Kollektivtrafik

En kollektivtrafik för alla

Vi vill att fler ska resa kollektivt.

Därför behöver vi satsa mer på kollektivtrafiken. Det är dags att regionen kör kollektivtrafiken i egen regi, att vi satsar på billigare resor och en utbyggd järnväg i hela regionen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk