Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har kommit i hamn

I vart fall var det idag sista sammanträdet med i huvudsak oförändrat manskap sedan januari 2015. På bryggan hade dock  i sista stund skett ett byte.

Bo Carlsson, C,  ledde mötet som till största delen avlöpte som det alltid har gjort under hela mandatperioden. Ett antal föredragningar, några frågor, sedan genomgång av ärendelistan, fikapaus och beslutsomgång. Det märks att ”Vänersborgsalliansen”, som består av M, L och KD, börjar ta för sig. Man fortsätter som opposition i politiken, men alla samtal som fördes de sista veckorna kring en teknisk valsamverkan med två andra partier har gett råg i ryggen. Flera ändringsförslag, dock inte alla, fick gehör i kommunstyrelsen. Också representanter för S, deras gruppledare Kenneth Borgmalm och Benny Augustsson, som utpekas vara den som efterträder Marie Dahlin som kommunstyrelsens ordförande, var aktiva.

Det märktes framförallt i ett pass på 90 minuter som avslutade förmiddagen. Hur vill vi förändra kommunens mål? Hur ska processen gå till? Vad ska vara utgångspunkten? Börjar vi nerifrån, i verksamheten och i verkligheten, och letar oss hela vägen uppåt till kommunfullmäktiges avslutande godkännande av måldokument? Eller börjar vi däruppe, med frågor till nämnder och förvaltningar samt anvisningar och ramar, för att senare vända och komma tillbaka till kommunfullmäktige för att spika inriktningsmålen?

Med tanke på att kommunstyrelsen på flera platser välkomnar andra och nya ledamöter blev diskussion inte mer än ett samtal, för att försöka hitta varandra, att konstatera enighet här och avvikande uppfattning där. Men initiativet var bra och det lovade gott inför omstarten i januari.

På måndag 17 december träffas kommunens valberedning. Då får vi se vilka slutsatser kommunledningsgruppen S+C+MP drar utifrån beskedet att deras mandatantal är mindre än det från ”fem-parti-gruppen.” Det nionde partiet, SD, med sina nio mandat kommer på egen hand att kunna nominera till i stort sett samtliga nämnder och styrelser. Eftersom man från SD inte har kunnat lämna besked om man vill begära val enligt Lagen om proportionellt valsätt, har starten för fullmäktige på onsdag 19 december lagts klockan 13:00. Kommer en sådan begäran från SD kan det ändå blir sena kvällen för alla. För resultatet blir det dock ingen skillnad.  Det kan vi återkomma till dagarna innan jul.

Dela den här sidan:

Kopiera länk