Ingen fråga är viktigare ….

I inledningen av sitt sommartal 2015 underströk Jonas Sjöstedt betydelsen av klimatfrågan: ”Ingen fråga är viktigare” och ”I grunden handlar det om en rättvis fördelning av knappa resurser”.

Talet refererades i lokaltidningen med knappa åtta rader, en anledning till att vilja veta vad Jonas Sjöstedt egentligen ägnade sitt anförande åt. Här länken om man vill se och höra Jonas Sjöstedt [talet börjar 46 minuter in i  youtube-filmen], här länken till manuskriptet.

Ett avsnitt i talet handlade om en fråga som Vänsterpartiet skall förhandla om med regeringen inför den kommande budgetpropositionen: ”Nytt stöd för ungas psykiska hälsa”. Ett annat förslag välkomnar vi också med stora förväntningar. Fritidsverksamheten i Vänersborg behöver absolut förbättras och det vore av stort värde om Vänsterpartiet kan få regeringen att arbeta in förslaget som möjliggör fler anställningar på fritids.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv