Barn. och utbildningsnämnden

Så här får man inte se det! Inte?

Det är inte samma plånbok! Det handlar om helt olika saker! Så här skriver man bara när man inte förstår något överhuvudtaget! Säg inget, om du ändå inte förstår något!

Samma tidning TTELA, helt olika nyheter: Därför sägs kommundirektören upp och ”Allt fler saknar behörighet till gymnasiet” [artikeln är digitalt inte tillgänglig på lokaltidningens hemsida].

Avgångsvederlag kostar kommunen nästan 2 miljoner kronor. ”Det är val ganska normalt”, säger kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S.

I en av våra grundskolor blev 42 % av eleverna i förra läsårets årskurs 9 inte behöriga till gymnasieskolan.

Vänsterpartiets ledamot i barn- och utbildningsnämnden har redovisat mycket av den skrämmande statistiken som Skolverket nyligen publicerade.

Samma ledamot tillsammans med samtliga andra ledamöter från alla partier har tidigare från kommunledningen begärt att få pengar man anser sig har rätt att få till nämnden. Det handlar om tillkommande elever, det handlar om att eleverna har blivit många fler under en kort tid. Det behövs nya klassrum, det behövs nya skolor, det behövs nya lärare. Det behövs pengar för att betala tillkommande lärare. Nämnden hade räknat fram att kommunledningen skulle bevilja 14,6 miljoner för 154 tillkommande elever. Det blev bara 11 miljoner.

Ett halvt år senare återkommer en enhällig nämnd och begär 4,7 miljoner i tilläggsanslag – det är vad det ökade elevantalet kostar i lärarlöner och annat.

Frågan kommer säkerligen snart upp för behandling. Kan vi räkna med ett nytt uttalande från Marie Dahlin, S, ett snarlikt uttalande? ”Det är väl ganska normalt att fler elever kostar mer pengar.” ? Kan vi?

Kopiera länk