Gruppmöte

Ska det kunna bli verklighet?

Vid Vänsterpartiets gruppmöte tisdag 8 september förbereder sig Vänsterpartiets sex ledamöter och tre ersättare på nästa veckans fullmäktige. Det är en god tradition att samlas en vecka eller mer innan besluten skall fattas. Vi hinner med en genomgång, där vi samlar upp våra tankar och synpunkter. Målet är ju inte i första hand att vi måste vara överens, att ha lyssnat på varandra är det viktigaste. Därför brukar det vara god anslutning även av andra medlemmar, några med uppdrag i någon nämnd, några utan något som helst uppdrag just nu. På två timmar hinner vi med det mesta.

Vid detta gruppmöte bjuds på en extra information. Om ett år skall Vänersborg komma fram till ett beslut, just nu är det ett helt nytt förslag: På kulturaxeln, i kvarteret Läroverket, mellan aulan och museet skall ett kulturcentrum växa fram. Aulan kvar (sannolikt kvar), efter ombyggnad i form av en Black box (arbetsgruppens beteckning för en Arena som lämpar sig för ”allt möjligt” inom konstens alla uttrycksformer), en anslutande byggnad som i huvudsak skall ge plats för ett nytt bibliotek, och en tredje byggnad som skall bli hemvist för musikskolan och Vänersborgs många fristående musikgrupper. Fina tankar, stora investeringar som väntar. Förslagen blir snart offentliga och skall under ett år framöver manglas i mängder av remisser och på en mängd träffar. På Vänsterpartiets gruppmöte sker en första information.

Inte varit på något möte under det gångna året? Kanske inte ens medlem än? Vi välkomnar alla som vill ta del av våra samtal kring kommunala politiska frågor. Start klockan 18:00, i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31. Välkomna.

Kopiera länk