Gläntan flera gånger om – ett fall framåt?

Det blir Kommunfullmäktige först om tre veckor, 18 juni, med start redan klockan tre på eftermiddagen – budgetmöten förväntas ta lite mera tid.

Kommunstyrelsen ”bereder” beslutsförslagen för fullmäktige – det sker redan nu på måndag 2 juni. Därför samlades Vänsterpartiets hela partigrupp för att titta genom listan med 42 ärenden.

Det nedlagda äldreboendet Gläntan förekommer flera gånger om på dagordningen:

Punkt 3. Delårsrapport april 2014: Här nämns ett underskott på 2.5 Mkr från demensboendet Gläntan. Det beror på att verksamheten har bedrivits utan budget, eftersom avvecklingen, enkelt uttryckt, drog ut på tiden.

Punkt 4. Beslut om Mål- och resursplan 2015-2017: ”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till ombyggnad av äldreboendet Gläntan, men konstaterar samtidigt att några löften om tillskott i budget 2016 inte kan lämnas.

Punkt 15. Antagande av reviderad plan för särskilda boenden 2011-2016 med utblick mot 2020 (boendeplan): I underlaget är det dels 2.3.1 ”Förslag till åtgärder för att tillgodose framtida boendebehov” och 2.3.2 ”Konsekvenser av uteblivna åtgärder” samt 3.4 ”Bakgrund till boendebehov för Vård och Omsorg (VoO)” där Gläntans ”vara eller icke-vara” är den centrala punkten.

Dessa tre ärenden ”transporteras vidare” till kommunfullmäktige för det slutliga avgörandet. Men så finns ytterligare ett Gläntan-ärende som ”stannar” för beslut i kommunstyrelsen:

Punkt 21. Uppdrag att förvärva Gläntan och Solbacken från AB Vänersborgsbostäder.

I kommunfullmäktige finns nio partier, i kommunstyrelsen finns ledamöter från sju av dessa partier. Det är aldrig lätt att gissa sig fram till hur besluten kommer att se ut, det är ett problem när majoriteten är skiftande. Sanningen är också att det bästa förslaget inte ”vinner” per automatik – det förslag som backas upp av flest antal ledamöter vinner. Med facit i handen visar det sig alltför ofta att detta förslag inte var så bra.

Hur det slutar vet vi kanske efter fullmäktige 18 juni – det finns ju också möjligheten att några beslut skjuts på framtiden.

Igår kväll kom Vänsterpartiets partigrupp fram till följande:

Äldreboendet Gläntan är för närvarande nedlagt. En om- och tillbyggnad av Gläntan behövs snarast möjligt. I tid betyder det med anbuds- och upphandlingsförfarandet och själva byggtiden tidigast framåt hösten 2016. ”Nya” Gläntan förväntas erbjuda 29 plus 14 boendeplatser, 29 ”som tidigare” och 14 tillkommande. Intill ligger äldreboendet Solbacken med 29 platser. När Gläntan är klart för inflyttning ordnas ”omflyttning” för Solbackens personal och alla som bor där. Därutöver tillkommer möjlighet att erbjuda 14 nya platser.

Det betyder i klartext följande:

För det första måste beslutet under ärende 4 ändras så att kommunfullmäktige ”anbefaller” om– och tillbyggnad av Gläntan med målsättningen ”snarast möjligt” vilket i praktiken är samma sak som tidigast hösten 2016.

För det andra måste socialnämnden försäkras om att det i budgeten för 2016 (andra halvåret) och därefter finns tillskott som gör det möjligt att betala högre hyreskostnader.

För det tredje måste socialnämnden få besked om att det reserveras pengar för personal och för ”driften” motsvarande 14 tillkommande platser.

Så långt våra tankar, men Vänsterpartiet är alltid öppet för att lyssna på andra. Är vårt förslag inte det bästa, då får vi ge oss. Men vi är inte villiga att dra tillbaka vårt förslag om andra partier vill kompromissa bort kärnfrågan: Lever Vänersborgs kommun upp till behovet av platser för särskilda boenden för våra äldre invånare och andra som inte kan bo kvar ”hemma”? Ja eller nej?

P.S. I ärende 3 återfinns på sida 9 följande konstaterande: ”Enligt prognosen kommer 2014 års resultat att uppgå till 33 Mkr, vilket är 33 Mkr bättre än budget. Resultatet är 4 Mkr bättre än 2013 års bokslutsresultat.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv