Budget 2017

Hur blir fortsättningen?

Vänersborg har en tidig budgetprocess, innan sommarpausen skall beslutet tas om Mål- och resursplanen för nästa år, för 2017. Därför fanns redan igår, 2 mars, frågan om ramsättningen inför det fortsatta arbetet på kommunstyrelsens bord. Det är avslutningen av den första omgången av budgetberedningens arbete. Med utgångspunkt från det som varit (bokslutet för 2015) och med bakgrund av presidieöverläggningar om det som är (hur går det nu, 2016?) och med utblick på tiden framöver (omvärldsanalysen) beslutas om anvisningar för nämnderna. ”Vi” (kommunstyrelsen) tänkte fråga ”er” (samtliga nämnder) hur ni kan hantera era uppdrag och er verksamhet 2017, när vi nu föreslår att ni ska få följande (mindre, samma eller utökade) resurser till ert förfogande. Sedan återkommer alla nämnder med ”svar på frågan” senast 21 april. I början av juni röstar sedan kommunstyrelsen fram ett förslag som kommunfullmäktige slutligen avgör 22 juni.

Alltså, det är av vikt vilket besked som lämnades igår av kommunstyrelsen. För att göra en längre berättelse mycket kort: Det fanns två förslag och frågan avgjordes av partiet som inte hade något eget förslag, som inte kommenterade något av förslagen och inte heller sade ett endaste ord för att motivera att man avstod från att delta i beslutet – och därmed avgjorde sverigedemokraterna frågan.

Kommunens minoritetsledning S, C och MP föreslog ”samma fast lite mindre”. Verksamheten ska spara så att kommunen i större utsträckning ska kunna finansiera nya investeringar ur egen kassa istället för att behöva låna stort. Vänersborgs mini-allians M, L och KD ville satsa mycket på utbildning och social omsorg ”nu” vilket lämnade kvar en mindre summa på raden för det förväntade resultatet för 2017. Vänsterpartiet tvekade inte, det var det andra förslaget som ”i princip” var bättre och väckte i alla fall hoppet om att några av våra pressade nämnder skulle kunna lösa sina uppgifter något så när.

Omröstningen utföll 7:6, socialdemokraterna i Vänersborg ”vann” med ett förslag som man inte trodde hörde hemma i det parti som säger sig värna om den ”svenska modellen” och om den ”svenska välfärden”. Sverigedemokraterna med sina två mandat i kommunstyrelsen avgjorde genom att avstå från att delta i beslutet. Utan att säga ett endaste ord… Här Vänsterpartiets reservation.

I juni 2015 beslutades om budget för 2016, då vann också S-förslaget som präglades av spariver, då avgjorde också SD och hjälpte till. Någon i S, C eller MP borde ha fått sig en tankeställare, men så tycks inte vara fallet. ​

P.S.: På förslag från Vänsterpartiet informeras på kommunens hemsida om beslut som fattades av kommunstyrelsen – fast det var inte riktigt så vi tänkte oss det hela:

”Beslut om anvisningar budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2021
I mars varje år bestämmer Kommunstyrelsen hur kommunen ska jobba med budgeten och ekonomin för nästa år och åren därefter. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrel­sen hur kommunen ska jobba med budgeten för år 2017 och ekonomin för år 2018-2021.”

Kopiera länk