, blev slutligen antagna. När beslutet kom att hösten 2016 inte startar i Vänersborg erbjöds alla att söka samma utbildning i annan skola eller annan utbildning.

Ett alternativ kunde ha varit Estetiska programmet, Musik, särskild variant (spetsutbildning), men då måste man klara av att ta sig genom särskilda intagningsprov. Utbildningen finns vid Kunskapsförbundet, den finns i Vänersborg och vid Birger Sjöberggymnasiet. 17 elever är antagna, fler än någonsin förut.

Vad många har gett uttryck för i sina insändare och debattinlägg är säkerligen beaktansvärt, men då gäller det att få ungdomar i årskurs 9 att sätta Es-Mu först bland flera alternativ på ansökningsblanketten inför höstterminen 2017 – och att se till att alla klarar av behörighetskraven. Det estetiska programmet i hela riket lider fortfarande av den osäkerheten som uppstod när programmet för något år sedan först fördes över till kategorin ”yrkesförberedande” för att senare föras tillbaka till ”högskoleförberedande”. Tidigare samlade det Estetiska programmet elever med intresse för inriktningar bild, dans, musik och teater, men långt ifrån alla, inte ens hälften, fortsatte senare med vidareutbildning i samma genre. Vid alla utvärderingar visade sig dock att det knappast fanns mer än någon enstaka elev som ångrade sitt programval, det hade varit en bra tid med gott om tid för deras specialintresse samtidigt som behörigheten var klar för annan inriktning vid eftergymnasial utbildning.

Vad som hände när det ”gick snett” i våras dokumenterade vi tidigare.

Vad man behöver veta om det Estetiska programmet för att hjälpa till att rekrytera tillräckligt många sökande till skolåret 2017/2018, kan man hämta hos Skolverket här och här eller också på Birger Sjöberggymnasiets hemsida.

Estetiska programmet med musik inte längre i Vänersborg?

Det började med att det Estetiska programmet blev ifrågasatt – tillhör utbildningen verkligen gruppen studieförberedande program på gymnasieskolan? Sedan gick utvecklingen snabbt, rätta uttrycket tycks vara att programmet avvecklas.  I alla fall när man betraktar skolorna inom Kunskapsförbundet. Dock erbjuds utbildningen med flera inriktningar i Uddevalla och även vid en friskola i Trollhättan.

Många elever i grundskolan bollar med ett antal tänkbara utbildningsalternativ. I slutändan måste var och en bestämma sig vilket program som skall stå som förstahandsval högst uppe på ansökningsblanketten. I det skedet förlorar det Estetiska programmet, några elever tvekar om utbildningen verkligen ger den rätta och kompletta behörigheten framöver, andra vacklar om det egna intresset är tillräckligt stort för rätt så många kurser med den estetiska inriktningen under tre år framöver.

Från Vänersborg och Birger Sjöberggymnasiet försvann inriktningen bild, nu är den inte heller kvar i Trollhättan på Magnus Åbergsgymnasiet. Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan och Ljud & Bildskolan på samma ort erbjuder inriktningar som bild och formgivning, estetik och media, även teater. Från Vänersborg försvann också inriktningen dans, nu måste eleverna söka sig till Uddevalla.

Längst höll sig inriktningen musik kvar, i Vänersborg och Trollhättan. Inte nu längre, i förra veckan beslutade Kunskapsförbundets direktion att Es-Mu endast startar vid Magnus Åbergsgymnasiet hösten 2016 och inte längre vid Birger Sjöberggymnasiet. Kvar finns dock i Vänersborg utbildningen Es-Musik, särskild variant (spetsutbildning). ”Orkestermusikerutbildningen” attraherar fler och fler sökande som måste genomgå ett tufft antagningsprov och det tycks inte skrämma en växande skara. Denna utbildning berörs inte av direktionens beslut.

De sista dagarna har det kommit många protester när beskedet blev känt. För att undvika att det sprids felaktiga rykten lägger vi ut flera underlag som fanns inför beslutet och även protokollet och omröstningslistan samt en reservation från Vänsterpartiets ledamot.

Förvaltningens beslutsförslag – i utskicket inför sammanträdet 2016-04-26

Presentationen vid sammanträdet

Protokollet från sammanträdet

Reservationen och omröstningslistan

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv