Bert Karlsson

”Strandskydd och skit” på fullmäktiges dagordning

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 26 mars, årets andra sammanträde eftersom mötet i februari ställdes in.

Våra gäster från Chobe distrikt i Botswana berättar inledningsvis om projektet som drivs gemensamt med kommunen Vänersborg.

Ärendelistan är inte lång. Mest diskussion borde det bli i ärendet ”Planprogram för Ursands camping”. Det är ju inte helt lätt att hålla fast vid vad beslutet gäller, det finns alldeles för mycket i bakgrunden som irriterar. Fullmäktige kommer att fastställa programmet för campingområdet och ger därmed förutsättningar för att påbörja arbetet med detaljplanen. Tyvärr skjuts en rad viktiga frågor till nya utredningar som skall göras löpande i samband med att detaljplanen tas fram. Det hade funnits förhoppningar till mera klarspråk. Programmet och samrådsredogörelsen kommer flera ledamöter att kritisera, man hade väntat sig större tydlighet.

Hela frågan belastas av arrendatorns sätt att bete sig. Och det är inte heller alla politiker med förtroendeuppdrag som vet att hantera arrendatorn på rätt sätt. Hur annars kan man förklara att byggnadsnämndens ordförande, Peter Göthblad (FP), citeras i lokaltidningen TTELA ”Jag ser inte att vi särbehandlar honom på något sätt”. Lite längre fram i artikeln står denne ”han” för slutordet: ”Det är inte klokt att hålla på med strandskydd och skit”, säger Bert Karlsson.

Efter kommunfullmäktige skall partiernas gruppledare samlas till ett extrapass. Fullmäktiges ordförande, Anders Forsström (M) har bjudit in till ett samtal kring förändringar i fullmäktiges arbetsordning. En mycket bra tanke, det känns bra att skapa förutsättningar för att ”det kan lossna” nästa mandatperiod. De sista åren har präglats av en total ovilja att besluta om eller ens diskutera några önskvärda förändringar. 2011 hade Vänsterpartiet lämnat in en motion ”Önskemål om förändringar som borde skrivas in i kommunfullmäktiges arbetsordning”. På sex punkter föreslog vi ändringar som i ett flertal kommuner sedan länge praktiseras. En blick i kommunens diarium visar att motionen togs emot 2011 och att absolut ingen därefter har hanterat frågorna, arbetat med motionen eller hänvisat frågorna till någon för handläggning. Bättre sent än aldrig … Anders Forsström själv vill uppenbarligen inte leda kommunens fullmäktige nästa period. Han lät sig nomineras på fjortonde plats på den moderata listan. Eller ska vi tillgripa ytterligare en förändring och välja en ersättare in i presidiet? Knappast, bakom arbetsordningen finns ju kommunallagens föreskrifter och paragrafer.

Dela den här sidan:

Kopiera länk