Vänsterpartiet Fyrbodal – vi är på gång

Nu är första ”riktiga” steget avklarat, efter längre förarbeten och några förberedande möten. Vänsterpartiet Fyrbodal samlades i Vänersborg till nya distriktets första årskonferens. Från ”gamla” Älvsborgsdistriktet ingår sex lokalföreningar: Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg och Åmål. Från tidigare distrikt Bohuslän tillkommer sju lokalföreningar: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.

Det tycktes råda samstämmighet att 13 inte behöver betyda någon olycka. Det var dock andra siffror som bekymrade några föreningar mer än andra. Ett nytt distrikt utan beslut om var distriktskansliet skall ligga, utan att någon kanslist är anställd, ett distrikt med en ny styrelse som har förväntningar på sig, som har ambitioner – allt detta måste finansieras. Förslaget på att bidra solidariskt betyder i klartext att större föreningar bidrar med mer av sina egna medel. Men större föreningar har också på egen ort byggt upp en verksamhet som lokalt kräver stora resurser. Inget nytt problem, alla distrikt känner igen frågorna. Men i ett nytt distrikt måste man hitta varandra och bygga verksamheten på ömsesidigt förtroendet. Nästa år, valåret 2018, behöver allt vara på plats. Hur som helst, ett flertal icke samordnade alternativa yrkanden föll en efter en och det liggande förslaget fick majoritet.

Verksamhetsplanen omfattar det grundläggande, det finns tid längre fram att lägga till fler uppgifter. 

Sedan var det dags att välja första styrelsen för det nya distriktet Vänsterpartiet Fyrbodal. Valberedningens förslag avsåg delat ledarskap och så blev det, Elise  Norberg Pilhem, Trollhättan, och Peter Sund, Åmål, leder nya styrelsens och distriktets arbete under det första året. Övriga ledamöter är Eva Espling,Uddevalla, Sten Brodén, Strömstad, Anna-Lena Ingemansson, Bengtsfors, Tobias Sandberg,Trollhättan, och Elin Segerlind, Mellerud. Och så styrelsens ersättare, i turordning för inträde: Kerstin Wallsby, Uddevalla, Ulla Carlsson, Trollhättan, Rolf Sörvik, Orust, Martin Foldemark, Vänersborg, och Tobias Egerzon, Trollhättan. 

Ett särskilt tack till ordföranden på årsmötet, Xamuel Gonzalez Westling, Hofors och Åsa Olin, Vänersborg, till sekreteraren Peter Wiberg, Borås, som nu fortsätter sitt arbete på kansliet för Vänsterpartiet Sjuhärad, och till Eldbjörg Bryntesson, Vänersborg, som fixade det mesta av det som också behöver göras för att en årskonferens skall anses vara lyckad.

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv