Kommunfullmäktige

Tänk om det vore så lätt

Ärendet ”Nunntorp 1:14” är inget lätt ärende, även om Vänsterpartiets ledamöter i slutet är överens om hur vårt ställningstagande måste se ut. Lokaltidningen TTELA berättar om ärendet idag.

För en vecka sedan lyckades vi med att få hela kommunfullmäktige att enhälligt ställa sig bakom vårt beslutsförslag som uttalade att handlingskraft behövs för utveckling av orten Brålanda: ”Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att frågan om tågstopp är en del av det arbete som framöver behöver bedrivas på ett tydligare sätt för att visa att kommunen satsar på Brålanda.”

Och så kommer frågan om förvärvet av fastigheten Nunntorp 1:14 – och vi säger ”nej, tack”. Vad är detta för kullerbytta? Tomma ord för Brålanda går bra men när det blir ”på riktigt” då backar ni? Vi vet att vi komma att få höra detta! Och vi vet att frågan bör ställas. Vi vill också svara – och så hoppas vi att man också lyssnar när vi svarar.

Många kommunala frågor är enkla, några andra är dock mycket mer komplicerade. Vänsterpartiet har tidigt tagit ställning för Nuntorp. Vid regionfullmäktiges ödesdigra möte yrkade Vänsterpartiet bl a: ”Fastställa Regionutvecklingsnämndens uppdrag att beställa gymnasieutbildning inom naturbruk för ungdomar vid fyra skolor fr o m höstterminen 2017. Samtliga naturbruksskolor utvecklar egna profiler, men med följande inriktningar: … Nuntorp med inriktning lantbruk. Samtliga skolor ska även erbjuda särskola. … Det bör utredas hur samtliga skolor kan utveckla sin vuxenutbildning i dialog med berörda parter.”

Men våra representanter i regionfullmäktige fick inte gehör, det blev andra beslut. Och vilka de andra politikerna var som röstade för att avveckla Nuntorp behöver vi kanske inte räkna upp här, det framgår av omröstningslistan. Men Bo Carlsson var en av 76 ledamöter som röstade ja till regionstyrelsens förslag.

Här i Vänersborg har vi följt ärendet Nuntorp sedan dess, vi har varit aktiva långt innan ”Nunntorp 1:14” äntligen sattes på dagordningen av kommunledningen. Medan skolorna i Dingle och Mark nu har fått Skolinspektionens välsignelse och tillstånd att fortsätta med utbildning genom Dinglegymnasiet AB resp Strömma Naturbruksgymnasium AB är den vita fläcken Dalsland än mera tydlig.

Kommunledningen i Vänersborg har sovit och brustit i sin förmåga att handla rätt när tid fanns. Först när Hushållningssällskapet efter avslaget från Skolinspektionen skickade ut ett nödrop, blev det respons. Men tiden hade runnit förbi. Ingen förnuftig bedömare kan sätta frågetecken bakom oppositionens begäran om bättre underlag och förankring. Därför blev det en återremiss vid extra sammanträdet 19 oktober. Och nu skall förvärvet avgöras genom omröstning i kommunfullmäktige 14 december.

Det ser så ut som om kommunledningen får gehör för sitt förslag. Det är i princip samma kommunledning med S och C som 2007 och 2008, även om enstaka namn inte finns kvar, så fanns dock Marie Dahlin och Bo Carlsson redan då i ledande roller. 2007 – när ett oenigt fullmäktige beslutade att bygga Arena Vänersborg för 150 Mkr – och det blev 300 Mkr utan att någon någonsin ansökte om ett tilläggsbeslut. 2008 – när affären ”Topp i Brålanda” startade som slutade med att EU-tribunalen fann att 17,4 Mkr måste lämnas tillbaka efter att Vänersborg gav bort en fastighet till ett vrakpris [läs mer på kommunens hemsida under rubriken ”Avstående från medel”  eller i dagens TTELA ].

En kommunal fråga är inte alltid lätt, det finns inte bara svart eller vitt. När Vänsterpartiets ledamöter står och väger i ärendet Nunntorp 1:14 så spelar det en stor roll att vårt förtroende för kommunledningen med Marie Dahlin, S, och Bo Carlsson, C, inte längre finns. Det kan bli en bra debatt på fullmäktige innan årets slut.

Dela den här sidan:

Kopiera länk