Jämlik barndom

Självfallet! Låter rimligt!

Slutklämmen i en debattartikel i torsdagens DN lyder ”Med en dryg månad kvar till valet är det nu hög tid att de politiska partierna talar om hur de vill förverkliga målet om en jämlik barndom.

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för de mänskliga rättigheterna, vill tillsammans med tankesmedjan Tiden och Unga Örnar se en nationell handlingsplan för en mer jämlik barndom.

I debattartikeln i DN hänvisas till ett antal problemområden som bör finnas med i en sådan plan:

  • Jämlika ekonomiska förutsättningar
  • Jämlikhet oavsett boendeort
  • En jämlik skola
  • En jämlik tillgång till fritid
  • Ett jämlikt och tryggt boende
  • En barnanpassad asylpolitik
  •  Jämlikhet oberoende av funktionsvariation
  •  Jämlika insatser mot psykisk ohälsa
  • Ett jämlikt inflytande

För ett år fanns en riksdagsmotion från Socialdemokraterna med yrkandet ”se över möjligheten att ta
fram en nationell handlingsplan för att alla barn ska få en jämlik barndom”.

Även Vänsterpartiet hade ett snarlikt yrkande ”Regeringen bör lägga fram förslag till en handlingsplan mot barnfattigdom

Motionerna avslogs dock. Socialförsäkringsutskottet formulerade sig på följande sätt: ”Utskottet
finner inte nu skäl att ta initiativ till handlingsplaner om barnfattigdom och om en jämlik barndom för alla barn.

Vänsterpartiets valplattform uttrycker våra medlemmars uppfattning: Självfallet kommer det i riksdagen 2018/19 att finnas en ny motion med ett liknande  yrkande. ”Inte nu”? Om inte nu, när då?

Debattartikeln hänvisar också till själva rapporten:  ”EN JÄMLIK BARNDOM – Rekommendationer för ett jämlikt samhälle”.

Dela den här sidan:

Kopiera länk