Medlemsmöte

Medlemsmöte och Röd Lördag

Medlemsmöte torsdag 12 januari 2017 med start 18:00 i  vår lokal Kronogatan 31.

Kvällens tema är kommunens arbete med frågor kring ”Folkhälsan”. Vår ordförande, Marianne Ramm, berättar från ”Rådet för hälsa och social hållbarhet”. Här information från kommunens hemsida om rådets uppgift och sammansättning:

Val av ledamöter i Rådet för hälsa och social hållbar­het
Kommunen har tillsammans med Västra Götalandsregionen ett råd för folkhälsofrågor. Rådet hette tidigare ”Hälsopolitiska rådet”, men heter nu ”Rådet för hälsa och social hållbarhet”. Vid dagens sammanträde [läs: 2016-02-10] bestämde Kommunstyrelsen att följande personer ska representera kommunen i rå­det under år 2016-2018:
Ledamöter:
Kenneth Borgmalm (S), ordförande
Mats Andersson (C)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Marianne Ramm (V)

Två sagar senare är det dags att ta på sig den varma röda jackan för det nya årets första Röda Lördag

Kopiera länk