På onsdag träder den nya lagändringen för asylsökande i kraft

Det råder osäkerhet och även okunskap om vad som gäller, vilket förslag som träder i kraft och vem som står bakom förslaget. Här en kort redovisning:

Riksdagen beslutade 2016-04-27 att bifalla förslag i regeringens proposition 2015/16:146 ”Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar”.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna [S och MP] och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet har ju i övrigt förhandlat med regeringen om budgetförslagen och är också överens om ändringsbudgeten. Men på denna punkt har Vänsterpartiet inte kommit överens med S och MP, varför regeringen fick lägga fram denna proposition vid sidan om alla andra förslag.

Propositionen behandlades i finansutskottet och utskottets betänkande 2015/16:FiU42 innehåller två reservationer.

Sverigedemokraterna yrkade inte att propositionen skall avslås men ansåg att förslaget ”är alltför begränsat”.

Vänsterpartiet yrkade på avslag och anförde: ”Vänsterpartiet är djupt kritiskt till den utveckling inom asylpolitiken som regeringen drivit fram och även till förslagen i denna proposition.”

Vid omröstningen i riksdagen biföll samtliga ledamöter från S, MP, M, C, L och KD förslaget till lagändringen, SD vidhöll att man ville gå längre.

Den stora förändringen i asylpolitiken kommer att beslutas enligt riksdagens kalender 2016-06-21.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv