Socialnämnden

Läsa, läsa, läsa – och begripa

Handlingar till sista sammanträdet under fjärde och sista året av mandatperioden 2014-2018 är nu på väg till ledamöterna  i kommunens nämnder. Man skulle kunna tro underlaget bäddar för en mjuk landning, lite lagom lätt läsning, några enklare beslutsförslag som det inte gör ont att tillstyrka.

LÅNGT IFRÅN! Inget kunde vara mera fel!

Låt oss ta socialnämndens paket, mötet är på Luciadagen i Lagergrenska huset.

Visserligen en och annan ljusglimt, som glädjer Vänsterpartiets ledamöter en smula extra. Det finns ett förslag i ärendet ”Godkännande av andrahandskontrakt med Röda korset gällande Gläntan”. Förslagets text kunde vi ha skrivit, ord för ord: ”Socialnämnden beslutar att använda den tillfälliga ersättningen från Migrationsverket till kommunen för ensamkommande unga asylsökande som stöd till Röda korset för att bedriva boende.”

10 december 2017 berättade vi under rubriken: ”Ensamkommande i riksdag och i kommunfullmäktige” hur vi ville agera i fullmäktige och fyra dagar senare hade vi fått ett nedslående besked från en tydlig majoritet bland ledamöterna:  ”Någon som i efterhand vill förklara sig?

Det tog ett år, det kunde gått snabbare, men nog är det bra att insikten kom.

Men två ärenden är av annan, av tung kaliber. I november fick vi uppgivet konstatera att ledamöterna från S, M, C, MP, L och KD grät krokodiltårar över budgetförslaget, deras egna förslag. Åtskilliga av majoritetens 35 ledamöter förkunnande från talarstolen att budgeten skulle göra ont, mycket ont, att man visste att verksamheten skulle lida, men att det helt enkelt var tvunget att bli på det sättet. Budget i balans, fullmäktiges allsmäktiga ord: Det här har vi, så här fördelar vi!

Vänsterpartiets Stefan Kärvling försökte visa att varken barn- och utbildningsnämnden eller socialnämnden skulle ha en möjlighet att bedriva sin verksamhet 2019 inom denna ram. Jodå! Det var flera som tillrättavisade Vänsterpartiet: Lagt kort ligger, fullmäktige bestämmer, nämnderna har att leva upp till beslutet.

Nu lägger Socialnämnden fram Detaljbudget 2019 och Verksamhetsplan 2019. Här finns texter från förvaltningen till nämnden som är ett erkännande: ”Vi kan inte!”

Eller hur ska man tolka: ”Osäkra poster inför 2019:  Inför 2019 finns det obalanser i verksamheterna som inte har kunnat rymmas inom tilldelad ram. Till stor del handlar detta om brist på möjlighet att verkställa beslut kopplat till lagrummen SoL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga).” 

Ännu tydligare: ”Placeringskostnaderna för barn och unga har inte en budget i balans inför 2019 och det saknas budgetmedel med ca 31 000 tkr vid ingången av 2019.”

19 december bestämmer fullmäktige vilka ledamöter som ska sitta i nämnder och styrelser under kommande mandatperiod. Socialnämndens nya ledamöter (och även ledamöter som fortsätter) träffas redan 10 januari 2019.

Läsningen av detaljbudget och verksamhetsplanen 2019 är läxan för helglediga dagar, det blir förhör rätt så snart på det nya året.

Dela den här sidan:

Kopiera länk