Budget 2017

Ett, två, tre gruppmöten inom loppet av tre veckor

Det är inte bara att ”sitta av” sammanträden för våra förtroendevalda, det gäller att söka förankring i den lokala partiföreningen vid många frågor.

Nu gäller det Mål- och resursplanen 2017 för Vänersborg.

Onsdag, 1 juni, träffas vi femton förtroendevalda, men självfallet är mötet tänkt för alla medlemmar som vill ge sin syn på vilken som ska vara vår linje fram till ett beslut i kommunfullmäktige. Sedan några dagar tillbaka har vi kunnat sätta oss in i budgetberedningens förslag.

Först bestämmer vi vilken utveckling vi vill se för vår kommun. Men eftersom våra sex mandat inte ensamt avgör, får vi formulera ett uppdrag till våra ledamöter som ska föra samtal med andra.

För ett år sedan vann förslaget från kommunens minoritetsstyre (S, C och MP), avgörande var att SD biträdde budgetberedningen i slutomröstningen. Vi stod kvar vid eget yrkande eftersom skillnaden till det andra förslaget i slutvoteringen från M, C och KD endast fanns på marginalen.

I år har minoritetsstyret fortsatt att köra den återhållsamma linjen när det gäller att finanisera verksamheternas rop om resurser. Något överraskande har den borgerliga gruppen tydligt visat att man vill att skolan och socialtjänsten ska få bättre förutsättningar för verksamheten.

Vänsterpartiet ska troligen samtala med båda grupper. Därefter har vi nästa gruppmöte, på tisdag 7 juni, kvällen innan kommunstyrelsen.

Efter kommunstyrelsens mangling vet vi vilka förslag som är aktuella för kommunfullmäktige 22 juni. Därför behöver vi ett tredje gruppmöte tisdag 14 juni för att komma fram till ett slutligt ställningstagande för våra ledamöter.

Varje år är det en spännande tid, veckorna innan midsommar och innan kommunalpolitikens sommarpaus. Och varje år tycks det som om partiets medlemmar blir varse att det gäller att träda fram och säga sitt till partiets förtroendevalda.

Det brukar vara ett livligt givande och tagande på dessa gruppmöten. Fika med kaffe, thé och smörgås står framme, bara att komma.

Tre kvällar, alltid med start 18:00 och alltid på Kronogatan 31. Välkomna även i år, det gäller budgeten för 2017 och framåt

Kopiera länk