Nya frågor väntar på svar

Förra veckan informerade vi här på hemsidan om en ”Rapport från utredning om ventilationsproblem i kommunhuset”. Där länkade vi även till rapportens sammanfattning. En vecka senare följer den lokala tidningen TTELA upp nyheten. På första sidan lyder rubriken: ”Mögelskador kräver totalrenovering” och längre in i tidningen läser man ”Problemen i kommunhuset värre än befarat- krävs totalrenovering”.

Igår tisdag fick byggnadsnämndens ledamöter en genomgång, i morgon torsdag finns frågan också på samhällsbyggnadsnämndens ärendelista.

Nästa vecka är det kommunfullmäktige, även där berörs problemen i kommunhusets olika delar. Det sker alldeles i slutet när Vänsterpartiets fråga besvaras av samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Frågan ställdes innan byggnadsnämndens ledamöter informerades och innan tidningen har hunnit fram i sin nyhetsbevakning. Frågan gräver mycket djupare, den gräver sig in under fundamentet. Egentligen borde svaret vara: ”Lugn, där ligger inte problemet, det kan vi utesluta, den undersökningen är gjord.” Men tänk om det inte är så?

Här frågan i sin helhet:

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Rapport kv Myrten 10 – Kompletterande undersökningar inomhusmiljö

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-14 informerade förvaltningschefen Sophia Vikström och fastighetschefen Gunnar Björklund om ”Rapport från utredning om ventilationsproblem i kommunhuset” (Dnr 2016/20, § 155).

Rapportens korrekta titel är ”kv Myrten 10 – Kompletterande undersökningar inomhusmiljö”, Golder Associates. Underlaget är tillgängligt via nämndens diarium och på kommunens intranät.

Samtidigt ordnar Västarvet en utställning utomhus på Sundsgatan ”40 år senare – fotografier som visar Vänersborgs förändring”.  På en av skärmarna visas kommunhuset och den byggnaden som fanns på samma plats innan kommunhuset byggdes 1972 (färdigt 1974) och 1980.

På rapportens 133 sidor sökte jag förgäves efter någon hänvisning till det som tydliggörs på Västarvets informativa utställning.

Därför vill jag fråga samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

Skall man tolka rapportens minutiösa genomlysning av Kommunhuset 1972, sessionssalen, vigselrummet och Kommunhuset 1980 på det sättet, att det i sammanhanget är helt utan intresse att det från 1896 och 75 år framåt på samma tomt har funnits ett garveri?

Lutz Rininsland                                                         2016-09-19                                  Vänsterpartiet

 

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv